„Patogenita šířená dnešní elektronikou už je daleko významnější než patogenita přírodních geopatogenních zón," varuje v knížce s příznačným názvem „BU-BU-BU" (Eko-konzult, 2006) český senzibil Vladislav Trávníček. A není sám.

Aby toho nebylo málo, působí na nás vedle elektrického smogu ještě další civilizační patogenní vlivy, které také ohrožují naše duševní i tělesné zdraví a měli bychom je tedy brát vážně. Jsou to především stres v informačním poli, cílené manipulace, experimenty s elektromagnetickým nábojem a chemické zamoření půdy i potravin. Postupně se všem „podíváme na zoubek".

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Smog zvaný elektrický

Elektrický smog způsobuje kabelové propojení kancelářských prostor a bytů ve většině průmyslově vyspělých zemí. Televizory, rádia, počítače, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, ale i vedení vysokého napětí či transformátory vyzařují určité elektrické pole, které - podle přesvědčení mnoha odborníků - vyvolává zvýšenou nervozitu, poruchy soustředění a spánku.

Dynamika vody na povrchu i v nitru země dotváří spektrum energetického pole na planetě.Logickým důsledkem je pocit únavy, bolest hlavy a snížená účinnost imunitního systému.
Příroda kolem nás nastavila „etalon (měřítko) zdraví" a každá choroba se s ním dá porovnat. Například zdravé orgány vykazují vždy určitou vlnovou délku. Ale pokud jsou tyto orgány po delší dobu vystaveny působení patogenního vlivu, vykazují jinou vlnovou délku. Patogenní vliv, který způsobují elektromagnetické mikrovlny, si tedy nemusíte představovat jako něco abstraktního a nefyzikálního, protože se při něm projevuje měřitelný účinek - narušení přirozených vlnových délek jednotlivých orgánů v těle.

Zajímá to senzibily

„Voda se v mikrovlnné troubě vaří při 105 ˚C, nabere si tedy nějakou energii navíc," píše Vladislav Trávníček ve zmíněné knize. „Tuto energii vnáší do potravního řetězce - a nikoho to nezajímá. Totiž ne, zajímá to senzibily, protože dokáží rozeznat špatnou a životu nebezpečnou kvalitu této energie."

Na jiném místě se pan Trávníček zmiňuje o pokusu, kdy dva zapnuté mobilní telefony mezi sebou za hodinu dokonale uvařily vejce natvrdo, a přidává doporučení pro lidi, kteří mají k dispozici zařízení pro Kirlianovu fotografii (viz rámeček), aby se pokusili fotograficky doložit, že „mikrovlnka mění auru potraviny jinak než třeba zcela obyčejný sporák na dřevo".

Telemetrie versus proutek

Zajímavým pokusem je odrušení patogenního vlivu pomocí „zářičů pozitivní energie“. Takovými zářiči v minulosti byly (a jsou i dnes) menhiry, dolmeny, křížky v krajině či poutní místa.Fyzikálních parametrů, které by bylo žádoucí v souvislosti s elektrosmogem a mikrovlnami změřit uvnitř lidského organismu, je hodně, zatím však pro takové měření citelně chybějí přístroje. Výjimku tvoří dva diagnostické a terapeutické systémy: ruský Oberon 4021 (vynález Vladimír a Věra Něstěrovovi), který dnes ve čtyřech verzích vyrábí a dodává například Metavital Hamburg, a americký L.I.F.E., který k nám dodává rovněž německý výrobce Biregs.

Tento „frekvenční analyzátor biokmitů živého organismu" vzešel z vývoje NASA a umožňuje nejen telemetricky zkontrolovat celkem 7 000 údajů o stavu těla, nýbrž pomocí zpětné bioenergetické vazby i využít vlastní elektrický potenciál těla k autoterapii (více viz www.oberon-life.cz).

Cena není horentní

Přístroje jsou sice rozměrově nevelké a svým působením zcela neinvazivní (bez zásahu dovnitř těla), přesto však zatím nejsou v našich zdravotnických zařízeních příliš rozšířeny. Přitom jejich cena není horentní: Oberon německé výroby stojí bez DPH 12 až 26 tisíc eur, přístroj L.I.F.E. vychází na 14 tisíc eur (Oberon je dodáván včetně počítače).

Jedinou univerzální pomůckou tak i nadále zůstává poněkud nevědecká virgule. V rukou odborníka ovšem jde o pomůcku poměrně spolehlivou. Virgule zde však působí jen jako „ukazovátko", skutečným přístrojem je člověk. Proto také senzibil leckdy dokáže odhalit patogenní zónu pouhou rukou.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Sugesce, kam se podíváš

Prokazatelná je energetická síla pyramid: jejich tvar má schopnost předměty uvnitř vysušovat a konzervovat, a díky tomuto efektu dokáže také ostřit břity použitých žiletek (patent Ing. Karla Drbala č. 91304 platný od 1. dubna 1952 – považte, i v této době byl u nás uznán!).Hitem dneška se stala poměrně nebezpečná „hračka": ovlivňování prodeje výrobků a způsobu lidského vnímání prostřednictvím tzv. cílených nábojů. Sugesce se často opírá o výsledky psychologických výzkumů, statistiky a soudobých poznatků o funkcích lidského vnímání, podprahového přijímání informací atd. Ačkoliv jsou tyto praktiky neetické, vědomě se s nimi pracuje v oblasti reklamy a marketingu.

Cílený náboj léčí

Ve zdravotnické oblasti ovšem nejde o žádnou novinku: již od třetího tisíciletí př. n. l. poznatky o usměrňování toku energie využívá čínská akupunktura. Stejného principu využívá i její obdoba zvaná „moxa" (moxování neboli požehování citlivých bodů lidského těla žhnoucími bylinkovými tyčinkami), ale také homeopatie. Obecně lze říci, že cílený náboj při léčení působí na zvýšení intenzity toku energie v nemocném orgánu a také mění nepříznivý „tvar" energie v postižené oblasti.

KIRLIANOVA FOTOGRAFIE

Kirlianova fotografie představuje styčný moment mezi materialistickou vědou a abstraktními jevy.Záměrem Kirlianovy fotografie je zachytit podobu aury - energetického vyzařování živé i neživé hmoty (lidí, zvířat, rostlin a věcí). Má to velmi praktický dopad: aura umožňuje odhalit mentální a tělesné poruchy lidí dřív, než se projeví jinými zjevnými příznaky. Kirlianova fotografie tedy může do budoucna fungovat jako levný a spolehlivý diagnostický přístroj.

Jako první provedl fotografie energetického vyzařování Nikola Tesla již v roce 1891. „Znovuobjevení" této fotografické metody se povedlo v roce 1939 ruskému inženýrovi Semjonu Kirlianovi - souhrou několika náhod při práci v nemocnici v Krasnodarsku. Fotografoval vysokofrekvenční elektrický výboj vznikající mezi kůží pacienta a elektrodou při léčbě elektrickými šoky, ale na snímcích nalezl i záři, která obklopovala celý povrch pacientova těla.

Po mnoha experimentech za pomoci své manželky Valentiny dospěl k závěru, že energetické vyzařování prokazatelně souvisí s tzv. životní energií. Unikátní fotografie dokazovaly, že všechny organismy jsou obklopeny zářivým obalem, ale jeho jas a intenzita jsou v různých okamžicích rozdílné. Aura však zůstává plošně celistvá - neztrácí se ani v místech, kde část těla chybí (ustřižený list, amputovaný prst).

Šílí-li člověk...

Prostředí, ve kterém žijeme, je ovšem poznamenáno také chemickým zamořením půdy. Použití chemie nesporně přináší vyšší výnosy, ale zároveň znamená narušení přírodní rovnováhy a v důsledku například vysychání podloží, značný úbytek nárůstu přírodní biomasy a postupnou degradaci krajiny. Výše zmíněný přírodní „etalon zdraví" zkrátka svými umělými zásahy porušujeme - a jak se ukazuje, krátkodobý zisk těchto zásahů bývá zpravidla vykoupen neúměrnou dlouhodobou ztrátou.

Jako do očí bijící příklady můžeme uvést neustále rostoucí emise CO2 nebo pokračující kácení deštných pralesů. Přitom právě tohle má zásadní vliv na budoucí klima celé naší planety. Proto lze uvítat každý pokus, jak dělat věci jinak - promyšleně a ekologicky šetrně. Příkladem budiž notebooky ASUS Bamboo Series (více na další straně).

Bambusový notebook

Bambusový notebook ASUSBambusový notebook ASUSBambusový notebook ASUSNotebooky ASUS Bamboo Series mají kryt z rychle rostoucího (a tedy dokonale obnovitelného) přírodního bambusu. Ekologický aspekt doplňuje speciální technologie Super Hybrid Engine, která optimalizuje výkon a snižuje energetickou náročnost počítače. Tím lze ročně snížit emise CO2 o 12,3 kg na jeden notebook. Počítáme-li, že společnost ASUS vyrobí přibližně 6 milionů notebooků ročně, jde za rok o 73,8 milionu kg emisí CO2, což přeneseně znamená záchranu 36 milionů stromů (více na http://cz.asus.com).

Změna elektromagnetického náboje

Závažné důsledky ovšem mohou mít i zdánlivě úsporné krmivářské experimenty dneška. Přinejmenším pravděpodobná se totiž zdá jejich souvislost s obávanými epidemiemi zvířat (nemoc šílených krav, ptačí chřipka). Jen pro ilustraci: jako krmivo pro hovězí dobytek se zužitkovává i mozek mrtvých krav. Právě zde však dochází ke změně elektromagnetického náboje a mozek mrtvých „soukmenovců" dobytku škodí (podobný zdravotní dopad byl již pozorován a prokázán u kanibalů). Je tedy třeba hledat skutečné příčiny chorob, nikoli jen odstraňovat následky (vyvíjet vakcíny a zabíjet nakažená zvířata).

Odrušení záporné energie

Existuje velké množství přístrojů a „zaručených metod", jak odklonit, odstínit či jinak odrušit patogenní vlivy. Většině z nich ovšem není radno věřit.

Na zemi existuje mnoho míst, která byla pro naše předky už od starověku posvátnými zřídly léčivé energie.Především byste měli vědět, že žádné odrušení záporné energie neznamená její zrušení - energie se neztrácí. Jde tedy jen o clonu či odklonění, které ale není stoprocentní a trvalé. Výjimku tvoří snad jedině izolace proti radonu. (I radon si najde cestu ven ze země, ale odklonění může mít trvalý charakter. Proto někteří odborníci neřadí vývěry radonu mezi patogenní zóny - mechanismus jejich vzniku a působení je skutečně poněkud odlišný.)

Zajímavým pokusem je odrušení patogenního vlivu pomocí „zářičů pozitivní energie". Takovými zářiči v minulosti byly (a jsou i dnes) menhiry, dolmeny, křížky v krajině či poutní místa. Nejde zde ovšem jen o samotné objekty, ale také o jejich umístění: naši předkové (v pohanských i křesťanských dobách) je neomylně stavěli v místech, která sama o sobě měla na člověka silný pozitivní účinek - a tento účinek vztyčenými objekty
ještě zesilovali.

Dej mi úsměv!

Zkusme se však naladit pozitivně, abychom lépe čelili dalším patogenním vlivům - manipulaci lidské psychiky a stresu v informačním poli. O tom, že vztah hmota-informace opravdu funguje, byl už ve 30. letech minulého století přesvědčen francouzský náboženský myslitel Pierre Teilhard de Chardin (svým učením o „noosféře" se záhy dostal do konfliktu s katolickou církví).

Dnes jsme doslova zahlceni informacemi, což ovšem vůbec neznamená, že jsme šťastnější a nejsme manipulováni. Množství zpráv, které mozek jen stěží zpracuje, jejich dramatické podání a převaha záporných informací vytvářejí atmosféru stresu. V této atmosféře je poměrně snadné dospět ke zneužívání emocí, které dospělí zpravidla mimoděk programují i do svých dětí (není žádoucí nezávisle myslet, nýbrž reagovat na emoce).

Mysleme tedy - a mysleme pozitivně. Na českém trhu se objevila záplava triček s anglickými nápisy. Jeden z nich hlásá: „Give me a smile". Možná je to připomínka již bezmála 40 let staré písně britské skupiny Bee Gees, možná se jen stydíme říct to hezky česky - ale zaplaťpámbu, že je informace na světě! Muž, na něhož taková výzva zazáří z dobře tvarovaného ženského poprsí, si ji zcela jistě rád přeloží. A v informačním poli se uhnízdí aspoň jedna pozitivní myšlenka.

text: Vít Straňák, foto: Robert Virt, ASUS a archiv

logo MessengerPoslat Messengerem