Řízené větrání, chceme-li tak mechanická ventilace, bývá obecně spojováno především s domy energeticky úspornými. Ale jiné se už dnes přece nestaví! Takže nějaká forma řízeného větrání by už dávno měla znamenat samozřejmost.

Princip řízeného větrání je jednoduchý. Venkovní vzduch do domu kultivovaně proudí přes obytné místnosti, tedy obývacím pokojem či ložnicemi. Zatímco vzduch znečištěný, je ven odváděn přes místnosti se zvýšenou lokální vlhkostí, jakými jsou koupelny nebo kuchyně.

Pokud chceme mluvit o řízeném větrání s rekuperací tepla, pak se musí systém ventilace ještě postarat, aby čerstvému vzduchu bylo předáno co nejvíce tepla ze vzduchu už použitého. Ale kult rekuperačního efektu je už dnes překonán. Jakýsi “zlatý věk“, který zažívala rekuperace v souvislosti s platnými parametry pro vysoce energeticky úsporné domy, ustoupil do pozadí. Před třemi lety totiž byly legislativně upraveny související podmínky tak, že nyní je možné splnit požadavky kladené na pasivní dům i bez rekuperačního procesu. Tím víc však roste význam permanentní mechanické ventilace.

Výměna vzduchu zůstává prioritní. Rozhodně musí proběhnout za dodržení nejpřísnějších hygienických nároků. Jakékoli obavy z nedokonalosti procesu nejsou na místě. Výrobci mají systémy řízeného větrání dávno patřičně vyšlechtěné. Vysoce účinná zařízení zajišťující za všech okolností požadovanou kvalitu vzduchu v budovách, prodávají a instalují také společnosti BEAM ČR a SMART-VAC. Opírají se při tom hlavně o technologie belgické firmy RENSON. Tento věhlasný dodavatel nabízí ucelený větrací program. Od samoregulačních ventilačních okenních mřížek, přes chytré ventilátory Waves, až po high-tech systémy Healthbox. Všechny mají schopnost bez markantních energetických ztrát účinně dbát o zachování čistého zdravého ovzduší uvnitř každé budovy.

Historicky se v procesu větrání využívá skutečnosti, že ovzduší v interiéru a v exteriéru budovy mívá nejen rozdílnou teplotu, ale také různý tlak. Prostě v touze po čerstvém vzduchu kdysi stačilo otevřít okno. Jenomže v souvislosti s moderními budovami takový jednoduchý postup větrání akceptovat nemůžeme. Právě proto, že při něm dochází k vysokým energetickým ztrátám.

Málokdo si uvědomuje, jaký vliv má na zdraví a pracovní výkonnost člověka kvalita vzduchu, který dýchá. Zdravý vzduch dělá zdravým i vnitřní prostředí budovy. Podle průzkumů dnes trávíme v interiérech až devadesát procent denního času. Nikdy v historii se veškeré aktivity lidstva neodehrávaly v tak vysoké míře uvnitř budov, jako aktuálně. Přičemž také nikdy v minulosti vnitřní prostředí těchto objektů nebylo natolik vzdálené klasickým přírodním pochodům obnovy kvality ovzduší, jako je tomu nyní.

Zdroj: RENSON

Větrací zařízení WAVE je možné integrovat i do systému inteligentního domu. Příslušná aplikace zajistí, že uživatel má vždy přehled o kvalitě vnitřního vzduchu. Je to zásluha senzorů sledujících přítomnost oxidu uhličitého, vodních par a nejrůznějších těkavých sloučenin. Režim větrání může být upravován i na dálku. Aplikace umožňuje kontrolovat případně i více zařízení v daném bytě.

logo MessengerPoslat Messengerem