Speciální vnitřní vodou ředitelná silikátová malířská barva JUPOL Clima control aktivně pohlcuje formaldehyd a pomáhá tak vytvářet zdravé vnitřní klima v obytných a pobytových místnostech. Ideální je pro osoby citlivé na formaldehyd a konzervanty, které si pořizují nové bydlení nebo nově zařizují vnitřní obytné prostory. Zde totiž nejčastěji bývá zvýšená koncentrace formaldehydu, který je obsažen např. v nábytku, dřevěném obložení, umělých hmotách, bytových textiliích, řadě nátěrových hmot, lepidel apod.

Barevný film obsahuje aminy, které na sebe z okolního prostředí vážou a rozkládají toxický formaldehyd – za měsíc přes 8 mg/m2, celkem 0,5 g/m2. Účinnost barvy byla testována dle normy ISO 16000-23 a potvrzena německou laboratoří Eco-INSTITUT. Vysoká hodnota pH zajišťuje přirozenou ochranu proti plísním. Barva má mimořádně nízký obsah těkavých organických látek, neobsahuje změkčovadla ani těžké kovy, je tedy šetrná k lidskému zdraví i životnímu prostředí. Snadno se nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů s vysokou krycí schopností. Vysoká paropropustnost podporuje zdravé mikroklima. Barevný film je odolný proti mokrému oděru, je tedy omyvatelný roztoky běžných čisticích prostředků pro domácnost. Natřené plochy mají plně matný vzhled.

Vhodným podkladem jsou jemné omítky všech druhů, povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami i sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton apod. Možné je také nanášení na starší pevné disperzní nátěry a dobře držící dekorativní omítky. Baleno v plastových vědrech velikosti 5 a 15 litrů. Více informací na www.jub.cz.

JUPOL Clima controlJUPOL Clima control se nanáší na suchý, pevný a čistý podklad zbavený uvolněných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot. Před prvním barvením je povinný základní nátěr např. samotnou barvou, ředěnou vodou v poměru 1 : 1. Finální nátěr se provádí ve dvou vrstvách s časovým odstupem 4 – 6 hodin (při teplotě +20 ºC a relativní vlhkosti vzduchu maximálně 65 %) malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken) nebo štětcem, vhodným pro nanášení disperzních malířských barev. Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku. Každou ucelenou plochu barvíme souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému.

Povrchy nedostupné pro standardní váleček s dlouhým vlasem (kouty, rohy, žlábky, úzké špalety atd.) v každé vrstvě barvy natíráme předem a používáme k tomu vhodný štětec nebo daným podmínkám přizpůsobený menší váleček. Odstranění zakrývacích pásek doporučujeme provést ihned po každé vrstvě. Průměrná spotřeba při dvojvrstvém nanášení je 180–210 ml/m2, závisí na savosti a hrubosti podkladu. Barva při skladování nesmí zmrznout.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem