V Praze pod Staroměstským náměstím skladovala firma Oppelt 750 000 láhví s vínem domácí i zahraniční provenience. Tolik jich asi neshromáždíme, ale velkou radost můžeme mít i z menšího množství.

Poradna na Dumabyt.cz

Proč vůbec víno ukládáme? Protože vína (na rozdíl od destilátů, a to i těch nejušlechtilejších) stále mění své vlastnosti i po té, co jsou naláhvována. Na druhé straně pár láhví uložených ve sklepě pro pozdější spotřebu ještě ne­dělá vinotéku.

Své dotazy pokládejte v PORADNĚ.

Netradiční materiál může budit lehce extravagantní dojem, ale to podstatné se skrývá uvnitř.


K uskladnění vína v láhvích se hodí místnost, kde nebývá vyšší teplota než 15 °C a ani velké teplotní výkyvy. Neměla by také promrznout. Hluboké skalní sklepy mají stabilní teplotu +8 °C po celý rok, což se blíží teplotnímu optimu pro usklad­nění vína. Takový sklep má ovšem k dispozici málokdo. Nejlépe je se sklepem počítat už při stavbě domu, ale je možno upravit pro tento účel nějakou místnost i dodatečně.

Samostatný sklípek mimo dům lze vybudovat v rovinatém terénu vykopáním zeminy do hloubky, vyzděním, položením stropu a zavezením vykopanou zemí, ve svažitém terénu lze razit do svahu na způsob tunelu (náročné), nebo využít kombinaci obojího. V měkkých horninách (pískovec, vápenec) se dají také razit tunely. Vždy je však třeba vycházet z místních podmínek a přizpůsobit jim svoje nároky.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !
Roubenka jako ze starých časů Romantické bydlení v hausbótu Bydlení s nejmodernějším komfortem

Ukládání láhví naležato

Kromě správné teploty je třeba dodržet ještě několik nepříliš složitých zásad. Jednou z nich je přiměřená vlhkost. V příliš vlhkém prostředí se mohou etikety na láhvích stát nečitelnými, což by vedlo k tomu, že nebudeme vědět, co jsme vlastně uložili, v suchém prostředí mohou zátky vyschnout. Tomu předejdeme ukládáním láhví naležato. K tomu slouží regály, které musejí být dost pevné, aby zátěž unesly.

Mějme na paměti, že sto láhví váží prakticky stejný počet kilogramů. Nejčastěji jsou regály dřevěné, ale můžeme je sestavit např. z melio­račních trubek odpovídajícího průměru. Místnost by měla mít osvětlení, abychom se v ní vyznali, ale světlo by zde nemělo být trvale. V žádném případě neskladujeme spolu s vínem brambory nebo jinou zeleninu, o dalších věcech, které by mohly dodat vínu cizorodé pachy, ani nemluvě. Před uskladněním vína místnost vybílíme vápnem nebo nátěrem s pro­tiplísňovým prostředkem.

Slovníček

Pesticidy - souhrnný název pro chemické látky používané při ošetřování rostlin v rámci jejich pěstování
Fungicidy - přípravky proti houbovým chorobám
Herbicidy - přípravky pro hubení plevelů
Ochranná lhůta - časový odstup mezi posledním použitím přípravku a prvním možným termínem sklizně ošetřené plodiny

Trochu technologie nikoho nezabije


Manipulace s vínem po jeho vykvašení se nazývají školením vína. Sudová vína s minimem školicích zásahů se označují jako selská. Nepředpokládá se u nich, že by mohla být déle skladována, vypijí se většinou jako letošní, popř. loňská. Jejich pití nemusí být výjimečným, ale velmi často bývá příjemným zážitkem.

Tím se dostáváme k jedné z otázek naší doby: mluví se často o biopotravinách, je něco takového možné i u vína? Mnoho pěstitelů révy omezuje používání pesticidů (k čemuž je motivuje nejen péče o životní prostředí, ale i vysoké ceny přípravků a jejich aplikace), takže výsledkem mů­že být velmi kvalitní surovina. Nevyhneme-li se použití chemických přípravků k ochraně rostlin (nejvíce jsou to asi fungicidy), dodržujme alespoň ochranné lhůty, jež uvádějí jednotlivé návody nebo metodické příručky. Zastaralé měďnaté pří­pravky jsou dnes již v plné míře nahrazovány organickými. Také dodržování pře­depsané koncentrace u přípravků by pro nás mělo být samozřejmostí.

Můj dům doporučuje

Nemůžeme-li pro uskladnění vína vyhradit celou místnost, je možno pod názvem „vinotéka" zakoupit termoregulační box. Nezabere mnoho místa, pojme i několik desítek láhví a jeho cena ani provozní náklady nejsou vyšší než u obyčejné chladničky. Velkou výhodou je, že můžeme nastavit teplotu a dál jsme bez starostí.

Nakypření půdy je pro révu prospěšné

Omezit až úplně vyloučit je možno také používání herbicidů. Na menších plochách stačíme bezplevelný stav udržet mechanickými prostředky a navíc každé nakypření půdy je pro révu prospěšné.

Při samotné výrobě vína je povoleno síření, doslazování, zvyšování obsahu kyselin (kyselina citronová nebo vinná), doliho­vání (čistým lihem či vinným des­tilátem), číření - přidávají se různé látky koloidní povahy (vaječný bílek, želatina, agar), popř. s mechanickým účinkem (kaolin, bentonit). Modré číření, přídavek ferrokya­nidu draselného, směřující k prevenci železitých zákalů je užíváno spíše ve velkovýrobě, podobně jako stabilizace vín. Bez všech těchto operací se lze obejít, nebo je nahradit jinými postupy, kromě síření. Dokonce i při výrobě vína mešního, které musí být bez jakýchkoli umělých přísad, se povoluje síření nádob.

Karegorie vína

Víno stolní - je vyrobeno z hroznů s cukernatostí nejméně 11 %
Víno konzumní - je vyrobeno z hroznů s cukernatostí nejméně 15 % U těchto vín se předpokládá doslazení moštu řepným cukrem, jinak by totiž zůstal obsah alkoholu po vykvašení příliš nízký.
Vína přívlastková - při výrobě nesmí být použito řepného cukru.
Vína kabinetní - minimální obsah cukru v hroznech je 19 %
Pozdní sběr - minimální obsah cukru v hroznech je 20 %
Výběr - minimální obsah cukru v hroznech je 21 %

Jaká vína se tedy hodí k uskladnění?

Klidné zákoutí pro posezení u sklenky. Oknem se nabízí pohled na zahradu, kde nám réva chystá další sklizeň hroznů.
Náš výběr by měl být tím pečlivější, čím delší uskladnění předpokládáme. Několik měsíců by mělo vydržet jakékoli láhvové víno, jak vyplývá z deklarované záruční doby. Chceme-li uložit víno na dobu např. několika let, zvolíme víno odrůdové, od renomovaného výrobce, nejlépe takové, které již známe. Tradiční korková zátka a vhodná záklopka chrání víno lépe než všechny ostatní způsoby uzavření. Také je lepší zátka delší nežli kratší a čím menší je vzduchová mezera mezi hladinou vína v láhvi a zátkou, tím je víno k uskladnění lépe připraveno.

Mimo tato přírodní vína jsou vhodná i vína dezertní, klasickou metodou vyráběné sekty a zvláště pak vína přívlastková (predikátní). Velmi zajímavých výsledků můžeme dosáhnout u vín tokajských. Při dlouhodobém uložení se ve víně často objevuje vinný kámen, červená vína vytvářejí sedlinku. Tyto dvě věci nepokládáme za závadu, neboť jsou přirozeným důsledkem skladování.

Vína stolní nebo vína konzumní kvality, různé „směsky" a známková vína doslazovaná řepným cukrem se k tomuto účelu nehodí. Buď nepřečkají bez úhony na kvalitě, nebo se - a to v lepším případě - nijak výrazně nezmění.

Dřevěná skříň – pevný materiál a tradiční provedení se hodí do domu, zařízeného ve starobylém stylu.

Rozšíří vinařské obzory

S uskladněním souvisí časový plán - často se víno uskladňuje na určitou dobu, k očekávané události (starý anglický zvyk je darovat novorozenému chlapci láhev portského s tím, že si ji otevře o svých dvacátých narozeninách), popř. lze zakoupit několik láhví téže šarže, otvírat je postupně, a tak sledovat vyzrávání. Zajímavé výsledky rozšíří naše vinařské obzory a budou odměnou za trpělivost, kterou jsme museli projevit.

Někteří lidé pojímají svou vinotéku jako sbírku se zaměřením na určitou oblast, odrůdu, nebo druh vína (např. sekty) apod. Jak je vidět, možnosti jsou různé a každý zájemce si najde přístup, jaký mu bude vyhovovat nejlépe.

text: Pavel Kukal, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem