Na výstavišti v Letňanech od 17. do 21. září se představí systém Ytong spolu s dalšími značkami výrobce Xella na jubilejním 30. For Archu a nabídne materiál za speciální veletržní cenu. Odborná veřejnost se pak může setkat také v největších krajských městech, kde se v říjnu koná Ytong Dialog, zaměřený na nové normy roku 2020.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Na letošním For Archu se opět představí formou fragmentu kompletní stavební systém Ytong a příbuzné značky vápenopískové tvárnice Silka a minerální tepelněizolační desky Multipor. Návštěvníci si tak mohou v praxi prohlédnout prvky, jako je masivní střecha či systémové vnější i vnitřní omítky a jejich snadná aplikace.

Součástí prezentace budou ukázky skladeb zdiva pro dosažení nízkoenergetického až pasivního standardu. Na místě prezentace budou také po celou dobu k dispozici případným dotazům na úsporné stavění techničtí poradci. Zájemci o výstavu s nimi mohou konzultovat projekt ve kterékoli fázi a dozvědět se o případných optimalizacích.

Popularitě se vždy těší pravidelné ukázky zdění z Ytongu předváděcími mistry. Ti mohou během prezentace na místě poskytnout řadu cenných rad a zájemci si mohou sami na místě vyzkoušet snadné opracování pórobetonu při drážkování nebo řezání tvárnic.

Na výstavišti v Letňanech od 17. do 21. září se představí systém Ytong spolu s dalšími značkami výrobce Xella na jubilejním 30. For Archu a nabídne materiál za speciální veletržní cenu. Odborná veřejnost se pak může setkat také v největších krajských městech, kde se v říjnu koná Ytong Dialog, zaměřený na nové normy roku 2020. (Zdroj: XELLA)

Společnost Xella je v tomto roce jediným výrobcem stavebního materiálu, který sponzoruje Soutěžní přehlídku stavebních řemesel SUSO. Ta proběhne v Hale 6. Finále českých a slovenských družstev ve zdění z pórobetonu se uskuteční v úterý, 17.9., první den veletrhu. Fragmenty z Ytongu budou využity pro aplikaci dalších materiálů navazujícími řemesly – topenáři a instalatéry – a pro aplikaci obkladů a omítek.

Odborné znalosti technických poradců společnosti Xella se uplatní také v doprovodných přednáškách. Pro odbornou veřejnost bude Xella prezentovat velkoformátové stavění s produkty Xella a užití minerálních tepelněizolačních desek Multipor. Na budoucí stavebníky z řad laické veřejnosti se zaměřují přednášky o zateplení Multipor a stavění po roce 2020.

Ytong Dialog – co přinese rok 2020 ve stavební praxi

Letošní Ytong Dialog se koná v první třetině října v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Tématem bude zejména změna po novelizaci 2020, která přináší povinnost stavět domy s téměř nulovou spotřebou. Hosty budou odborníci z řad energetických specialistů, projektanti a stavební inženýři, kteří mají s výstavbou domů podle nových kritérií již praktické zkušenosti.

Tématu legislativy a jejímu dopadu se bude věnovat Ing. Libor Hrubý z Centra pasivních domů, který se zaměří na návrhy budov v oblasti změn oproti dosavadní praxi. Po stránce splnění těchto norem nabídne řadu postřehů energetický expert Ing. Milan Koukal.

Společnost Xella, výrobce značek Ytong, Silka a Multipor, již s předstihem vyvinula několik řešení, která bez potíží splní nové požadavky. Regionální techničtí poradci představí několik ukázek skladby stěn, včetně použití masivní střechy. Součástí jejich prezentací budou také konkrétní reference. Dalším tématem bude i velkoformátová výstavba, kterou na ukázkách letošních staveb z velkoformátových produktů Xella představí Ing. Lucie Šnajdrová.

Výrazným trendem, který bude expandovat v příštích letech, je digitální plánování BIM, jemuž se ve spojitosti s produkty Xella bude věnovat Ing. arch. Zdeněk Podlaha.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem