Jeden za všechny - tak by mohlo znít heslo symbolizující modulový nábytek. Podstata modulových systémů spočívá ve skladbě několika dílů nábytku, jejichž sestavení můžeme libovolně měnit a přizpůsobovat dané situaci, náladě a potřebám.