O pasivních domech se traduje, že se v nich nemusí topit. V našich podmínkách je to pravda jen částečně - bez klasické otopné soustavy se tyto domy sice obejdou, nicméně se v nich uplatní doplňkový zdroj vytápění pro případ, že solární a vnitřní zisky nebudou v opravdu chladných měsících stačit.

Pasivní dům by měl většinu potřeby na vytápění pokrýt ze svých vnitřních zisků. Přesto je třeba navrhnout aktivní způsob vytápění pro případ, kdy např. nebude dlouhou dobu svítit slunce, nebo nebude v provozu žádný domácí spotřebič jako televize, trouba atp., nebo nebude v domě dostatečný počet uživatelů produkujících teplo.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Termogramy zachycují tepelné poměry na podlaze ve třech vybranýcn částech domu, v místech, kde je nainstalováno podlahové topení. Podle barevného odstínu a přiložené škály je možné odečíst teplotu.Řešení otopné soustavy v pasivním domě ovšem vyžaduje speciální přístup, který se diametrálně liší od doposud obvyklých postupů pro domy v nižších energetických kategoriích. Na konkrétním domě, který si můžete prohlédnout na fotografiích, si proto ukážeme, jak je možno v podobných případech postupovat.

Volba zdroje tepla

Také v koupelně se o teplo stará elektřina.Návrh otopného systému pro pasivní dům by měl vycházet z tepelné ztráty objektu při nulových tepelných ziscích a nejnižších teplotách ve venkovním prostředí. Vzhledem k malému množství spotřebovaného paliva je cenově téměř jedno, zda využijeme zemní plyn, uhlí nebo elektrickou energii a k tomu příslušnou vytápěcí soustavu. Důležitější hledisko než cena paliva je v tomto případě komfort topení a dále možnost regulace a pořizovací náklady. Pro standardní dům má jistě smysl budovat drahou teplovodní otopnou soustavu, ale pro pasivní ne. U pasivního domu jde spíše o dotápění o výkonech 100-200 W na místnost, na což bohatě stačí přímotopy.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz.

Elektrické vytápění

Velmi pohodlný způsob je přímotopný elektrický, který nemá vysoké pořizovací náklady, eliminuje ztráty v rozvodech a umožňuje efektivní regulaci jednotlivých místností, což se hodí například v ložnicích, které nepotřebují takovou tepelnou dotaci jako třeba koupelny. Při použití přímotopných konvekčních panelů s vysokou teplotou aktivního topného prvku se víří prach a přepaluje vzduch. Proto je výhodnější použít nízkoteplotní zdroj, který má sice vyšší požadavky na otopnou plochu, ale zato nižší spotřebu energie a výhodu optimálního rozložení teploty v pobytovém prostoru. Topidla lze zabudovat do konstrukce a neruší tak vnímání prostoru. Pod okny a prosklenými plochami obvykle není potřeba navrhovat teplovzdušný konvektor, protože s rosením plochy skel či jejich okrajů problém nebývá.

Topná fólie pod nohama i nad hlavou

Termogramy zachycují tepelné poměry na podlaze ve třech vybranýcn částech domu, v místech, kde je nainstalováno podlahové topení. Podle barevného odstínu a přiložené škály je možné odečíst teplotu.U navštíveného domu na fotografiích žádné radiátory ani přímotopy nespatříte. Jako nejvhodnější pro vytápění se totiž ukázalo podlahové topení.  V ložnicích, kde není velká volná podlahová plocha, musela být použita stropní topidla v podobě fólie Ecofilm, která zajistí dostatečných ohřev vzduchu v místnosti a k jejíž regulaci stačí vzdušné teplotní čidlo. Fólie je uchycena oboustrannou lepicí páskou na sádrokartonovém roštu pod sádrokartonovými deskami a parozábranou.

V pokojích je fólie ukryta pod laminátovou podlahu uprostřed místnosti. Všechny topné plochy mají maximální efekt pouze tehdy, pokud zůstanou odkryté, protože teplo do místnosti se šíří především konvekcí vzduchu. Také nábytek na nožkách umožňuje proudění ohřátého vzduchu do prostoru místnosti. Zabudovaná čidla regulují maximální bezpečnou teplotu fólie, a tím také nášlapnou teplotu podlahy.

Elektrické rohože pod dlažbou

Na chodbách, kuchyních a koupelnách jsou instalovány elektrické rohože Ecofloor s mnohem většími plošnými výkony, než má fólie pod laminem. Je to dáno větší odolností podkladu i nášlapné vrstvy - dlažby. Akumulace navíc působí pozitivně pro rovnoměrné spínání topení a také při překlenutí otopných přestávek ve vysokém tarifu. Režim vytápění může být centrálně regulován z jednoho místa na obrazovce PC nebo TV. Přesto si každý uživatel v místnosti může upravit teplotu vzduchu pomocí šipek na termostatu. V koupelně je pomocí speciální topné folie instalované na zadní straně zrcadla možné odstranit nežádoucí efekt „rosení" zrcadla a současně je tato energie využita na vytápění koupelny.

Pasivní dům takřka před dokončenímPro sušení ručníků jsou osazeny elektrické žebříčky, které také zjišťují tepelnou pohodu koupelně. Celkový příkon přímotopů je kolem 4 kW, což je vyšší příkon než je ztráta objektu a umožňuje rychleji měnit vytápěcí teploty. Přídavný regulátor má za úkol snižovat špičkový výkon odpojením méně podstatných okruhů vytápění. Tím lze docílit menší hodnoty hlavního jističe (v tomto případě 3x 25 A) a samozřejmě i plateb za jistič.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Centrální regulace vytápění

Pro lepší ovládání systému elektrického vytápění byla použita centrální regulace BMR. Přesto byla ponechána omezená možnost místní změny teploty za pomocí ovladačů na čidle vzhledem ke známé aktuální teplotě místnosti. Čidla v místnosti sledují teplotu vzduchu a teplotu na topidle, jako je topná rohož a podlahová fólie. Stropní fólie se ovládá jen na základě teploty vzduchu v místnosti. Další doplňková čidla teploty jsou umístěna v exteriéru, na půdě a v bojleru pro dokreslení situace v objektu. A právě zde je využita velká výhoda centrální regulace, kde je možno přes PC rozhraní sledovat a nastavovat požadované teploty vzduchu v místnostech a maximální teploty na podlaze. Vše popřípadě dostupné i přes internet nebo mobilní telefon.

Vytápění chodníku

Termogramy zachycují tepelné poměry na podlaze ve třech vybranýcn částech domu, v místech, kde je nainstalováno podlahové topení. Podle barevného odstínu a přiložené škály je možné odečíst teplotu.Pro ochranu chodníku proti námraze byl použit topný kabel, který je uložen ve tvaru harmoniky pod dlažbou. Topný výkon není velký, má hodnotu 20 W/m a slouží především při kritické teplotě a relativní vlhkosti vnějšího vzduchu, kdy vzniká riziko náledí na povrchu země. Z toho plyne, že bez spolehlivé regulace je systém velmi neekonomický, protože si jej uživatel zapíná podle svého uvážení a pocitů, a topí tak během sezóny mnohem déle než systém s regulací. Úspora může činit běžně 80 % nákladů za elektřinu a regulace se tak zaplatí přibližně za 4 roky provozu.

Zeptali jsme se autora

1. Jak dlouho a proč se problematikou pasivněenergetických domů zabýváte?

Fyzika mne bavila vždy a v oblasti nízkoenergetických domů se pohybuji asi 15 let i jako pedagog. Pasivní domy se u nás začaly více rozvíjet před 6 lety. Obecně si myslím, že by měl člověk na zemi maximálně omezit spotřebu energií. Samozřejmě bez ztráty pohodlí, což dnes je možné a zítra už to bude nutností. Zatím to není příliš ekonomické, a tak se to nazývá ekologie, ale časem to bude čistá ekonomie.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

2. Kdybychom porovnali situaci v oboru nízkoenergetického a pasivního stavitelství u nás a v zahraničí, co zjistíme?

Za hranicemi ČR zjistíme, že tento směr stavění je mnohem dále a že my často jen kopírujeme novinky a snažíme se držet krok. U nás zatím není takové povědomí o tom, jaký to má smysl do budoucna. Energetickou náročnost objektů nelze změnit okamžitě, ale jde to postupně a bude to chtít dlouhou dobu.

3. Co stát a výstavba pasivních domů? Je u nás jeho podpora dostatečná?

Stát by měl plnit funkci motivační a ideovou. Mělo by se stavět více pasivních objektů v rámci financování ze státních peněz. Velké plus je podpora výstavby pasivních domů v podobě dotací, ale v zásadě to není udržitelné. Věřím ale, že to nastartuje zájem lidí o tento směr.

4. Shrnete-li vaše dosavadní zkušenosti s pasivními domy, kam se podle vás bude vývoj v tomto oboru ubírat?

Nelze to přesně předpokládat, ale určitě nebude tento směr přešlapovat na místě. Nejsem zastánce teorie, že každý nový dům by měl být postaven v pasivním standardu, ale například s polovinou novostaveb bych souhlasil. Pasivní domy jsou zatím jen pro zasvěcené uživatele, kteří žijí s takovými stavbami v souladu.

text: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství, foto: archiv autora

logo MessengerPoslat Messengerem