Schody potkáváme na každém kroku, hned zrána narazí na svůj schod majitelé rodinných domků, aby pomocí schodiště pohodlně a bezpečně mohli sestoupit či vystoupit do výškově odlišné části. Požadavky kladené na tato soukromá schodiště mají kromě obecně platných zásad i svá specifika.