Listí ze stromů je všude dostatek a obecní úřady vynakládají každý podzim a jaro nemalé finanční prostředky na jeho likvidaci. Suché listí však nemusí skončit na skládce a může ještě dobře posloužit, například jako palivo.

Listí se u nás po zemi válí všude dost a pokud se nestane objektem zájmu městských počišťovačů či zaměstnanců správy parků, bezcílně poletuje ve větru nebo tleje na zemi. V listnatých lesích a lesoparcích to až takový problém nepůsobí, naopak z toho mají užitek rostliny, hmyz i houby. V městských parcích či na ulicích však spadané listí působí problémy, a proto proti němu několikrát do roka vyrukuje armáda metařů a s košťaty a fukary vysvobozují obyvatele měst a obcí z pestrobarevných spoust.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Leaf Log - briketa z listí

■ Každá briketa hoří téměř tři hodiny a dobře se hodí pro otevřená ohniště, krby, sporáky a kamna na dřevo, multifunkční kotle, ale též pro venkovní restaurace, kempy a tábory v přírodě.

■ Leaf Log má výhodu čistší manipulace, než jaká je s uhlím, stačí zapálit papírový obal z recyklovaných surovin a vložit ho do kotle. Zatopení je rychlejší než v případě dřeva či jiného paliva. Výhřevností 27,84 MJ/kg se briketa vyrovná nejkvalitnějšímu černému uhlí.

■ Brikety jsou odolné proti vlhkosti, takže mohou
být dlouhodobě skladovány např. ve starších rekreačních chalupách.

■ Brikety nešpiní ruce a neznečišťují interiér domu.

■ Ve Velké Británii se lisovaným listím topí v elektrárnách (velké kostky z listí), čímž se prokazatelně snižují miliony tun emisí CO2 produkovaných těmito energetickými kolosy.

■ Státní a místní úřady mohou instalovat multifunkční spalovací systémy ve školách a veřejných budovách, aby došlo ke snížení emisí.

■ Sběr a kompostování listí stojí organizace i jednotlivce ročně miliony korun; z kompostu navíc uniká do ovzduší škodlivý metan, který je 23krát nebezpečnější plyn než CO2.
Leaf Log – briketa z listí

Štiplavý dým zatěžuje životní prostředí

Podle vyhlášky je listí ze stromů zakázáno doma spalovat, protože štiplavý dým obtěžuje sousedy a zároveň značně zatěžuje životní prostředí. Na zahradním ohništi totiž nikdy nevytvoříte tak vysokou teplotu, aby rozložila a redukovala zdraví i přírodě nebezpečné sloučeniny. Proto listí z ulic a parků putuje na skládky, do sběrných dvorů, nebo se bezpečně spaluje ve spalovnách k tomu určených a vybavených.

Listí ze stromů je všude dostatek.Problém je i s listím na kompostech, kde obvykle končí. Vypadá to nevinně, ale velká vrstva tlejícího listí (ať už v kompostu, nebo někde na skládce) produkuje velké množství metanu, který patří ke škodlivým skleníkovým plynům a je dokonce pro životní prostředí 23krát škodlivější než oxid uhličitý. Takže ani kompostování, byť vypadá až idylicky, není z dlouhodobého hlediska perspektivní metoda, jak listí ze stromů likvidovat.

Od Pratchetta k listí

Český vydavatel Terryho Pratchetta Vlastimír Talaš před časem navštívil Birmingham, kde se zúčastnil tradičního setkání ctitelů Terryho Pratchetta, legendárního autora fantasy. Shodou okolností asi dva týdny před cestou se vydavatel dočetl v časopise Sto plus jedna, v článku Zelené vynálezy, že „spadané listí ze stromů představuje obvykle obtížně odstranitelný odpad.

Britský vynálezce z Birminghamu našel způsob, jak z listí vyrobit brikety, vhodné ke spalování v kamnech i v otevřených krbech. Jeho společnost shromažďuje spadané listí z univerzitní zahrady a z místních hřbitovů a zhotoví z nich brikety, které prodává za necelé dvě libry za kus. Briketa hoří dvě hodiny čistým plamenem, nevydává takřka žádný kouř a po dohoření zůstává popel o objemu pouhého jednoho procenta celkového objemu brikety."

To vydavatele zaujalo a na internetu si našel stránky britské společnosti, která se briketami z listí zabývá. Pomocí e-mailu se s nimi kontaktoval a domluvil si osobní setkání v Birminghamu. Tam mu brikety z listí předvedli a dohodli se na budoucí spolupráci.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Problémy s cenou

Listí ze stromů je všude dostatek.Vlastimír Talaš, který brikety do ČR dováží, si plně uvědomuje jejich vysokou cenu. Proto brikety prodává prakticky za britskou cenu přepočítanou na koruny. Jde mu totiž o jinou věc: chce upozornit na zajímavý druh paliva a inspirovat tuzemské výrobce k výrobě briket z domácího listí. Tím by se podle jeho slov cena brikety snížila na zlomek ceny britské a vzhledem k rozsáhlým listnatým lesům a parkům v ČR by bylo k dispozici cenově přijatelné palivo se všemi výhodami ekologického produktu. Navíc by se snížily emise metanu a ušetřily by se finance na likvidaci listí klasickým způsobem.

Snadné zatopení v krbu

Přes značnou cenu jednoho 1,2kg „polena" (79 Kč - krabice s deseti kusy je za 700 Kč) se „polena" z listí vyplatí použít při výjimečných příležitostech, například v zimě k snadnému zatopení v krbu či v kamnech a rychlému vytopení objektu, např. po příjezdu na nevytopenou chalupu. Oceníte je i při příležitostech jako jsou návštěvy atd., kdy nechcete riskovat nezdar či kouř při zatápění. Stačí roztrhnout obal na briketě, zapálit ho a za chvíli cítíte sálavé teplo.

Najde se český výrobce?

Pevně věříme, že se český výrobce těchto briket nakonec najde a tuny listí budou vydávat levné a čisté teplo v našich domácnostech, aniž by zbůhdarma tlely na skládkách.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem