Naše domovy jsou vybaveny mnoha chytrými přístroji, které dokážeme díky internetu ovládat odkudkoliv a na jakoukoliv vzdálenost. Ale přece jen, musíme vzít do ruky mobil, zapnout počítač či tablet, vyhledat tu správnou ikonku, kliknout na ni… Což to zkusit jako Alí Baba a povel jen vyslovit? Anebo dokonce ani to ne, a přesto se vchod otevře.

Ovládání hlasem

Rozvoj technologií umožňujících rozpoznávání řeči se rozběhl obrovským tempem, a proto je možné je začít běžně využívat i doma. Do našich domácností tak přicházejí hlasoví asistenti – chytré reproduktory využívající aplikací společností jako Google, Amazon či Apple, kterým můžeme zadávat příkazy, dokonce jim i pokládat otázky. Od jednoduchých jako „kolik je hodin“ nebo „jaké bude zítra počasí“ až po vědomostní dotazy, které bychom si jinak museli vyhledat na internetu.

Sice se to může zdát trochu jako hračka či pohodlnost, nedejme se však mýlit. Hlasoví asistenti se stanou opravdu vynikajícími pomocníky zejména tehdy, zapojíme-li je do komplexního systému řízení domácnosti. Pak můžeme ovládat hlasem nejen jednotlivá zařízení v domácnosti, ale jedním hlasovým povelem spustit celý sled událostí, tak jak si je předem sami připravíme nebo využijeme přednastavené scénáře v příslušné aplikaci. Například při odchodu oslovíme svého asistenta, přidáme příslušný pokyn a všude se zhasne, odpojí se zásuvky, ve kterých by třeba mohla zůstat zapnutá žehlička, zatáhnou se žaluzie, spustí se alarm… Takových scénářů může být nekonečně mnoho na všechny situace, které se často i méně častěji v domácnosti opakují.

Rozvoj technologií umožňujících rozpoznávání řeči se rozběhl obrovským tempem, a proto je možné je začít běžně využívat i doma (Zdroj: Somfy)

TaHoma a hlasoví asistenti

Systém komplexní automatizace TaHoma společnosti Somfy je kompatibilní se službami hlasových asistentů Google Assistant a Amazon Alexa. Jejich prostřednictvím můžeme hlasem ovládat zařízení zapojená do aplikace TaHoma, jen je třeba je předem pojmenovat. Anebo spustit libovolný scénář vytvořený v této aplikaci a usnadnit si tak provádění rutinních činností. Technologie již jsou natolik pokročilé, že zachytí váš povel, i když je v domácnosti ruch, šum, hraje televize… Situací, kdy se nechce sahat po mobilu či počítači je bezpočet, nejen tehdy, když máte zašpiněné ruce při vaření nebo práci v dílně. Hlasový asistent může najít i zapadlý mobil.

Bohužel, ani Google ani Alexa zatím neumí česky, je třeba tedy použít angličtinu, popřípadě jiný jazyk, který nabízejí. Výhledově se dá očekávat, že se čeština objeví u Googlu, který její zavedení avizuje.

Systém komplexní automatizace TaHoma společnosti Somfy je kompatibilní se službami hlasových asistentů Google Assistant a Amazon Alexa (Zdroj: Somfy)

Bez řečí

Díky funkci geolokace v bezplatné aplikaci IFTTT, která je plně kompatibilní s TaHomou, se může při příjezdu domů otevřít brána a vrata garáže, rozsvítit v předsíni, odblokovat alarm, aniž byste vydali jakýkoliv pokyn (Zdroj: Somfy)A co takhle ovládat zařízení v domě, aniž bychom cokoliv řekli a na cokoli sáhli? Zdá se vám to jako utopie? Kdepak. Jde jen o smysluplné využití toho, co dnes běžně používáme – mobil a sledování polohy pomocí GPS či třeba povětrnostních předpovědí.

Díky funkci geolokace v bezplatné aplikaci IFTTT, která je plně kompatibilní s TaHomou, se může při příjezdu domů otevřít brána a vrata garáže, rozsvítit v předsíni, odblokovat alarm, aniž byste vydali jakýkoliv pokyn. Jen jste s mobilem v kapse protnuli hranici, kterou jste si předem nastavili - tak zvaný perimetr, kruh o průměru třeba 80 m okolo vašeho domu. Tím jste spustili scénář v systému TaHoma. A samozřejmě se za vámi brána i vrata automaticky zavřela.

Spustit konkrétní scénář bez jakéhokoliv povelu, ať už hlasového nebo z mobilu či počítače, dokonce ani na základě údajů z čidel namontovaných v domě, umožňuje například využití údajů z meteorologických předpovědí. Podle předpovědi se blíží bouřka, aktivuje se tedy scénář, kdy se zatáhne markýza a stáhnou rolety.

Možnosti takřka neomezené

Díky aplikaci IFTTT lze do systému TaHoma zapojovat zařízení a čidla různých výrobců a zvýšit tak své pohodlí i bezpečnost. Například když čidlo koncentrace CO2 naměří zvýšenou hladinu oxidu, je vyslán pokyn střešním oknům VELUX, aby se pootevřela. Světla v domě se mohou všechna rozsvítit či začít blikat, LED pásky přejít do výstražné červené barvy a podobně.

Možností jak využívat naplno komplexní systém řízení je mnoho, jen je potřeba se nebát a sledovat, co vše chytré technologie nabízejí. Nebo se poradit s odborníky přímo v Somfy Experience Centru v pražských Stodůlkách.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem