Jedinečnou výstavu věnovanou tradici českých keramických obkladů otevřelo tento měsíc Národní technické muzeum, a to v prostorách Centra stavitelského dědictví v Plasích. Výstava pod názvem „Poklady v českých keramických obkladech“ vznikla v přímé spolupráci se společností LASSELSBERGER, s.r.o., značka RAKO je partnerem této výstavy. Výstava potrvá do 26. listopadu 2017.

Keramické obkladové materiály mají na našem území bohatou historii. Nejstarším exponátem vystaveným na výstavě Poklady v českých keramických obkladech je raně gotická dlažba, která se našla přímo v Plasích při archeologickém výzkumu zdejšího cisterciáckého kláštera.

Průmyslová velkoprodukce keramických obkladů u nás začala koncem 19. století. Vzniklo zde mnoho menších továren na výrobu dlaždic a obkládaček. Poměrně záhy se do popředí dostaly tři české továrny na keramiku v Rakovníku, Chlumčanech a Horní Bříze, které se do budoucna staly výraznými světovými producenty udávajícími všeobecné trendy.

Zajímavé je,“ uvádí Jakub Chaloupka, kurátor výstavy, „že k rozvoji keramické výroby na Plzeňsku a Rakovnicku došlo vlastně nedopatřením. Původním záměrem v těchto lokalitách byla těžba uhlí, ale to se buď nenašlo v dostatečném množství, nebo jeho těžbu komplikovala hladina spodní vody a záplavy. Místo uhlí se však našla vydatná ložiska kaolinu a lupku. A na rozvoj keramické výroby bylo zaděláno.“

Historické techniky i módní trendy

Výstava s příznačným názvem Poklady v českých keramických obkladech ukazuje vývoj keramických obkládaček a dlaždic na produkci zejména tří výše uvedených továren. Návštěvník bude mít možnost seznámit se s výrobními procesy a technikami v minulosti, ale i s dobovými módními trendy a dalšími vlivy, které se rychle odrážely v designu keramických obkladů.

Autoři výstavy pamatovali i na dětské návštěvníky. Ti si v tzv. kreativních zónách budou moci vyzkoušet svou zručnost a nápaditost při tvoření různých mozaik a tangramů.

Jedinečnou výstavu věnovanou tradici českých keramických obkladů otevřelo Národní technické muzeum, a to v prostorách Centra stavitelského dědictví v Plasích. Výstava pod názvem „Poklady v českých keramických obkladech“ vznikla v přímé spolupráci se společností LASSELSBERGER, s.r.o., značka RAKO je partnerem této výstavy. Výstava potrvá do 26. listopadu 2017.

Zahájení 2. návštěvnické sezóny v Centru stavitelského dědictví Plasy

Centrum stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea má za sebou první rok svého fungování a v sobotu 4. března 2017 otevírá návštěvníkům druhou sezónu.

Muzeum stavitelství, jak se také někdy Centru stavitelského dědictví říká, se stalo dalším vyhledávaným cílem Plzeňského kraje. V malebném údolí řeky Střely v bývalých hospodářských objektech plaského kláštera představuje návštěvníkům stavební historii a tradiční stavitelství od středověku do současnosti. Ve specifických prostorách někdejšího pivovaru se propojuje poctivé tradiční řemeslo a unikátní sbírkové předměty s novými technologiemi a prvky strohé industriální architektury. Množství návštěvníků a jejich spokojenost potvrzuje, že nejvyšší ocenění v prestižní soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku za rok 2015, které Národní technické muzeum za vytvoření Centra stavitelského dědictví získalo, bylo zasloužené.

Zájem a uznání odborné veřejnosti je pro nás velice důležitý,“ říká vedoucí Centra stavitelského dědictví Pavel Kodera. „Velmi povzbudivé jsou pro nás ale také pozitivní ohlasy návštěvníků, kteří k nám zavítají, aniž by je stavitelství nějak více přitahovalo. Setkali jsme se s celou řadou lidí, kteří od nás odcházejí překvapeni a nadšeni tím, jak může být stavitelství zajímavé a oslovující.“

V roce 2017 plánuje Národní technické muzeum v Centru stavitelského dědictví Plasy otevřít dvě nové výstavy. První, s názvem Poklady v českých keramických obkladech, je veřejnosti přístupná od 19. března, druhá, věnovaná českému vynálezci a vlastenci Ludvíku Očenáškovi, má vernisáž 13. května. Kromě toho čeká návštěvníky během léta zpřístupnění Dvora stavebních řemesel a řada tematicky zaměřených workshopů.

Jedinečnou výstavu věnovanou tradici českých keramických obkladů otevřelo Národní technické muzeum, a to v prostorách Centra stavitelského dědictví v Plasích. Výstava pod názvem „Poklady v českých keramických obkladech“ vznikla v přímé spolupráci se společností LASSELSBERGER, s.r.o., značka RAKO je partnerem této výstavy. Výstava potrvá do 26. listopadu 2017.

Poklady v českých keramických obkladech, 18. 3. - 26. 11. 2017

Adresa: Centrum stavitelského dědictví Plasy, areál kláštera (býv. pivovar a hospodářský dvůr), Pivovarská 5, 331 01 Plasy

Otevřeno:

V březnu, dubnu, říjnu a listopadu o sobotách a nedělích od 10:00 do 17:00

Od května do září vždy úterý–neděle od 10:00 do 18:00

Základní vstupné činí 110 Kč

Více na stránkách Muzea Plasy

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem