Před 16 miliony let se 200 kilometrů na východ od afrických břehů zrodil z moře vulkanický ostrov Lanzarote a sopečná činnost formovala jeho podobu po tisíce let. O záchranu této unikátní krajiny, chráněné biosférické rezervace, se významným způsobem zasloužil místní rodák, architekt a výtvarný umělec César Manrique.