U každého okna vyvažujte všechny vlastnosti izolačního skla. Správným výběrem lze zajistit nejen energetickou efektivitu a tepelný komfort, ale také dostatečné množství přirozeného světla v interiéru, což má pozitivní vliv na psychickou a fyzickou pohodu obyvatel. Jak na to, radí Josef Kroupa, Key account manager společnosti HELUZ IZOS.

Okna v domech hrají klíčovou roly nejen z hlediska funkčnosti, ale i estetiky. Parametr prosklení s označením LT - světelná propustnost – udává, kolik procent viditelného světla projde sklem z exteriéru do interiéru. Čím vyšší hodnota, tím prosvětlenější interiér. Vhodným příkladem je sklo IZOS ENERGY+ se světelnou reflexí 76 %. Velikost a tvar oken jsou ovlivněny nejen současnými trendy v architektuře, ale také požadavky uživatelů a kreativitou architektů, a ovlivňují celkový vzhled a funkčnost budovy. Obdélníky, čtverce, lichoběžníky, trojúhelníky, kruhy nebo půlkruhy – každý tvar přináší jinou estetiku a má specifické vlastnosti, co se týče prosvětlení a větrání.

V poslední době je zřetelný trend směřující k maximálnímu prosvětlení interiérů a k ničím nerušenému výhledu. Toho je dosahováno použitím subtilních okenních rámců s minimální pohledovou šíří a možností osazení velkoformátovými skly. Mezi populární řešení patří francouzská okna nebo celoprosklené rohy, kde spojení dvou izolačních skel (bez rohového sloupku či profilu) umožňuje do interiéru vnést maximum světla a zároveň poskytuje téměř neomezený výhled. Při výběru správného tvaru a typu okna je důležité vzít v úvahu nejen současné trendy a osobní preference, ale i specifické požadavky dané polohou a orientací budovy ke světovým stranám, abychom zajistili optimální využití přirozeného světla a efektivní větrání.

Zdroj: IZOS

Osvětlení versus energetická bilance

Poměr mezi hodnotami LT – světelná propustnost – a Ug – koeficient prostupu tepla – představuje klíčový aspekt při výběru izolačního skla. Tyto hodnoty jsou zásadní pro dosažení optimálního vnitřního klimatu budov a zajištění pohodlí obyvatel, avšak každá z nich má zcela odlišnou funkci. Vysoká světelná propustnost je žádoucí v místnostech, kde je potřeba maximální přísun přirozeného osvětlení. Na druhou stranu, v prostorách, kde je třeba omezit intenzitu přímého slunečního záření (a tím pádem přehřívání), mohou být vhodnější skla s nižší hodnotou LT, například skla s protisluneční ochranou.

Hodnota Ug (Heat Transfer Coefficient) naopak udává množství tepla, které dokáže sklo propustit z interiéru do exteriéru. Čím nižší hodnota Ug, tím lepší tepelněizolační vlastnosti sklo má, což je klíčové pro minimalizaci tepelných ztrát a udržení stabilní teploty v interiéru budovy. Toto je zvláště důležité v chladnějších klimatických podmínkách, kde je potřeba udržet teplo uvnitř, ale i v létě na ochranu proti přehřívání.

Najít kompromis mezi hodnotami LT a Ug může být výzvou, protože nejsou vzájemně závislé a každá slouží jinému účelu. Při výběru izolačního skla je třeba pečlivě zvážit potřeby konkrétní místnosti a celkové požadavky na budovu. V některých případech může být prioritou maximální přísun světla, zatímco v jiných situacích co nejlepší tepelná izolace.

Na trhu najdete výrobky, které nabízejí optimální kompromis mezi oběma hodnotami, například izolační skla s hodnotou Ug 0,5 W/m2K, která zároveň nabízejí vysoký světelný prostup (LT 74 % pro skla IZOS TRIPLE a LT 77 % pro skla IZOS ENERGY+). Tyto produkty jsou vhodné pro aplikace, kde je potřeba dosáhnout vysokého tepelného komfortu bez výrazného snížení přísunu přirozeného světla. Výběr správného izolačního skla je tedy závislý na konkrétních potřebách projektu a vyžaduje pečlivé zvážení obou uvedených hodnot.

 

www.izos.cz

logo MessengerPoslat Messengerem