Společnost HELUZ cihlářský průmysl začala podporovat projekt polytechnické výchovy dětí Kutil Junior, kterou zaštiťuje spolek Šikovné děti. Spolupráce má nejen materiální podobu, ale například během největšího agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích (22.–27. srpna) poskytne HELUZ zázemí pro organizaci workshopů a dílen pro malé kutily v prostorách svého ukázkového pasivního domu Triumf přímo na českobudějovickém výstavišti.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Kroužek Kutil Junior vznikl z důvodu absence technicky zaměřených kroužků ve školách a klade si za cíl  přivést děti k činnostem, které dnes již běžně nemohou provozovat v dílnách s tatínky nebo dědečky, a které je, především na prvním stupni, velmi baví. Kroužek má děti naučit, že mnoho věcí si může člověk vyrobit sám a že mu to dokonce přináší větší uspokojení, než když si je koupí.

„Děti se naučí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí a postupně se všemi pracovat. Při realizaci samostatných projektů se seznamují i s různými druhy materiálů. Náročnost projektů se s nabytými zkušenostmi stále zvyšuje tak, aby byly děti motivovány v práci pokračovat a neustále se zlepšovat. Za toto úsilí jsou odměněny nejen dokončenými výrobky, ale také „výučními listy“, představuje projekt volnočasové aktivity Ing. Šárka Poláčková ze spolku Šikovné děti.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl začala podporovat projekt polytechnické výchovy dětí Kutil Junior, kterou zaštiťuje spolek Šikovné děti. Spolupráce má nejen materiální podobu, ale například během největšího agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích (22.–27. srpna) poskytne HELUZ zázemí pro organizaci workshopů a dílen pro malé kutily v prostorách svého ukázkového pasivního domu Triumf přímo na českobudějovickém výstavišti. (Zdroj: HELUZ)

Společnost HELUZ pro potřeby kroužku poskytla např. 100 ks stavebnic HELUZ, která je v podstatě miniaturou stavebního systému, takže si v menším měřítku děti mohou z opravdových cihliček po namíchání skutečné malty postavit svůj první malý dům.

„Zábava a vyplnění volného času dětí se „smrskla“ do formátu mobilu nebo tabletu, manuální zručnost a láska ke konkrétnímu koníčku se ztrácí. Tím trpí i pověst řemesla samotného a i rodiče si myslí, že pracovat rukama je něco hanebného. Věříme, že projekt Kutil Junior může dětem ukázat, že pracovat a vytvořit něco hmatatelného, pěkného, třeba malý domeček, který si odnesou domů, může být větší zábava, než sedět u televize nebo tabletu a hrát hry. Chceme se připojit k obrodě řemesel a přitáhnout předškoláky i žáky základních škol k tvorbě rukama. Projekt pro děti zejména na prvním stupni základních škol nám krásně zapadá do našeho konceptu podpory polytechnické výchovy na všech úrovních. Jsme např. dlouholetým partnerem soutěže učňovských řemesel SKILL a za podpory partnerů jsme připravili interaktivní vzdělávací pomůcku Stawebnice pro učňovské a středoškolské obory ve stavebnictví,“ uvedla Andrea Stejskalová, manažerka marketingu společnosti HELUZ.

Kutil Junior mistr - výuční list (Zdroj HELUZ)

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem