Máte v domě místnosti bez oken a tudíž bez možnosti přirozeného větrání? Pak by vás mohlo zajímat řešení, kdy větrání obstará zdarma vítr.

Patent označovaný jako ventilační turbína přitom není nijak nový, u nás se používal již ve třicátých letech minulého století. Jeho síla je v jednoduchosti - o potřebné odvádění znečištěného vzduchu z vnitřních prostor stavby se stará vítr. Na střeše je umístěna hlavice pracující jako velký větrník, která svým pohybem obstarává odvod vzduchu z prostor domu.

Nadstřešní části turbíny tvořené hlavicí a nosnou konstrukcí.Pohonná síla systému větrání je tak zajištěna bez spotřeby elektrické energie. Lopatky hlavice jsou speciálně aerodynamicky tvarovány tak, aby se dosáhlo co nejvyšší účinnosti beze ztrát třením apod. V prostoru pod hlavicí se vytváří trvale podtlak a zařízení odsává z větracího systému vzduch.

Konstrukce ventilačních turbín je v největší míře odlehčena, což zaručuje trvale tichý chod turbíny. K tomu, aby turbína dosahovala optimálních otáček, se vy­užívá i možnost měnit polohu hlavice v rozsahu od 0 do 45 stupňů. Uložení na velmi pevné nosné konstrukci a přesně zapouzdřená ložiska přispívají nejen k ti­chému, ale i trvalému chodu turbíny i při slabém větru. Ložiska, která jsou po­užita, se přitom dají snadno vyměnit.

Větrání obstará vítr

Nadstřešní části turbíny tvořené hlavicí a nosnou konstrukcí s ložiskem spojuje s interiérem potrubí, kterým proudí vzduch a vytváří se v něm potřebný podtlak. Účinnost ventilace zvyšuje i rozdíl teploty mezi vnitřním a vnějším prostředím, který v létě může být zvláště v podstřešních interiérech velký. Pak tento typ větrání dosahuje s nulovými náklady na provoz ventilačního efektu srovnatelného s nucenou ventilací pomocí klasických ventilátorů.

Ventilační turbíny byly v historii používány pro ventilaci v průmyslových provozech, skladech nebo halách, nyní však na­cházejí stále častěji uplatnění i ve stavbách bytových a rodinných domů. Své výhody - malé náklady na provoz a ne­náročnou údržbu - mohou uplatnit například při odvětrávání prostor se zvýšenou vlhkostí, ať již jde o kuchyně kou­pelny, nebo sklepy a garáže. Vlastní provoz systému neklade na majitele téměř žádné nároky - ventilační turbíny nevyžadují údržbu a jedinými náklady na tento typ větrání je cena zařízení, pro­jekt a instalace.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Komfort v zimě i v létě

Díky využití plně ekologického zdroje energie - větru - jsou také náklady na provoz nulové. Oproti klasické ventilaci mají turbíny také výhodu v tom, že jejich chod je zcela tichý a účinnost je přitom vysoká - až padesát litrů nasátého vzduchu za vteřinu.

Ventilační turbína pomůže vyřešit tepelné poměry i v problematických půdních prostorách, z nichž v létě sálá teplo do obytných prostor. Čím více je otvorů pro průchod vzduchu ve stropní části, tím lépe a přirozeněji může vzduch proudit. V zimním období se ventilační klapky uzavírají, nebo se nechá minimální prostupnost, aby neunikalo teplo.

Využití ventilačních turbín umožňuje i odvětrávání střešního pláště. Kvalitní projekt a instalace systému jej umožní odvětrávat a současně i zajistit ventilaci pro prostory v obytné části domu (s po­mocí ventilačních klapek).

Řešení pro střešní plášť

Další oblastí, kde se ventilační turbíny osvědčují, je odvětrávání střešních plášťů. Vodní páry, které se srážejí na spodní straně krytiny, totiž mohou postupně zatékat do konstrukce a stát se tak příčinou jejího poškození i v interiéru. Problémy s nevhodně navrženou střešní konstrukcí lze vyřešit právě s pomocí ventilační turbíny, která díky podtlaku permanentně odsává vlhký vzduch z vnitřní části střešního pláště. Také se tím snižuje tepelná zátěž střechy a zlepšuje se tepelná pohoda v podkroví. V zimě pak plynulé odvětrávání střešního pláště turbínou zajistí rovnoměrnou teplotu a zabrání tvorbě ledových hrází a tím nerovnoměrnému extrémnímu zatěžování střechy ledem a sněhem.

Větru pomůže elektřina

Životnost ventilačních turbin se pohybuje okolo 30 let (LOMANCO, dováží ABC).Vedle klasických turbín se na trhu v posledním desetiletí začala uplatňovat i verze, která kombinuje přirozený a elektrický pohon - tzv. hybridní ventilátory. Do systému je začleněn elektromotor s velmi malým výkonem, (6 W, příkon 230 V, 160 otáček za minutu), a tedy i s nízkou spotřebou energie, který zajistí za bezvětří základní větrací výkon. Hybridní ventilátor tak spojuje výhody klasické ventilační turbíny poháněné větrem a elektrického ventilátoru. Turbína je přitom s využitím elektřiny uváděna do chodu jen tehdy, když úplně ustává vzdušné proudění, pokud jí vítr po­hybuje, je elektromotor od systému odpojen. Odpadá tak problém s „nulovou" účinností větrání za bezvětří.

Rotační hlavice pracuje díky proudění vzduchu

O režim zapínání a vypínání elektrického pohonu se přitom stará automatika - pokud vítr náhle zesílí na potřebnou intenzitu a rotační hlavice překročí nastavený výkon, je elektromotor odpojen pomocí jednosměrné spojky. Rotační hlavice pak pracuje klasicky pouze díky proudění vzduchu. Testy v našich podmínkách ukázaly, že hybridní ventilátor přibližně ze 75 % výkonu pokryje díky prostému proudění vzduchu a v asi 25 % je zapotřebí pohon elektrického motoru. Jde hlavně o období zimní inverze, v létě o málo častá období úplného bezvětří.

Minimální nároky na údržbu

Materiály dodávaných typů ventilačních turbín zajišťují minimální nároky na údržbu. Nejčastěji užívaný speciální hliník je v hrdle turbíny opatřen odolným zrcadlem s odrazivostí 98 procent, které dlouhodobě odolává uv paprskům i po­větrnostním vlivům. Díky tomu lze navíc přivádět do podstřešního prostoru i svět­lo podobně jako v případě světlovodů.Venkovní části systému jsou z hliníku obohaceného slitinami a tato úprava za­ru­čuje pevnost a odolnost proti mechanickému poškození a korozi i lehkost, důležitou pro lehký a tichý chod.

Nejdůležitějším prvkem pro vlastní po­hyb a tedy i funkci turbíny je ložisko. I zde je záruka minimálních nároků na údržbu - samomazací princip využívá mazací náplně a dvojitého těsnění, ložisko by pak podle výrobců mělo být plně funkční bez jakéhokoli technického zásahu po celou životnost turbíny.

text: David Daniel, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem