Pokud si pořizujete bydlení, musíte zvážit celou řadu aspektů. Na začátku budete zcela jistě řešit také otázku financí. A byl by hřích nevyužít šanci získat příspěvek od státu v podobě dotace na novostavbu či rekonstrukci. Jaké možnosti se právě teď nabízejí?

Nejpopulárnější z nabízených dotací je bezesporu Nová zelená úsporám (NZÚ) pro ty, kteří staví nebo se chystají do roku 2021 stavět. Za dobu trvání doznala řady změn. Nicméně na novostavbu lze stále získat tři na sobě nezávislé dotace.

První je dotace na celý dům při splnění parametrů pro oblast pasivních domů, druhá je na solární kolektory a třetí na fotovoltaiku, přičemž u kolektorů a fotovoltaiky nemusí být novostavba nutně pasivní a o dotaci lze žádat i v případě rekonstrukce domu. Populární jsou i dotace u stávajících domů na výměnu původního kotle na fosilní paliva za nový nízkoemisní zdroj tepla, nebo na výměnu elektrického vytápění za nové tepelné čerpadlo.

„S dotacemi na novostavby se i nadále počítá, stavby však budou muset splnit přísnější kritéria, která budou podobná měřítkům pro pasivní domy tak, jak je známe z původního programu Zelená úsporám. Dotace bude stanovena fixně na rodinný dům a bude přiznávána ve dvou hladinách podpory podle dosažených parametrů budovy. Současně platí, že podporu na výstavbu domu nebude možné kombinovat s jinými oblastmi podpory,“ vysvětlovali specialisté ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) donedávna.

Zásadní změny přinesl až stavební veletrh For Arch, kde byly představeny novinky v programu. Od 15. října tak lze získat dotace také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení. Balíček podzimních novinek přinesl ještě více podporovaných opatření, pro větší okruh žadatelů i jednodušší cestu k získání dotace.

„Naší snahou je program neustále přizpůsobovat aktuálním trendům v oblasti energetických úspor, zpřístupňovat většímu počtu žadatelů a majitele domů motivovat, aby o úsporných renovacích a energetické náročnosti staveb přemýšleli komplexně. Zároveň se snažíme získání dotace co nejvíce usnadnit a administrativně zjednodušit,“ uvedl ministr Richard Brabec s tím, že od startu programu v roce 2014 bylo vyplaceno 22 tisícům žadatelů na úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů přes 4 miliardy Kč. Dalších více než 14 tisíc žádostí za 4 miliardy korun je do programu podáno.

Dotace na zateplení svépomocí i stínicí techniku

Nejvýraznější změny se dotkly úsporných rekonstrukcí rodinných domů: „Na příspěvek na zateplení obvodových či vnitřních stěn domu a výměnu oken či dveří nyní dosáhnou i ti majitelé, kteří chtějí rekonstrukci svého domu provést svépomocí, samozřejmě vždy pod odborným technickým dozorem. V takovém případě budou moci mezi způsobilé výdaje zahrnout faktury za materiál či zápůjčku nářadí, ale i technický dozor. Rozhodné datum pro uznání výdajů bylo stanoveno na 1. září 2018. Rekonstrukce svépomocí jsme do programu zahrnuli ze dvou důvodů. Jednak kvůli aktuálnímu nedostatku stavebních firem na trhu, ale také, a to především, abychom zkvalitnili rekonstrukce u těch, kteří by tak i tak zateplovali svépomocí,“ upřesňuje jednu ze zásadních změn programu ministr Brabec. Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může přitom uhradit až 50 procent způsobilých výdajů.

Spolu se zateplením podpořil resort životního prostředí nově také instalaci venkovní stínicí techniky: „Mohou to být předokenní žaluzie, rolety či slunolamy. Vhodně zvolená technika má tepelněizolační schopnosti, v zimním období zabraňuje únikům tepla a šetří náklady na vytápění, v létě naopak přispívá k tomu, aby se místnosti nepřehřívaly, a tím přirozeně zlepšuje vnitřní klima místností,“ vypočítává výhody Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR. Pokud stavebníci zvolí při zateplení domu i venkovní stínicí techniku určenou ke snížení tepelné zátěže, mohou si přijít podle jeho slov až na 1 000 Kč na m2 plochy okna.

Sto padesát tisíc korun pro nízkoenergetické novostavby

Ze změn v programu se mohou těšit i ti, kteří plánují stavbu rodinného domu. Zatímco doposud bylo možné čerpat dotaci pouze na novostavby v pasivním standardu, nyní se to týká i nízkoenergetických domů. Jedinou podmínkou je instalace systému řízeného větrání, rekuperace: „Od října se přispívá částkou 150 tisíc korun na stavbu nízkoenergetického domu s rekuperací, nadále zůstává příspěvek ve výši 300 tisíc korun na novostavbu v pasivním standardu nebo 450 tisíc, pokud majitelé novostavbu doplní o další systémy využívající obnovitelné zdroje energie, například instalují fotovoltaické panely,“ informuje ministr Brabec.

Zateplení domů mohou žadatelé vhodně kombinovat i s dalšími úsporami. Například mohou instalovat solární systém pro ohřev vody a vytápění, instalovat malou domácí fotovoltaickou elektrárnu, využívat teplo z odpadní vody nebo si pořídit nový ekologický zdroj vytápění. Dotaci získají na zateplení domu i na pořízení těchto doplňkových systémů, je tady ale i možnost získat dotaci 150 tisíc korun na kombinaci fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem.

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) lze propojit i s kotlíkovými dotacemi. V kotlíkových dotacích mohou majitelé domů získat finanční podporu na výměnu starého kotle za nový ekologický zdroj. „Pokud zateplení nebo instalaci solárního systému pořídí s podporou z NZÚ, získají dotační bonus na nákup kotle dalších až 20 000 korun,“ upřesňuje Richard Brabec. „Oba programy se navíc navzájem doplňují. Tam, kde nejdou využít kotlíkové dotace, nastupuje NZÚ, ze které získáte dotaci i na výměnu starých kamen. Od 15. října lze vyměnit stará kamna na tuhá paliva, na jejichž výměnu nelze kotlíkovou dotaci získat a nebude nutné u toho mít současně zateplený dům. Chceme tím podpořit rychlejší výměnu neekologických zdrojů vytápění s cílem zlepšit kvalitu ovzduší. Na výměnu kamen za nový ekologičtější i úspornější a výkonnější zdroj vytápění přispěje MŽP ČR až 80 000 korun,“ doplňuje ministra Petr Valdman.

Nutno dodat, že i vyřizování dotací je o poznání jednodušší, žadatelé mohou vše zařídit přes internet. K dispozici jsou nové, přehlednější webové stránky Nová zelená úsporám s vylepšenou on-line kalkulačkou s pokročilými funkcemi pro výpočet dotace, ruší se některé dosud povinné dokumenty k doložení dotace, jako je výpis z katastru nemovitostí či potvrzení o právní subjektivitě.

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Archiv redakce

logo MessengerPoslat Messengerem