Prostor zvaný předsíň, zádveří nebo vstupní hala tvoří přechod mezi chladným exteriérem a teplem domova, vnějším světem a vaším soukromím. Měla by vás přivítat s přívětivou náručí.