Schody potkáváme na každém kroku, hned zrána narazí na svůj schod majitelé rodinných domků, aby pomocí schodiště pohodlně a bezpečně mohli sestoupit či vystoupit do výškově odlišné části. Požadavky kladené na tato soukromá schodiště mají kromě obecně platných zásad i svá specifika.

Typologie

Základní tvary schodištěTvar schodiště se rodí spolu s návrhem rodinného domu. Bude umístěno v rámci vstupní haly nebo začleněno do obytného prostoru, jak tomu často bývá u mezonetových bytů, kde se uplatňují vzdušná lehká schodnicová ocelová nebo dřevěná schodiště.

V halách lze zvolit masivnější řešení, stupně se kladou na železobetonové monolitické desky nebo se umisťují mezi stěny, které je nesou.

Nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejpraktičtější jsou přímočará schodiště, stupně jsou rovné se stálou šířkou stupnice. Křivočará s kosými stupni neumožňují při velkém zkosení využívat celou šířku schodišťového ramene, jsou však skladnější a zabírají menší prostor.

Více soustředění při chůzi z důvodu narušení plynulého rytmu vyžadují schodiště smíšená (různočará), která jsou tvarově velmi variabilní a přirozeně elegantní. Nejsou vhodná do veřejných staveb s větším pohybem osob, provozu rodinného domku však vyhovují.

Maximální povolený počet stupňů v jednom rameni je osmnáct, při větším počtu je nutné vložit mezipodestu a vytvořit dvě ramena. Šířka ramene se odvíjí od počtu osob, které se na schodišti můžou míjet. Minimální šířkou pro pohodlný průchod je 90 cm, doporučuje se až 120 cm pro přenášení objemnějších břemen.

Schodiště sevřené mezi dvěma stěnami tvořené pouze stupnicemi osazenými na trny je efektivním a zároveň jednoduchým řešením. I v tomto případě zvítězil minimalismus, před kolaudací je potřeba umístit alespoň na jednu stranu madlo.

Typ schodiště podle sklonu

• Rampová: výška stupně 8–13 cm, sklon 10–20°

• Mírná: výška stupně 13–15 cm, sklon 20–25°

• Normální: výška stupně 15–18 cm, sklon 25–35°

• Strmá: výška stupně 18–20 cm, sklon 35–45°

• Žebříková: výška stupně 20–25 cm, sklon 45–60°

Velikost stupně

Pravá, levá, jedna noha střídá druhou. Délka kroku dospělého člověka se pohybuje v rozmezí od 61 do 64 cm, jste-li nuceni krok zkrátit nebo prodloužit, chůze se stává nepohodlnou. Klíčovým parametrem návrhu schodiště je 63 cm, kdy výstup po schodech respektuje přirozenou délku kroku, výška a šířka stupně se vypočte ze vzorečku 2 v + š = 63.

Ze vzorečku také vyplývá, že šířka stupně je závislá na výšce a naopak. Nejpříjemněji pro výstup i sestup vychází stupeň o výšce 17 a šířce 29 cm. Aby nebyl narušen rytmus chůze, musí všechny schody v jednom rameni být stejně vysoké i široké.

Rozměr schodu v závislosti na délce kroku.

Podchodná výška

V rodinných domech a uvnitř bytů je minimální podchodná výška stanovena na 210 cm. U schodiště přes jedno patro není více schodišťových ramen nad sebou, to znamená nechat v desce stropu dostatečně velký otvor, který zajistí bezpečný podchod.

Samostatně nesené schodišťové stupně jsou nasazeny na konzoly kotvené ve stěně. Na obrázku je také názorně vidět klíčové místo nutné k dodržení podchodné výšky.

Zábradlí 

Finálním a nezbytným šperkem každého schodiště je zábradlí, bez něj nelze stavbu zkolaudovat. Osadit ho lze od prvního stupně, kdy poskytuje oporu a brání pádu hned od nástupu, nebo maximálně až od třetího (dva stupně nejsou schodiště, do 50 cm lze být bez zábradlí). Minimální výška zábradlí je 90 cm. Výplň může být plná – bezpečnostní sklo, kov, nebo dělená, potom nesmí vznikat mezery širší než 12 cm.

Také čtěte: Po schodišti krok za krokem

Text: Helena Marková, foto: Archiv

logo MessengerPoslat Messengerem