Někdy se stavba či rekonstrukce domu neobejdou bez využití či zásahu do sousedního pozemku. Jak tuto situaci upravují občanský zákoník a stavební zákon, naznačuje konkrétní příklad našeho čtenáře, který souvisí se zateplením domu na sousedním pozemku.