Uchovat potraviny delší dobu v nezměněné kvalitě byl odjakživa obtížný úkol. Proto lidé vymýšleli různé způsoby konzervování, třeba pomocí soli, octa, sušením... A nejnověji i vakuováním.