Když se řekne geometrie, obvykle si vybavíme školní léta s kružítkem, pravítkem a tvrdou tužkou. Geometrie ale není a nikdy nebyla jen abstraktní vědou, odedávna zasahovala i do praktického života, například do podoby věcí každodenní potřeby, vytyčování pozemků, polí a měst i do podoby chrámů, opevnění a obytných domů.