Půdorys domu

Technické údaje:

Zastavěná plocha: 440 m2

Užitná plocha: 380 m2

Konstrukce: železobetonová základová deska, montovaná dřevostavba – skeletový systém s instalačními předstěnami, difuzně otevřený obvodový plášť, vnější obložení a střešní krytina – opalované modřínové dřevo, okna hliníková s izolačními trojskly

Vytápění a technologie: tepelné čerpadlo, podlahové vytápění

Autoři:

MgA. Michal Kunc

Autorizovaný architekt, člen ČKA. Původně vyučen truhlářem, poté vystudoval Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor design a konstrukce nábytku, design dřevěných hraček, a architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V současné době vede vlastní společnost Ateliér Kunc Architects.

Ing. arch. Alžběta Vrabcová

Autorizovaný architekt, vystudovala scénografii na SUPŠ a architekturu na FA ČVUT v Praze. Spolupracovala na projektech Ateliéru Kunc, v současné době pracuje ve vlastním ateliéru DMAE Architects.

logo MessengerPoslat Messengerem