Slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie, k němuž má každý přístup a který nemá dopad na životní prostředí. O slibné budoucnosti využití solárních panelů pro rodinné domy už dnes nikdo nepochybuje. Otázek je ovšem stále mnoho, například jaké jsou možnosti integrace tepelných kolektorů do střešního pláště.

Co je všechno nutné vzít v úvahu, chci-li si solární systém pro ohřev TUV či přitápění pro rodinný dům pořídit?

Předně musíte znát místní podmínky, hlavně množství dostupného slunečního záření. V úvahu je třeba vzít také vzdálenost od okolních budov a dalších stínících překážek. Pro dimenzování uchycení nosné konstrukce a kotevních prvků rozhodnou místní klimatické podmínky, jako je síla větru a množství sněhových srážek.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Na základě jakých údajů se navrhuje velikost kolektorové plochy pro konkrétní dům?

V úvahu je třeba vzít konkrétní podmínky lokality, v níž se dům nachází. Důležitá je také orientace střešní roviny ke světovým stranám a samotný střešní sklon. Potom potřebujete znát údaje o spotřebě tepla na vytápění (platí pouze pro solární přitápění), o spotřebě teplé vody a požadovaném stupni pokrytí potřeby energie solární energií.

Solární panel

V Rakousku jsem viděl solární kolektory vetknuté přímo do střešního pláště, existuje i u nás něco podobného?

Zřejmě máte na mysli variantu, kdy jsou kolektory integrované přímo do střešního pláště. Také u nás podobné systémy existují, z těch velkých výrobců je nabízí například Bramac a Tondach.  Také společnost Roto, stavební elementy, má ve svém sortimentu solární panely, které se provedením i rozměry hodí ke střešním oknům.

Buď mohou být stejně velké jako střešní okno, nebo se dodávají o rozměru dvou střešních oken umístěných vedle sebe. Konstrukce těchto kolektorů také bere v úvahu, zda prvky solárního programu přichází do sestavy s okny, která mají, nebo naopak nemají zateplení (Roto WD).

Pro naši novostavbu jsme zvolili střechu od Bramacu. Zajímalo by mě, jak bude probíhat montáž kolektoru.

Pokud jste se rozhodli solární kolektor integrovat do střešního pláště již při realizaci střechy, zvolili jste nejvýhodnější variantu, protože hotovou střechu již nemusíte dodatečně porušovat. V tomto případě se kolektor pokládá přímo na laťování. Před položením je potřeba namontovat dvě upevňovací latě podle montážního návodu, případně doplňkovou lať, díky které nebude třeba tašky přesahující přes horní oplechování řezat.

Instalace solárního kolektoru pomocí jeřábu (BRAMAC).Dále se vyříznou podle šablony tři otvory do pojistné hydroizolace (případně se vyvrtají otvory do střešního bednění), kudy bude prostrčeno vstupní a výstupní potrubí a hadice pro teplotní čidlo. Nad prostupy se provede odvodnění pojistné hydroizolace standardním způsobem pomocí odvodňovacího profilu. Montáž kolektorů Bramac se provádí pomocí jeřábu. Dvěma zvedacími lany uchycenými do závěsných ok se kolektor vyzvedne na střechu ve vodorovné poloze.

Před položením se naklopí do patřičného sklonu a usadí na požadované místo. Kolektor se potom přišroubuje vruty k upevňovacím latím, v předem připravených otvorech v rámu kolektoru. Následně se vyšroubují závěsná oka a také v místech těchto ok se kolektor přišroubuje. Vruty při spodní hraně kolektoru se zakryjí krytkami v barvě krycího rámu. Přes integrované oplechování se pak položí krytina.

Střechu máme již hotovou a rozhodli jsme se pro dodatečnou montáž solárního kolektoru do střechy.

Osazení kolektoru do stávající střechy je velice jednoduché. V místě, kde bude kolektor, se odkryjí tašky a pokračuje se stejným způsobem jako u střechy nové. Kolektor je možné osadit i do jiných typů skládaných střešních krytin. V tom případě je ovšem třeba počítat s tím, že krytinu bude nutné ve většině případů na jedné straně kolektoru rozměrově upravit. Je proto na místě informovat se u výrobce použité střešní krytiny, zda solární kolektory nemá ve svém výrobním programu.

Na veletrhu jsem viděla solární panely Tondach Solar, zajímaly by mě bližší informace o tomto systému.

Správně jste použila slovo systém. Oproti dřívějšku, kdy si zájemci museli různé solární kolektory pořizovat samostatně, se nyní kolektory staly součástí systémového řešení střechy. Množství kolektorů sami zvolíte podle počtu osob v domácnosti. Velkou výhodou pro stavebníky je skutečnost, že již nemusí řešit nejdříve střechu a poté její dodatečné osazení panely. To znamená úsporu času i nákladů.

Samotné solární sestavy od Tondachu jsou k dispozici ve čtyřech provedeních. Při výběru je nutné hledět nejen na pořizovací cenu, ale důležitý je požadavek, pro kolik lidí má sestava vodu ohřívat. Podle toho se liší počtem instalovaných kolektorů a dalšími parametry. Počet kolektorů je přitom vždy uváděn v názvu sestavy za lomítkem. Sestavy TS 300/2 až TS 300/5 jsou podle počtu kolektorů určeny pro domácnosti od dvou až osmi členech. Spolu se zvyšujícím se počtem kolektorů se logicky navyšují také další parametry, například objem solárního bojleru (od 200 až po 500 litrů), expanzní nádoby (od 12 do 40 litrů) a objem teplonosné kapaliny (od 20 do 40 l).

Orientační cena TONDACH SOLAR sestavy, která v sobě kromě solárního panelu zahrnuje také solární bojler, čerpadlovou jednotku a další prvky včetně nosné konstrukce nad krytinu na šikmou střechu, začíná na 67 000 Kč bez montáže a DPH.

Je nutno při převozu kolektorů či skladování před montáží dodržovat nějaká speciální pravidla?

Kolektor se musí skladovat ve vodorovné poloze v suchém prostředí pod střechou. Na kolektor nesmí v této poloze pršet! Kolektor se nesmí pokládat ani skladovat jinak než ve vodorovné poloze z důvodu ochrany oplechování a krycího rámu. Ve vodorovné poloze se kolektory také převážejí. Před transportem je nutné kolektor zakrýt plachtou kvůli ochraně před deštěm.

Může sklon střechy nějakým zásadním způsobem ovlivnit volbu typu kolektoru?

V případě malých střešních sklonů je vhodné použít solární kolektory nadstřešní. Tyto kolektory je totiž možné nastavit do optimálního sklonu a zvýšit tak jejich účinnost. Použití nadstřešních kolektorů doporučujeme především při střešním sklonu do 30°. Nadstřešní kolektory se upevňují do speciální hliníkové konstrukce.

Vzhledem k tomu, že se kolektor umisťuje většinou na střechu, je nutné chránit ho před bleskem?

Rám kolektoru musí být napojen na hromosvodový systém. Hromosvod samotný se připojuje na oplechování (na stojatou vodní drážku). Připojení na hromosvodový systém nelze provádět svépomocí a musí ho provést autorizovaná firma v souladu s platnými předpisy včetně provedení revize.

logo MessengerPoslat Messengerem