Češi a Slováci vynalezli unikátní metodu, která analyzuje dopad nové městské zástavby na život obyvatel. Inovativní nástroj se stane mimo jiné neocenitelnou pomůckou při rozhodovacích procesech na úřadech zodpovědných za územní plánování.