Neustále rostoucí ceny paliv a energií mění trendy ve stavebnictví. Jednou z novinek je i využití odpadních a recyklovaných materiálů a jejich znovuzapojení do stavebního procesu, které pomáhá snížit energetickou náročnost výstavby.

Vážnější diskuze o ekologii staveb se začaly objevovat v roce 1973, kdy se poprvé silněji projevila ekologická a energetická krize. Světový fond na ochranu přírody ve své studii, která vyhodnocovala období 1970-1995, uvedl šokující skutečnost, že za pouhých 25 let přišla Země o třetinu svého přírodního bohatství. Toto smutné zjištění se stalo impulzem pro hledání nových cest ve stavebnictví a při výrobě stavebních materiálů. Představa naší planety jako nevyčerpatelného supermarketu vzala za své.

Nutnost spořit

Rostoucí náklady na výrobu stavebních materiálů spolu se snahou chovat se co nejšetrněji k přírodě zákonitě vyvolávají poptávku stavebníků po levnější technologii a samozřejmě také po snížení nákladů. Tomu odpovídá jak současná snaha o výrobu co nejuniverzálnějších stavebních prvků, tak i  snaha o zjednodušení a zrychlení montážních prací při zachování přesnosti a kvality provedení. To nutí odborníky poohlížet se neustále po nových zdrojích surovin pro levné stavební materiály. Tento trend vede ke stále většímu používání stavebních technologií, které šetří náklady na materiál a čas potřebný k montáži.

Len zpracovaný do formy izolačních desek najde na stavbě uplatnění.Současní stavebníci dnes navíc nehodnotí stavbu pouze z pohledu investičních nákladů, ale posuzují ji také z hlediska budoucích provozních nákladů, tedy kolik bude bydlení v takovém objektu stát. Podívejme se z těchto hledisek na některé z „resuscitovaných" stavebních materiálů podrobněji.

Sláma nad zlato

Tradičním odpadem v zemědělství je sláma. Přitom to je materiál velmi levný, s nímž se navíc dobře pracuje. V posledních letech se sláma používá i jako stavební materiál.

Ve většině případů slaměných domů je kostra vyrobena ze dřeva a balíky slámy tvoří výplň. Domy se staví na betonové podezdívce asi 30 cm vysoké, která chrání slámu před vlhkostí a hlodavci. Potom se slaměné stěny pokryjí rabicovým pletivem. Příprava stavby začíná zhutněním balíků slámy, při samotné stavbě se balíky napichují na tyče. Sláma má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Například 40cm slaměná zeď izoluje jako 20 cm polystyrenu. Důležité je, aby během manipulace se slaměnými „cihlami" nedošlo k provlhnutí nebo k promočení stavby. Mohlo by to vést ke zhoršení tepelněizolačních vlastností, k bujení plísní, hub atd.

Stavebniny ovčí babičky

Důležitou oblastí, kde neobvyklé materiály snadno najdou svoje uplatnění, je izolace. V našich krajích se desetiletí používala skelná, později minerální vata či vlna. Současné technologie však umožňují vyrábět stavební izolaci z ovčí vlny.

Ovčí vlna, která nemůže být zpracována v přádelnách, nachází své místo ve stavebnictví jako izolace.Možná si myslíte, že chceme být pokrytecky ekologičtí za každou cenu, ale fakta hovoří jasně. Ovčí vlna se totiž oproti té minerální zpracovává do žádané podoby s rapidně menší energetickou náročností. Navíc je takto možné smysluplně zužitkovat i ovčí vlnu, která je nevhodná pro spřádání a tkaní látek v textilním průmyslu. Ovčí vlna je schopna přijmout až 30 % vzdušné vlhkosti a vzápětí ji vrátit do ovzduší, čímž plní funkci přirozené klimatizace. Zároveň se dokonce přechodně zlepšuje součinitel tepelné vodivosti λ a ovčí vlna není karcinogenní.

Vláknité tepelné izolace

Většina renomovaných výrobců vláknitých tepelných izolací používá alespoň část recyklovatelných odpadů jako přísady do taveniny. Vzhledem k vysokým teplotám v tavicích pecích je možné takto zhodnotit odpady s podobným chemickým složením, v současnosti především průmyslové od­pady. Další oblastí je recyklace odpadu z vlastní výroby vláknité izolace, kde je v současnosti možné dosáhnout recyklace ze ¾ i více. Výsledkem optimalizace výroby v minulých letech bylo i významné snížení spotřeby energie na vlastní výrobu.

Izolace z džínsoviny

Světová produkce džínsoviny je ohromná a z tohoto množství vyrobené balněné látky 6-8% končí jako odřezky. Pak někoho osvíceného napadlo odřesky využívat jako surovinu pro izolaci.

Konopí lze využít jako levný a účinný materiál pro zateplení.Tak se zrodila bavlněná izolace z odpadové džínsoviny UltraTouch. Mikroskopická olefinová vlákna jsou přidaná k bavlněnému vláknu v základní hmotě a vytváří tak trojrozměrnou dimenzi, která se po stlačení odrazí zpět.

Boritany se přidávají pro lepší odolnost proti škodlivému hmyzu a ohni. Toto rouno může být široké 140-640 mm

Větší než malé množství

Staré známé konopí nemusí zajímat pouze farmaceuty a policii, ale dá z něho vyrobit mnoho zajímavého i pro stavebníka. Například konopné lýko v kombinaci s pryskyřičnými pojidly vykazuje pozoruhodné vlastnosti - jeho pevnost se blíží betonu. Konopí je však mnohem lehčí, pružnější a lépe odolává přírodním pohromám. Snadno obnovitelné konopí je vynikající náhražkou dřeva pro stavebnictví, kde najde uplatnění ve formě stavebního řeziva, překližky nebo dřevotřísky. Také vnitřní část stonku této podivuhodné rostliny je bohatá na celulózu a pokud se ošetří ohnivzdornou látkou, je možné s ní provádět nástřik stěn. Tato hmota na rozdíl od klasických výrobků chemického průmyslu vůbec nedráždí pokožku a plíce.

Stébla a lepenka

Ekopanel je stavební prvek na bázi přírodních vláken a stébelnin, který najde uplatnění na stavbě jakéhokoliv typu a rozsahu. Ekologičnost výrobku spočívá v jeho složení i výrobě. V podstatě se jedná o lisovanou pšeničnou slámu, recyklovanou lepenku a hygienicky nezávadné lepidlo. Základním výrobním materiálem je pouze čistá obilná sláma, která se oboustranně povrchově polepuje recyklovanou lepenkou. Použité lepidlo vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám, navíc je ho využito pouze v malé vrstvě. Materiál se dodává ve formě desek o šířce 1,2 m a tloušťce 6 cm, přičemž jejich délka se pohybuje od 1,2 do 3,2 metrů podle požadavků projektu nebo stavebníka.

Izolační schopnosti slámy jsou neoddiskutovatelné, například čtyřiceticentimetrová slaměná zeď izoluje jako dvacet centimetrů silný polystyren. Sláma je také ošetřena proti nebezpečí požáru.Ekopanely využijeme k montáži příček, podhledů a k opláštění dřevěných konstrukcí montovaných domů, dále pak i netradičně jako ztracené bednění nebo mobilní příčky. Jednoduše tam, kde je to vhodné. Práce s ekopanelem se podobá práci se dřevem. Můžete ho jednoduše formátovat a opracovávat pomocí dostupného ručního nářadí, jako je ruční okružní pila, přímočará pila, vrtačka či drážkovací frézka. Ekopanely se spojují pomocí šroubů a univerzálních sponek, čímž odpadá nákup různých montážních prvků, konstrukcí a jiného příslušenství. Vlastní instalace desky s plochou cca 3 m2 zabere řádově minuty.

Ekopanel pod lupou

Akustické a tepelněizolační vlastnosti ekopanelu přinášejí úsporu finančních prostředků, zejména co se týče požadovaných hodnot tepelného odporu, akustického útlumu a požární odolnosti. U mnohých jiných materiálů je často třeba přijmout dodatečná opatření, která zvyšují investiční náklady.

Pokud porovnáme materiálové nákla­dy na příčku ze sádrokartonu, získáme v případě použití ekopanelů úsporu cca 15 %.Vzhledem k univerzálnosti ekopanelů je možné je využít pro nesčetné množství stavebních úprav při výstavbách i rekonstrukcích. Dalším rozdílem oproti sádrokartonu je doba instalace příčky. U sádrokartonu se využívá několika typů profilů, ze kterých se sestaví základní konstrukce příčky, opláští se sádrokartonovou deskou a mezera se vyplní izolací. V tomto případě využijete možnosti dodávky ekopanelů upravených na míru podle vaší potřeby. To znamená, že si určíte přesný rozměr (výšku) příčky, jinými slovy objednáte si ekopanely, které potom nebude nuceni dále krátit a zajímat vás bude pouze délka příčky, protože výšku budete mít předem ošetřenou z výroby.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Izolace z celulózy

Výborné tepelněizolační i zvukověizolační vlastnosti vykazuje další z rodiny nekonvenčních izolačních materiálů Tempelan, jehož základem jsou celulózová vlákna. Izolace se zafoukává na podklad nebo do izolovaných dutin speciálními fukary. Aplikační zařízení urovnává vlákna tak, že izolace je rovnoměrná a dokáže prostor dokonale vyplnit. Jsou tedy zcela eliminovány tepelné mosty.

Dřevostavba s přírodní izolací – další možnost ekologického stavebnictví.Zafoukání Tempelanu umožňuje také spolehlivé zaizolování úzkých prostor, což izolace ve tvaru desky nebo rohože neumí vyřešit. Nepravidelné hrany nebo zakřivení nosných zdí nezpůsobují při aplikaci žádný problém. Vzhledem k lehkosti Tempelanu a disperzi vláken se izolační materiál dostane prostřednictvím vzdušného proudění i do takových míst, kam není jinými prostředky přístup možný, a kam tedy není možné umístit jiný druh izolačního materiálu.

Dodatečné izolování domů

Ačkoliv je Tempelan sypký materiál, lze ho nanést i na zeď v libovolné tloušťce (určené tloušťkou vymezovacích hranolů) a teprve potom takto izolovanou příčku zakrýt, třeba sádrokartonovou deskou. Na konec vyfukovací hadice je nasazena speciální tryska, která zavlhčuje izolaci vodní mlhovinou. Díky tomu mají zavlhčená vlákna obrovskou přilnavost ke všem materiálům. Dají se tak izolovat vnitřní i vnější stěny při dodatečném izolování domů.

Stavba z velkoformátových desek má oproti klasickému zdění jednu podstatnou výhodu – neuvěřitelně šetří čas.Výhodou této metody je, že nevyžaduje předchozí úpravu stěny, jako tomu je u deskových materiálů. Navíc je tento způsob izolování podstatně levnější. Jak se na ekologický materiál sluší, tak Tempelan není toxický, neobsahuje formaldehyd, nezpůsobuje podráždění pokožky.

Stavebníky by mohlo zajímat, že je až 3x levnější než izolace na bázi minerálních nebo skleněných vláken a že má o téměř 40 % lepší tepelněizolační účinky. Výrobek obsahuje protipožární látky, které zároveň poskytují velmi účinnou ochranu proti hnilobě, proti hlodavcům, hmyzu a jiným drobným škůdcům. Podle zkoušek má Tempelan hodnotu koeficientu tepelné vodivosti Ln = 0,039 W/mK-1.

Polystyrenbeton

Pro své vynikající tepelně a zvukověizolační vlastnosti se desky pěnového polystyrenu (PPS) používají jako izolační materiál ve stavebnictví a chladírenství. Formovaný PPS se používá i ve stavebnictví (obklady, zdicí tvarovky), na užitkové výrobky i jako součást dalších konstrukcí (tvárnice Izo-plus). Požadavek na úspory energie i deregulace cen energií s rostoucí potřebou obalů spotřebního zboží však vytvářejí předpoklad, že výroba PPS postupně poroste a vznikne potřeba řešit, co s jeho odpadem. Řešení se nazývá polystyrenbeton - je to druh lehkého izolačního betonu, v němž rozhodující částí plniva je granulát nebo drť PPS. Výroba polystyrenbetonu byla rozvíjena v západní části Evropy již od poloviny šedesátých let.

Roční nadprodukce obilné slámy je nyní téměř 30 %, což představuje nejméně 1,2 mil. tun skvělého stavebního a tepelněizolačního materiálu, který by byl jinak považován za odpadní produkt.Cílem bylo spojit výhodné vlastnosti PPS (malá hmotnost, tepelně a zvukověizolační schopnosti) s vlastnostmi klasického betonu (pevnost, nehořlavost, trvanlivost). Výsledkem je lehký izolační beton, jehož hmotnost je dvakrát až dvanáctkrát nižší oproti klasickému betonu a tepelněizolační schopnost až dvacetkrát vyšší. Beton je odolný proti plísním a hlodavcům, je nehořlavý a zachovává si přiměřenou pevnost a trvanlivost. Na našem trhu se osvědčila polystyrenbetonová směs, jejímž základem je IZO-BALL, voda, cement a písek. Polystyrenbetonová směs z IZO-BALLu se snadno tvaruje, přenáší a rozhrnuje, protože polystyrenové kuličky drží ve směsi potřebné množství vody.

Malá, bílá kulička

Jedním z příkladů šetrných stavebních materiálů na bázi kuličkového pěnového polystyrenu (kuličky do velikosti cca 6 mm) je tepelná a akustická izolace Styroball. Používá se především pro izolace veškerých obytných objektů a průmyslových staveb. Styroball je kromě běžného použití vhodný zejména do konstrukcí složitých tvarů, stropních konstrukcí domů, na izolování svislých stěn plechových hal, klimatizačních šachet i nadržovacích nádrží teplé vody. Do všech těchto prostor bez problémů „zateče", čímž dokonale vyplní izolovaný prostor a zabrání tak jakýmkoli tepelným ztrátám.

Styroball je zdravotně nezávadný, samozhášivý a prostorově stabilizovaný, má téměř nulovou nasákavost a velmi nízký koeficient difuzního odporu, čímž rychle vytěsňuje vzdušnou vlhkost z hmoty izolace. Proto je vhodný také do objektů a staveb se zvýšenou vlhkostí. Styroball nevyžaduje parozábranu (která by mohla bránit přirozenému klimatizačnímu účinku a prodyšnosti domu), protože skrze kuličky dobře proudí vlhkost ve směru tepelného toku. Neobsahuje ani žádné škodlivé látky, je odolný proti hmyzu a škůdcům. Při montáži „nekouše", je příjemný na dotyk, nevyžaduje používání ochranných pomůcek. Při aplikaci se chová jako „suchá tekutá" hmota.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem