Neodmyslitelnou součástí moderního přístupu k životu je snaha o udržení životního prostředí v takovém stavu, aby život v něm byl co nejzdravější. Významným projevem ekologického životního stylu je i způsob, jak lidé nakládají s odpady. Nejmodernějším současným trendem je snaha o minimalizaci množství komunálního odpadu a maximalizaci třídění odpadu a jeho následné recyklace.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Aby třídění a sběr tříděného odpadu i jeho následné ekologické zpracování jako suroviny pro další výrobu mohlo fungovat, je důležité, aby se do tohoto procesu zapojilo co nejvíce lidí. Bez přičinění každého z nás by recyklace nebyla možná. A aby to fungovalo, města a obce vyvíjejí maximální úsilí k tomu, aby usnadnili lidem třídění odpadu a jeho systematický sběr. Na každém kroku jsou k dispozici nádoby pro sběr tříděného odpadu, které pro usnadnění správného třídění jsou v barvách, typických pro jednotlivé druhy odpadu. Modré kontejnery jsou určeny pro papír, žluté pro plasty, zelené či zeleno-bílé pro sběr skla a hnědé pro bioodpad. Někde jsou k dispozici také oranžové nádoby na nápojové kartony.

Do čeho třídit

Pro usnadnění třídění odpadu v domácnosti či v zaměstnání je praktické použít koše s několika oddělenými prostory pro jednotlivé druhy odpadu – ideálně barevně označené podle druhu odpadu – ve stejných barvách jako sběrné kontejnery. Na internetu dnes najdete širokou nabídku speciálních košů a nádob pro třídění odpadu pro domácnost, veřejné prostory i průmysl, které vám třídění usnadní. Pro zjednodušení třídění je dobré v jednotlivých nádobách použít papírové či plastové sáčky, pytle nebo tašky, které lze využít pro odnos nahromaděného odpadu po naplnění kapacity sběrné nádoby. Třídění vám pak zabere minimum času a námahy.

Systémová nádoba na tříděný odpad Eurokraft (Zdroj: KAISER+KRAFT)

Sáčky a pytle na odpad se vyrábí z různých materiálů – je dobré je znát a zvolit podle toho, na jaký odpad jsou určené. Pro výrobu pytlů na odpad se často používá polyetylén z recyklovaného materiálu. Pro sběr a kompostování bioodpadu jsou nejvhodnější speciální pytle z biofólie, která je vyrobena z kukuřičného škrobu a biologicky odbouratelného polymeru, takže ji lze vyhodit spolu s biologickým odpadem i do kompostéru.

Co a jak správně třídit

Papír – pro jeho sběr slouží modré kontejnery – do nich patří noviny, časopisy, sešity, kancelářský, psací a balicí papír, telefonní seznamy, brožury, katalogy a knihy bez obálek z jiných než papírových materiálů, reklamní letáky, čisté papírové sáčky, tašky a další obaly, rozložené krabice a kartony.

Do papírového odpadu nepatří: jakýkoliv znečištěný, mastný či voskovaný papír, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, jednorázové pleny a dámské hygienické potřeby, tapety, kopírovací a pauzovací papír. Nepatří sem ani ruličky od WC papíru či kartony na vajíčka, protože ty již nelze dále recyklovat, ani „tetrapak“ kartony od nápojů – ty patří do jiného kontejneru.

Plasty – vhazují se do žlutých sběrných nádob a velkokapacitních drátěných kontejnerů – patří sem PET lahve (včetně víček) od nápojů, pracích, čisticích a mycích prostředků, šamponů, mýdel i kosmetiky, kelímky, misky, vaničky a jiné obaly od jogurtů, sýrů, másla a jiných potravin, CD/DVD i s obaly, sáčky, tašky, fólie a menší kusy polystyrenu. Do žlutých nádob se sbírají také hliníkové plechovky od nápojů. V některých městech, kde nemají speciální oranžové nádoby, se do žlutých kontejnerů sbírají také nápojové „tetrapak“ kartony – na kontejneru je vždy napsáno, zda nápojové kartony do něj patří, nebo ne.

Pro plastové lahve a nádoby od potravin platí, že by mely být bez zbytků a výraznějšího znečištění, ale není nutné je vymývat do čista. Kvůli úspoře prostoru by měly být sešlápnuté, zmáčknuté či slisované.

Mezi tříděné plasty nepatří: silně znečištěné obaly, ve kterých jsou zbytky původního obsahu – zejména olejů, tuků, potravin, nebezpečných látek, chemikálií, barev či léčiv, dále pneumatiky a pryž, linoleum a další podlahové krytiny, textil, pěnový polyuretan, novodurové trubky, videokazety, kabely, obaly od sprejů ani velké kusy polystyrenu.

Sklozelené kontejnery pro barevné i čiré sklo, anebo bílé sběrné nádoby pro čiré sklo v kombinaci se zelenými nádobami pro sběr barevného skla. Do kontejnerů na sklo patří lahve od veškerých nápojů, zavařenin, potravin a dalších produktů, sklenice a skleněné nádobí s výjimkou varného skla) a tabulové sklo, které patří do zelené nádoby k barevnému sklu.

Do skleněného odpadu určeného k recyklaci nepatří: porcelán, keramika, varné sklo, drátosklo, zrcadla, autoskla, grafosklo a pokovené či zlacené sklo, televizní obrazovky a monitory, žárovky, zářivky či výbojky.

Bioodpad – patří do speciálních hnědých kontejnerů – zahrnuje zbytky jídla rostlinného původu (ovoce, zeleninu, obilniny, pečivo...), kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky, květiny, trávu, plevel, seno, slámu, větvičky s průměrem do 5 mm a v menším množství také piliny, hobliny či dřevěné štěpky.

Do kontejnerů na bioodpad nepatří: olej, zbytky masa, kosti, kůže, zvířecí srst, vlasy, uhynulá zvířata, skořápky od vajíček, jednorázové pleny, dámské hygienické potřeby, cigarety, popel, dřevo ani zvířecí exkrementy.

Ne vše, co nelze třídit, patří do směsného komunálního odpadu

Rozšířený mýtus o tom, že vše co nepatří do tříděného odpadu lze vyhodit do kontejneru na směsný komunální odpad, mnohdy komplikuje odvoz i likvidaci odpadu. Proto je dobré seznámit se s tím, co by se do nádob na směsný odpad nemělo vyhazovat a tato pravidla respektovat. Vše, co se do směsného odpadu nehodí, mělo by se odevzdat ve sběrných dvorech a na místech, která jsou určena pro sběr některých speciálních druhů odpadu – například sběrná místa na zbytky léčiv v lékárnách či nádoby pro sběr použitých baterií v obchodech.

Do komunálního směsného odpadu patří: popel (bez žhavých zbytků) a cigaretové nedopalky, hygienické potřeby – vata, vložky, tampony, jednorázové pleny, papírové kapesníky, použité vlhčené ubrousky, houbičky, utěrky, sáčky z vysavačů, zbytky masa, ryb či uzenin, kosti, vaječné skořápky, porcelán a keramika, obyčejné žárovky kromě úsporných a výbojek, zvířecí trus a různé obaly se zbytky jídla a silně znečištěné obaly z papíru či plastu, které nelze recyklovat.

Do směsného odpadu nepatří: bioodpad a odpad určený k recyklaci (papír, sklo, plasty), odpady obsahující nebezpečné či škodlivé látky (barvy, laky, rozpouštědla, chemikálie, jedy, léčiva, úsporné žárovky, zářivky a výbojky, baterie, akumulátory, kovy, elektrické a elektronické přístroje, stavební odpad, nábytek a předměty velkých rozměrů.

Stačí správné rozhodnutí

Tříděním a minimalizací komunálního odpadu může každý z nás přispět k ochraně životního prostředí. Hitem současnosti je také životní styl „zero waste“ bez vytváření zbytečného odpadu. K dispozici je množství literatury a online návodů s radami, jak odpad třídit a zbytečně nevytvářet. Seženete také množství pomůcek k třídění odpadu v podobě nádob, košů, vozíčků, krabic, sáčků, pytlů či kompostérů. Města a obce dělají maximum pro podporu třídění odpadu, recyklaci a ochranu životního prostředí v souvislosti s odpadovým hospodářstvím. Ekologický přístup k životu je trendy – rozhodnutí je na každém z nás.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem