Je vhodnější rozdělit byt do několika menších místností, nebo příčky zbourat a přeměnit jej v otevřený multifunkční prostor? Odpovědět si musíme sami, zejména s přihlédnutím k věku, založení i k tomu, v jak početné rodině žijeme. Trendem jsou prostory otevřené. Pokud máme k dispozici jen jednu místnost, měli bychom se pokusit zajistit v ní všechny funkce, které od bytu očekáváme.  Její součástí by se tedy měla stát i ložnice, donedávna vnímaná jako místnost z nejintimnějších.