Češi a Slováci vynalezli unikátní metodu, která analyzuje dopad nové městské zástavby na život obyvatel. Inovativní nástroj se stane mimo jiné neocenitelnou pomůckou při rozhodovacích procesech na úřadech zodpovědných za územní plánování.

Již přes rok pracují slovenští architekti Igor Hianik a Nikola Winková se skupinou českých programátorů 3dsense na realizaci Interaktivní laboratoře urbanismu - ILU, díky níž bude možno zobrazit jakýkoliv architektonický návrh městské zástavby ve virtuální realitě.

Fyzický model vytváří virtuální model a umožňuje simultánní práci v rozšířené realitě.

Projekt je unikátní a v konečné podobě nemá v mezinárodním měřítku obdoby. Využívá přitom metody, kterou používají pouze urbanisté na Technické univerzitě v Mnichově, ve Výmaru a na Massachusetts Institute of Technology v americkém Bostonu.

Česko-slovenská technologie umožní nahlédnout na urbanistické plány v kontextu reálných podmínek výstavby. Tím má například potenciál napomoci v rozhodovacích procesech o nové městské zástavbě na magistrátech a radnicích českých a slovenských měst.

Nová metoda poslouží také jako inovativní vzdělávací pomůcka při výuce na vysokých školách. Pro odborníky z oboru architektury bude technologie dostupná od letošního března.   

Hledání vizuálně správných poloh dominant, posuzování panoramatických vztahů.

Ve studiu 3dsense vznikl speciální software, které dovoluje vytvořit abstrahovaný model jakékoliv konkrétní situace. Je možné na něm přímo otestovat dopad daného developerského projektu na kompozici města a jeho panorama nebo funkčnost nové zástavby na život obyvatel. Ověřit tak půjde několik urbanistických parametrů, například výška, hustota a rozložení budov v závislosti například na proudění světla nebo větrnosti.

Jednoduchá a konstruktivní diskuze nad fyzickým modelem - konfrontace mezi účastníky.

Igor Hianik z organizace IN ARCHITEKTI s.r.o. k tomu říká: „Při tvorbě této inovativní myšlenky jsme vycházeli z předpokladu, že je potřeba povzbudit kreativitu a kompoziční myšlení studentů architektury, ale i architektů samotných. To není možné bez fyzického kontaktu s reálným modelem. Pomocí přesně navržené technologie virtuální reality, kterou pro nás zrealizovali 3dsense, jsme v ní schopni zhmotnit vytvořený urbanistický koncept a konfrontovat navrhované rozmístění budov s reálným dopadem na skutečnou funkčnost nové zástavby.“ 

Více informací najdete v článku na našem partnerském webu Stavbaweb.cz.

Zdroj: TISKOVÁ ZPRÁVA

logo MessengerPoslat Messengerem