Když se řekne geometrie, obvykle si vybavíme školní léta s kružítkem, pravítkem a tvrdou tužkou. Geometrie ale není a nikdy nebyla jen abstraktní vědou, odedávna zasahovala i do praktického života, například do podoby věcí každodenní potřeby, vytyčování pozemků, polí a měst i do podoby chrámů, opevnění a obytných domů.

Geometrie je řecké slovo, které v doslovném překladu znamená zeměměřičství. Geometrické tvary poznávali lidé v přírodě již od pradávna a důležitost této vědy pocítili, když se snažili vyrábět předměty nezbytné k životu. Nejprve jen různými geometrickými motivy zdobili vázy či jiné keramické nádoby, později si začali všímat i vlastností geometrických útvarů, počtu vrcholů, úhlů, ploch atd., a tato pozorování využívali při praktických činnostech.

Geometrie a stavitelé

Geometrické hrátky na stolním prostírání vnáší do prostoru jídelny dynamiku a vizuálně podpoří pochoutky na talířích (DWELL STUDIO).Geometrie vznikla ve starověkém Egyptě zhruba 600 let př. n. l. jako nauka o vyměřování země. Pravidelné povodně u řeky Nilu sice zúrodňovaly pole, ale mazaly hranice jednotlivých pozemků. Proto bylo vždy nutné tyto hranice obnovovat a vyměřování se dělo pomocí provazu a tyčí. Nezbytnost geometrie se ukázala také při stavbách domů a měst, vytyčování směrů i opracovávání soch.

Nejen zeměměřiči, ale i dávní stavitelé pracovali pomocí kružidla, měřičského prutu a egyptského provazce s uzly až obdivuhodně přesně. Později se tyto nauky zdokonalily ve starověkém Řecku, kde většina slavných filozofů egyptské poznatky rozvíjela. Evropa se s antickou geometrií seznámila zejména prostřednictvím Arabů.

Od architektury k designu

Geometrie byla nejprve doménou architektů, později však našla uplatnění i u tvůrců věcí denní potřeby, vybavení obydlí, nábytku, nádobí a dalších doplňků, které se postupně stávaly dostupnými pro stále větší počet lidí. Dá se říci, že žádný stavební sloh, a že se jich v dějinách vystřídalo značné množství, se bez geometrie neobešel. Z hlediska užitého umění se geometrie může uplatnit jednak ve vnějším tvaru předmětu, jednak při jeho výzdobě.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Moderní i postmoderní inspirace

Dekor, který využívá konstrukce geometrických těles, působí na hloubavou mysl povzbuzujícím dojmem (NAMA ROCOCO WALLPAPER).Teoreticky vzato můžeme geometricky definovat jakýkoliv tvar na zemi (např. pomocí bodů a souřadnic), ale geometrii v umění či designu dnes vnímáme jako protiklad organických „přirozených" tvarů. Geometrii v užitném umění spatřujeme např. v použití jasných, čistých a většinou symetrických linií. Moderní i postmoderní tvůrci se dnes mohou inspirovat např. v minimalistické kultuře starých japonských obydlí či ve světě minerálních krystalů. Pozdní fáze secese se dokonce nazývala secesí geometrickou a kubismus svůj geometrický původ přiznává i v názvu.

Chtějí-li designéři uplatnit čistou geometrii a konstruktivistický přístup např. u doplňků pro potěchu oka (vázy, dekorativní prvky atd.), jsou zcela svobodní, u některých předmětů denní potřeby je však limitují požadavky na ergonomii. Lidská bytost je přece jen organická.

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem