Zajímavě řešený interiér vnímáme většinou jako celek. V tom pak můžeme postupně obdivovat jednotlivé prvky a nacházet linii, která je spojuje a pomáhá vytvářet konkrétní atmosféru. Důležitou součástí autorského záměru může být například světlo.