Kolísání cen paliv, často složitý systém jejich distribuce a závislost na dodavateli vedou k využití toho, co příroda poskytuje sama – sluneční energie, energie země, větru, vody. Alternativní zdroje se stávají technicky, ekonomicky i ekologicky zajímavou variantou získávání tepla.