Feng-šuej - tajemné zaklínadlo, návod pro posouvání nábytku, nebo psychologie prostoru? Měli bychom je chápat spíše jako unikátní filozofii, kde se v rovnováze střetává duchovní a praktický svět tak, jak by to v životě každého z nás mělo být. Pokud jej pochopíme a naučíme se jej používat v každodenním životě, stane se nám dobrým pomocníkem. Můžeme získat více energie, klidu a rovnováhy, což je v dnešní době asi to nejdůležitější.

S pojmem feng-šuej se už asi setkal téměř každý, ať již v souvislosti se zdravým životním stylem, barvami a stavbou domů, nebo třeba jen v knihkupectví, kde se tímto názvem pyšní množství příruček od formátu, který strčíte do kapsy, až po obsáhlé encyklopedie plné fotografií na křídovém papíře. Málokdo však alespoň mlhavě tuší, co všechno se za těmito dvěma slovy skrývá.

celý text

Mnozí mají feng-šuej zaškatulkované jako čistě alternativní záležitost ze světa bludů. Pokud patříte právě do této skupiny, mohli byste časem zjistit, že ne­jdete tak úplně s dobou. Feng-šuej se totiž v posledních letech dostává stále více do popředí zájmu. Proto, ať už jste příznivcem, nebo odpůrcem tohoto východního učení, pojďte se s námi trochu blíže podívat pod jeho „pokličku".

Pro představu

Jak byste se cítili, kdybyste měli jít do divadla v odraném tričku, nebo uprostřed léta vyjít na ulici v kožichu? Asi by to nebylo nic příjemného, protože byste nebyli v souladu s prostředím kolem sebe. To jsou sice extrémní případy, ale stejně špatně se někdo může cítit v příliš malém nebo velkém bytě, pokud má nevhodně umístěnou postel nebo stěny vymalované barvou, která se mu nelíbí.

Vítr a voda

Nejdříve bychom si měli říci, o čem vlastně bude řeč. Feng-šuej znamená ve volném překladu vítr-voda. To jsou dvě základní energie: vítr je nový impulz, ná­pad či myšlenka, která rychlostí blesku vyletí do světa. Voda ji zachytí, rozvine a dá jí hloubku a směr. Nauka feng-šuej vychází pouze z přírodních jevů a zákonitostí, z toho, co důvěrně známe a co nás obklopuje.

Pět elementů

Útulné posezení je situováno do menšího prostoru.Základem je obecně práce s energií - stačí pochopit, že tak, jako lidé mají svou energii, která určuje míru sympatie či nesympatie, mají svou energii i rostliny, ale také veškeré neživé předměty. Tato energie může být dobrá, nebo špatná (po­zitivní, nebo negativní), živější, nebo klid­nější, ale také vodní, dřevěná, ohnivá, zemitá a kovová, tedy energie pěti elementů, jak ji rozeznávají východní civilizace. Jakou energii ten který předmět vyzařuje, je určeno jeho velikostí, pravidelností, tvarem, barvou či materiálem. Pak už stačí vědět, která světová strana se pojí s jakou energií, a vše sladit s individuálními potřebami.

Šité přesně na míru

Je třeba zdůraznit, že feng-šuej je především metodou velmi individuální - zajímá ji konkrétní prostor a konkrétní člověk v něm. Proto musí brát v potaz mnoho souvislostí - jaké je okolí domu, jaké mají obyvatelé vztahy se sousedy, jak vypadá vstup do domu či bytu, jaký je jeho celkový půdorys, ke kterým světovým stranám jsou situovány obytné místnosti, ložnice a koupelny, jaký je životní styl rodiny nebo jednotlivce, jaké jsou jejich zájmy, potřeby a přání. Stejný prostor není vhodný pro každého, i kdyby byl situován v souladu se všemi obecnými pravidly feng-šuej.

Začněme od základů

Zaoblené zábradlí a osvětlení vedou harmonicky energii mezi dvěma podlažími.Pokud architekt nebo bytový designér, jenž pracuje s principy feng-šuej, spolupracuje s majiteli již od výběru pozemku přes projekt až po návrh a realizaci interiéru, výsledek je vždy ohromující. Nejenže vše dobře vypadá a působí opravdu harmonicky, ale obyvatelé se ve svém novém domově cítí dobře, uvolněně a vyrovnaně. Přitom je každý dům a interiér úplně jiný - společným prvkem je pouze převaha přírodních materiálů a vyváženost energií.

Negativní vlivy

Ne vždy je možno negativní vlivy zcela eliminovat, proto je většinou potřeba problematické oblasti v prostoru posílit. U soukromých domů to bývá nejčastěji sektor vztahů a partnerství. Díky zpětné vazbě, kterou architekti mají, si mohou ověřit, že v mnoha případech opravdu do­chází v soukromých záležitostech ke značnému posunu. U komerčních objektů je spíše potřeba podpořit prosperitu.

Více článků z rubriky INTERIÉR najdete na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Bydlení odráží naši osobnost

Bambus, typický symbol rychlého růstu a expanze se nejčastěji používá pro posílení sektoru prosperity.Západní civilizace jsou většinou založené na hromadění majetku. Jednou ze zásad feng-šuej je naopak umění zbavit se nepotřebných věcí. Pravidelné čištění prostoru by se mělo stát samozřejmostí, jinak jej zahltí nadbytečné předměty a nezbude místo pro něco nového. Tento stav brání přirozenému proudění ener­gie domem či bytem a může ve svém důsledku vést až k psychickým poruchám a zdravotním problémům. Lidé, kteří žijí v přeplněném prostoru a lpí na každém předmětu, bývají nespokojení, mají sklony k obezitě, trpí depresemi, nejsou schopni pohnout se z místa, stále přemítají o minulosti - množství stagnující energie je drží jako v kleci.

Pokud nemůžeme zásadně změnit svůj obytný nebo pracovní prostor, stačí třeba jen malá změna interiéru, jež vyvolá řetězec změn dalších, což může vyústit nakonec až v zásadní změnu životní. Nelze sice očekávat, že feng-šuej za nás vyřeší naše letité problémy, může však jistě velkou měrou pomoci v zásadních změnách nebo ve zkvalitnění života. Pokud je interiér opravdu dobře uspořádán, bude pro své obyvatele tím pravým útočištěm a dodá jim potřebný pocit klidu, případně je bude inspirovat neustálými podněty a impulzy k něčemu dalšímu a novému.

text: Markéta Petříková, foto: archiv autorky

logo MessengerPoslat Messengerem