Dokonalý úklid za pomoci centrálního vysávání je očekáván vždycky a jako samozřejmost. Vítaným bonusem se pak pro uživatele stává prokázaný přínos centrálního vysavače kvalitě vnitřního prostředí v domě či v bytě.

Nepoznamenat čistotu vzduchu, nevířit prach, zůstat daleko za únosnou mírou hlučnosti, nepřekročit ani jiné hygienické limity, to všechno lze řadit k ceněným kvalitám centrálního vysavače v rámci onoho zmiňovaného bonusu. Centrální vysavače BEAM a centrální vysavače SMART k tomu všemu nenápadně působí jako zdraví přispívající činitelé! To není nadsázka. Je to podložené seriózními klinickými studiemi. S vysokou schopností likvidují alergeny všeho druhu. Jednoznačně zlepšují kvalitu ovzduší, v němž pracují. Míra jejich přínosu formou až totálně dokonalé filtrace jasně předčí i takzvané pračky vzduchu.

Klinické studie prováděné na katedře revmatologie, alergologie a klinické imunologie Univerzity California v Davisu potvrzují, že centrální vysavače BEAM svou činností prokazatelně snižují nejrůznější alergické reakce. A alergikům přinášejí znatelnou úlevu. Kvalita ovzduší uvnitř budov je totiž v alergologii častým problémem a bývá pro pacienty klíčová. Výzkumy byly vedeny s cílem určit, o kolik procent lze snížit množství alergenů v bytech jen tím, že bude k úklidu používán dokonalý centrální vysavač místo jakéhokoli vysavače konvenčního. Výsledky jsou jasné.

V případě alergenů nasávaných nosem jde o snížení celkového “přijatého objemu“ v průměru o 47 %. Množství alergenů přijímaných ústy, klesne o 48 %. V případě poruch spánku vyvolaných alergeny klesly příznaky o 44 %. A u pacientů s potížemi alergického zasažení očí, dokonce o 61 %! Pacienti, kteří se zúčastnili těchto klinických testů, také potvrzovali, že vnímají zlepšení kvality spánku, ustoupení dýchacích obtíží a snížení emociálních symptomů. Ti lidé byli prokazatelně více aktivní než dřív a dostávali se ve svém konání do menšího množství praktických problémů.

V těchto souvislostech je nezbytné znovu konstatovat, že klasické přenosné vysavače mohou být sice vybavené sebedokonalejší filtrací, ovšem principem své činnosti, založené na cirkulaci vysávaného vzduchu, vždy zároveň nežádoucím způsobem transportují prach z prostoru teprve uklízeného, do prostoru už vyčištěného… Zatímco centrální vysavače absolutně žádné víření v interiéru nezpůsobují. A jimi vysátý vzduch je vyveden úplně mimo budovu. Odstraňují tak spolehlivě plných sto procent absorbovaného prachu, i kdyby náhodou nějaký prošel procesem filtrace.

Jednatel společnosti BEAM ČR Michal Čermák uvedené skutečnosti komentuje: „My jako výhradní dodavatelé centrálních vysavačů BEAM v České republice pochopitelně žádné další studie jejich schopností neděláme, to je věc výrobců. Ale se svými zákazníky o tom často mluvíme. Jejich poznatky jsou podobně přesvědčivé, jako ty ze zámoří. Subjektivní zlepšení zdravotního stavu všech členů domácnosti po instalaci centrálního vysavače udávají prakticky všichni spotřebitelé, kteří toto zařízení ve svém domě či bytě používají. Více než polovina z nich říká, že pronikavé zlepšení zdraví pozorují zejména u svých malých dětí.“

Tajemství dokonalosti

Kde hledat tajemství dokonalých výsledků práce centrálních vysavačů BEAM a centrálních vysavačů SMART? Uznávaným kritériem kvalitativního zařazení každého centrálního vysávacího systému je třídění podle jeho klíčové vlastnosti – účinnosti filtrace. Jde o schopnost filtru zachytit dané množství částic určité velikosti. Za skutečně kvalitní filtraci je dnes obecně považován parametr, kdy filtr dokáže zachytit 98 procent částic velikosti 0,3 mikronu! Připomeňme v této souvislosti, že jeden mikron znamená tisícinu milimetru.

Za skutečně kvalitní filtraci je dnes obecně považován parametr, kdy filtr dokáže zachytit 98 procent částic velikosti 0,3 mikronu

Kdo se dokáže srovnat s představou takového rozměru, určitě porozumí výhodám filtru centrálního vysavače z goretexové tkaniny. Právě takové patentované filtry jsou spojeny se značkami BEAM a SMART. Dvousložková jedinečná membrána obsahuje na pouhém čtverečním centimetru více než 1,4 miliardy mikroskopických pórů! Jakékoli pevné nebo kapalné skupenství tedy nemůže takovou membránou proniknout, zatímco plynná skupenství jí procházejí vcelku hladce. Přičemž je, při stálém vysokém výkonu, zaručována delší životnost celého zařízení oproti konkurenčním výrobkům.

 

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem