Mít doma saunu či infrasaunu už v dnešní době není nic nemožného. Důležité ovšem je vybrat si tu správnou.

I takové vychytávky jsou možné: vědro, do nějž padá tříšť z ochlazovače (DYNTAR).V současné době je na našem trhu velká nabídka saun finského typu a infrasaun, správně řečeno prohřívacích či infra kabin. Často se objevuje tendence tyto typy saun zaměňovat a jejich účinky ztotožňovat. I když v obou případech jde o velmi prospěšná relaxační zařízení, která utužují naše zdraví, jejich princip fungování a účinky jsou rozdílné. Na druhé straně se objevují názory, že infrasauny jsou jakousi jednodušší náhražkou saun finského typu, což také není pravda. Je tedy důležité vědět, co si vlastně pořizujeme, jaké účinky od konkrétního typu sauny můžeme očekávat a jaké podmínky k jeho pořízení musíme splňovat. 

Sauny

Sauna je původní finské slovo, označující malé stavení nebo místnost, které se po vytopení používá jako ohřívárna neboli potní místnost. Vnitřek sauny je velmi dobře izolován od okolí a obložen dřevem, které působí dobře na psychiku člověka. Jsou tu saunová kamna – obvykle vyhřejí místnost na teplotu od 70 do 120 ˚C. U nás je maximální teplota omezena normou na 110 ˚C. Pokud ve své sauně naměříte vyšší teplotu, pak takové rozdíly mohou vzniknout způsobem měření. Zaběhnutý model je měřit teplotu ve výšce sedícího člověka, tzn. ve výšce 1,5 m nad podlahou, a ve vzdálenosti 1 m od kamen. Ve finské sauně jsou na kamnech kameny, na které se čas od času nalévá voda, aby vzniklá pára na chvíli zvýšila vlhkost vzduchu.

InfraMar 3000 H-RL s novou technologií světelných topidel Red Light (MARIMEX).Vlhkost vzduchu v sauně je relativně malá, několik desítek procent. V saunových kamnech se obvykle topí dřevem, ale stále častěji i elektřinou. Zejména v bytech a ve velkých městech je topení na elektřinu nejenom praktičtější, ale bývá často jediným možným řešením. Pokud toužíte po ještě větší romantice, pak vězte, že primitivní sauna může fungovat i bez použití saunových kamen. Budete ji vytápět kameny rozžhavenými v otevřeném ohništi venku. 

Stavební připravenost pro saunu

Instalace venkovní sauny vyžaduje zvýšenou betonovou desku s přesahy na každou stranu. Kabel CYKY 5×2,5 jištěný jističem 3×20 A je nutné přivést k betonové desce a ponechat dostatečnou rezervu asi 3 m ve smotku tak, aby bylo možno napojit kabel silové části regulátoru, který je většinou obsažen v dodávce sauny. Ochranu před dotykovým napětím je třeba zajistit proudovým chráničem 0,03 A. Pokud budete topit dřevem, pak stačí pouze přivést zdroj 220 V pro osvětlení. Umístění sauny do interiéru si žádá o něco složitější stavební přípravu. Podlaha může být klasická dlážděná, bez spádu a soklu, může být odizolovaná, ale to není podmínkou.

Infrasauna Tonga vybavená rádiem s MP3 přehrávačem. Ovládání usnadňují jeden vnitřní a jeden vnější ovládací panel (MOUNTFIELD).Přisávání čerstvého vzduchu se řeší pod topidlem, vzduch přichází prostupem ve stěně sauny. Odvětrání by měl zajistit prostup pro odvod vzduchu o průměru 100 mm, umístěný pod stropem. Řešení elektroinstalace závisí na typu saunových kamen, každý výrobce udává přesné podmínky. Další samozřejmostí připravovaného zázemí musí být – na rozdíl od sauny venkovní, přívod vody. 

V podkroví je velmi důležité se ujistit, kromě řady technických požadavků uvedených výše, že únosnost podlahy a její skladba jsou pro daný cíl vyhovující. Otázky izolací a zajištěného odvětrání prohřívací kabiny jsou pak logicky v půdních prostorách dvojnásob důležité. Pro zajištění správného saunování je nutné mít i ochlazovnu, tu ve stísněnějších prostorách může nahradit sprchovací kabina. Odpočívárnu lze vytvořit z některé z dalších prostor bytu.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Infrasauny

Sauny Capella Dual pro 2 osoby kombinují tradiční finskou saunu se sprchou (FINSKASAUNA.CZ).Když nemáte vhodné místo ani podmínky pro vybudování či provoz finské sauny v interiéru, vašemu zdraví škodí vysoké teploty či volíte jiný životní styl, pak lze dát přednost infračervené prohřívací kabině, často nazývané nesprávně infrasauna. Tyto kabiny se velmi podobají finské sauně, potíte se v nich také, ale tím veškeré podobnosti končí. Teplota v infrakabině se pohybuje jen mezi 40 až 60 ˚C. Vytápějí je zářiče, které se vyrábějí ve třech různých variantách: světelně keramické, keramické a karbonové. Zahřívání probíhá infračervenými paprsky procházejícími vzduchem a teprve po dopadu na povrch těla se mění na tepelnou energii a rychle prohřívají vaše klouby a svalstvo.

Zahřáním kůže, kožních cév a následným přenosem tepla proudem krve do nitra organismu se zvyšuje i jeho teplota. Do infrakabiny si můžete sednout či lehnout oblečeni, prohřívá se v ní tělo. Fáze ochlazení odpadá, což je další uživatelské zjednodušení provozu. Infrakabinu na rozdíl od sauny také není nutné předehřívat, a proto klade nižší nároky na tepelnou izolaci, odvětrání i spotřebu energie. Infrakabina je výhodná pro stísněnější domácí podmínky, protože je menších rozměrů a ještě nabízí možnost mobility.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem