V pravém bližším rohu při pohledu od vchodu do interiéru se nachází prostor, jehož energie dokáže vnést do našeho života řád, pořádek, pravidla, ale také zákony, právo a zbraně, tedy boj. Aby se náš život nezmítal v bojích, je důležité, abychom zde udržovali právě řád a pořádek. Platí tu pravidlo, že vše má mít svoji funkci a svoje místo. Proto zde nic nesmíme umístit „jen tak“.