Probouzíte se unavení, nevyspalí a bez energie? Problém může být v podmínkách v našich domech a ložnicích. Kvalita našeho spánku je totiž přímo úměrná kvalitě prostředí, ve kterém spíme. Problematice kvalitního spánku se věnuje i studie Healthy Homes Barometer, kterou zpracovala Humboldtova univerzita ve spolupráci se společností VELUX pro 14 evropských zemí včetně České republiky.

(Komerční prezentace)

Podle zmíněné studie až 77% lidí nemá vhodné podmínky ke kvalitnímu spánku. Každý třetí uvedl, že kvalita jeho spánku v posledních čtyřech měsících byla špatná. Nekvalitní spánek má také přímý vliv na naše zdraví, pracovní výkonnost, nehodovost v pracovním prostředí a pracovní docházku.

Infografika: Výhody zdravého bydlení (VELUX Česká republika)

Studie Healthy Homes Barometer 2016 (HHB 2016) se věnuje řadě aspektů zdravého bydlení. Jedním z nich je i kvalitní spánek. Ten ovlivňuje mnoho faktorů. Společným jmenovatelem problému je nezdravé prostředí v budovách, tzv. Sick Building Syndrom (syndrom nezdravého domu).

Tímto syndromem je celosvětově postižených přes 60% lidí, v ČR hodnoty stoupají až k 85%. Kvůli nevhodným renovacím se očekává, že tento trend bude mít ještě zvyšující se tendenci. U těchto renovací totiž dochází k hermetickému uzavření budov, které nejsou větrané, a nemají tedy dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Infografika: Pět kroků ke zdravému bydlení (VELUX Česká republika)

Podle průzkumu Humboldtovy univerzity v Berlíně ve spolupráci s VELUX 77% respondentů nemá doma vhodné podmínky ke kvalitnímu spánku. Každý třetí uvedl, že kvalita jeho spánku v posledních čtyřech měsících byla poměrně špatná až špatná. Více než 60% dotázaných zažilo někdy spánkovou poruchu. Kvalitní spánek má přitom přímou souvislost s tím, jak se lidé cítí po zdravotní stránce.

Průzkum dále uvádí, že 51% těch, kteří mají podle nich dobré podmínky pro spánek, se cítí zdravěji než ti, kteří je nemají (jen 29% se cítí zdravě). Špatný spánek má také přímý vliv na naši pracovní výkonnost, nehodovost na pracovním prostředí a pracovní docházku.

K dosažení kvalitního spánku je nutné vytvořit optimální prostředí. Podmínky pro zdravé vnitřní prostředí jsou: vhodné světelné podmínky, tepelná pohoda a kvalitní větrání.

Infografika: Zdravý život začíná doma (VELUX Česká republika)

1. Vhodné světelné podmínky

Nadmíra světla během spánku je nešvarem moderního způsobu bydlení zejména ve městech. Přitom odborníci na kvalitní spánek doporučují v ložnicích co největší tmu. Ve tmě se v těle začíná vylučovat hormon melatonin, který řídí schopnost usínání a délku a kvalitu spánku. Hladiny melatoninu jsou silně závislé na střídání světla a tmy. Jeho produkce je největší právě za tmy a maxima dosahuje mezi druhou a čtvrtou hodinou noční.

Spánkové poruchy může způsobovat také nedostatek denního světla během dne (HHB 2016) nebo vystavování nevhodnému druhu světla v době před usnutím. „Pro lidský organismus je důležité vystavovat se intenzivnímu, zejména přirozenému osvětlení ráno a během dne. Nejméně dvě hodiny před spaním bychom měli eliminovat takzvané modré světlo a nahradit jej teplým žlutým světlem,“ říká prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., emeritní vědecká pracovnice Akademie věd České republiky.

Pro lidský organismus je důležité vystavovat se intenzivnímu, zejména přirozenému osvětlení ráno a během dne. Nejméně dvě hodiny před spaním bychom měli eliminovat takzvané modré světlo a nahradit jej teplým žlutým světlem, říká prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., emeritní vědecká pracovnice Akademie věd České republiky. (Ilustrační foto: VELUX Česká republika)

2. Tepelná pohoda

Tepelná pohoda označuje takové prostředí, ve kterém je splněna podmínka tepelné rovnováhy mezi organismem člověka a okolím. Přílišné teplo v místnosti, kde lidé spí, může způsobovat špatný spánek (HHB 2016).

Ideální teplota vzduchu v místnost pro spaní se mezi odborníky liší. Ve většině se však shodují na nižších teplotách mezi 17 až 19 stupni Celsia. Náš organismus má při této teplotě nejpřirozenější podmínky pro dobrou regeneraci. Pokud máte v ložnici tepleji, můžete se v noci budit horkem nebo žízní. Nižší teploty zase nepřidají rannímu vstávání, kdy se nikomu nechce z vyhřátých peřin.

Požadavky na tepelnou pohodu se také liší s věkem a pohlavím. Ženy zpravidla vyžadují vyšší teplotu při spaní, zatímco mužům vyhovují spíš nižší teploty.

Požadavky na tepelnou pohodu se liší s věkem a pohlavím. Ženy zpravidla vyžadují vyšší teplotu při spaní, zatímco mužům vyhovují spíš nižší teploty. (Ilustrační foto: VELUX Česká republika)

3. Kvalitní větrání

Celých 72% Evropanů nevětrá podkrovní místnost, ve které spí, předtím, než se ukládají ke spánku (HHB 2016). Místnost, ve které lidé spí, by měla mít v noci pravidelný přísun čerstvého vzduchu.

Vědecké průzkumy ukazují, že bez větrání se nemůžeme dobře vyspat. Viníkem je kysličník uhličitý (CO2), který během noci vydechujeme. Nadměrné množství CO2 v místnosti, ve které spíme, může způsobit, že se ráno cítíme unavení a rozmrzelí a bolí nás hlava.

Koncentrace CO2 dosahuje v uzavřené a nevětrané místnosti až třikrát vyšších hodnot, než je běžné ve venkovním vzduchu. Průměrná koncentrace CO2 se pohybuje ve venkovním vzduchu v městské zástavbě mezi 400 a 500 ppm (ppm = parts per milion, 1 ppm = 0,0001%).

Pilotní měření provedená ve dvou bytech se zaměřením na prostor ložnice ukázala jednoznačná fakta: „V místnosti se zavřeným kvalitním těsným oknem stoupla koncentrace CO2 během noci ze 443 na 1541 ppm. Subjektivní hodnocení uživatelů potvrdilo, že kvalita vzduchu byla velmi špatná s dopadem na kvalitu spánku,“ shrnuje výsledky měření prof. Ing. Karel Kabele, CSc., který se zabývá kvalitou vnitřního prostředí budov.

Koncentrace CO2 dosahuje v uzavřené a nevětrané místnosti až třikrát vyšších hodnot, než je běžné ve venkovním vzduchu. (Ilustrační foto: VELUX Česká republika)

Abychom zlepšili kvalitu vzduchu a snížili koncentraci CO2 na přijatelnou úroveň, měli bychom větrat několikrát za noc. Ale to není ani příliš pohodné, ani efektivní. Když budeme vstávat a větrat několikrát za noc, stejně se dobře nevyspíme. Opakovaným větráním může i nepříjemně kolísat teplota.

„Jako nejlepší řešení se ukázalo použití trvalého větrání malou štěrbinou (okno otevřené tzv. na klapku), kdy koncentrace CO2 rostla velmi pomalu, a při vhodných tlakových podmínkách začala dokonce v průběhu noci klesat,“ doporučuje profesor Kabele.

Řešení pro každého

Jak ukazuje průzkum (HHB 2016), pravidelný přísun čerstvého vzduchu je zásadní faktor pro kvalitnější spánek. Řešení nabízejí střešní okna VELUX, která jsou vybavena ventilační klapkou s filtrem, jež zaručuje větrání interiéru i při zavřeném okně. Komínový efekt umožňuje rychlou, efektivní ventilaci a zajistí optimální vnitřní podmínky pro většinu roku.

Pro maximální komfort můžete využít automaticky řízené větrání VELUX INTEGRA, s jehož pomocí si každý načasuje větrání podle svého přání nebo potřeby.

„Produktové portfolio značky VELUX nabízí finančně dostupné řešení pro všechny. Je natolik variabilní, že si zákazníci mohou vybrat okno podle své potřeby, a to od základního provedení až po prémiové řešení s řadou doplňků. Zákazníci vždy dostanou k oknu VELUX prvotřídní servis a záruku kvality, která je nyní prodloužená na patnáct let,“ říká Dagmar Plevačová, generální manažerka společnosti VELUX pro Českou republiku a Slovensko.

Jak ukazuje průzkum (HHB 2016), pravidelný přísun čerstvého vzduchu je zásadní faktor pro kvalitnější spánek. (Ilustrační foto: VELUX Česká republika)

Aktivity VELUX

Společnost VELUX spolupracuje na výzkumech zdravého bydlení jako součást celé řady činností na podporu zdravého a udržitelného prostředí v interiérech. Healthy Homes Barometer tedy odráží skandinávský přístup mateřské firmy VELUX, jejímž cílem je přinášet světlo a čerstvý vzduch do domů.

Kromě studie Healthy Homers Barometer 2016, která zkoumá postoj Evropanů ke zdravému bydlení, jejich spokojenost se svými domácnostmi a spotřebu energie napříč evropskými státy, podporuje společnost VELUX i vzdělávání v oboru, např. ve formě studentských soutěží pro střední a vysoké školy.

Zdroj: Tisková zpráva VELUX

logo MessengerPoslat Messengerem