Stavební příčka je prvek hojně využívaný již odpradávna. Může být zhotovena z různých materiálů a plnit rozličné funkce. Hlavním účelem stavební příčky je rozdělení nebo alespoň rozčlenění vnitřního prostoru. Může však chránit také před hlukem. Intimity prostoru pak lze dosáhnout nejen pevnými (nastálo umístěnými) příčkami, ale rovněž příčkami mobilními (posuvnými či přestavitelnými).

Z hlediska použitých materiálů můžeme příčky dělit na sádrokartonové, sádrovláknité, cihelné, příčky z vylehčeného betonu (pórobeton, LiaporBeton), liaporové nebo skleněné. Další materiály, které lze použít na vytvoření zástěn či paravánů (dřevo, ratan, rákos, sláma apod.), již přesahují rámec tohoto článku.

Sádrokarton

Prostor šatny může být v moderním interiéru elegantně skryt za posuvnou příčkou z pískovaného skla v kovovém rámu (Komandor Czech Republic).Tajemství optimálního působení sádry v obytných budovách znali již stavitelé pyramid ve starém Egyptě. Sádra se skládá z vápníku, síry, kyslíku a vody. Člověk ji vnímá jako dotekově příjemnou, navíc je zcela bez zápachu a má hodnotu pH blízkou lidské pokožce. Rovněž z hlediska stavební biologie jde o nezávadný produkt. Přispívá k tepelné pohodě, zlepšuje zvukovou izolaci prostoru a řeší protipožární ochranu staveb.
 
Sádra také reguluje vlhkost vzduchu v uzavřených prostorách, protože se skládá z mnoha malých pórů, které v případě potřeby přijímají vlhkost a při velkém suchu ji opět vracejí do místnosti. Díky tomu sádra přispívá k optimálnímu klimatu obydlí. Sádrokartonové desky vnímáme jako teplé a vytvářejí útulnost prostoru.
Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Sádrokartonové systémy

Dalšími nespornými výhodami sádrokartonových příček jsou nízká hmotnost a rychlý postup výstavby. Navíc se vytvářejí ucelené sádrokartonové systémy pro svislé, vodorovné i šikmé stavební konstrukce (hlavní výrobci v ČR Knauf a Rigips).
Konstrukce příčky může být provedena z dřevěných hranolů nebo z kovového systému tenkostěnných profilů (např. z pozinkovaného plechu). Dutinou příčky lze bez potíží vést potřebné instalace a sítě. Do dutiny se obvykle vkládá také minerální izolace, opláštění sádrokartonovými deskami může být – podle potřeby konkrétního prostoru – v několika vrstvách. Pokud se jedná o prostor se zvýšenou vlhkostí vzduchu, není problém vytvořit desku se speciální impregnací. Máte-li zvýšené nároky na požární odolnost, můžete využít protipožární sádrokartonovou desku. Oba zmíněné požadavky lze navíc spojit: vznikne tak impregnovaná protipožární deska.

Sádrovlákno

Novou generaci materiálů pro suchou vnitřní výstavbu představují sádrovláknité desky. Vyrábějí se ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad. Vynikají jak mechanickými vlastnostmi, tak nízkou hmotností. Konstrukce desek se vyznačuje vysokou pevností a stabilitou. Lícová strana desky je velmi pevná, dává desce tvrdý a příjemně hladký povrch.

Použití těchto desek je univerzální. U příček mohou plnit nejen funkci stavební (rozdělení prostoru), ale i vytvářet účinnou tepelnou, zvukovou či protipožární izolaci. Nabízejí se i další možnosti využití: na předsazené stěny, podhledy, úpravu podkroví nebo vytvoření suché podlahy.
Materiál je hygienicky nezávadný, má překvapivě vysokou odolnost proti požáru a dá se snadno zpracovat i povrchově upravit běžným nářadím používaným pro sádrokarton. Díky vloženým papírovým vláknům má vysokou stabilitu.
 
Existují dokonce sádrovláknité desky, které se dají za sucha ohýbat (např. Riflex od firmy Rigips). Takové desky lze použít pro montáž ohýbaných konstrukcí příček, předsazených stěn, podhledů apod. Splní i náročné architektonické požadavky, nabízejí nadprůměrnou flexibilitu a hladký povrch. Rovněž se můžete spolehnout na jejich neprůzvučnost a protipožární odolnost.

Cihla

Elegantní mobilní příčka může skrývat pracovnu (Hülsta, prodává Home Style).Mezi tradiční zdicí materiály patří cihla. Používá se jak pro stavbu obvodového zdiva (vnější nosné konstrukce), tak pro vnitřní nosné i nenosné konstrukce. Jako základní druhy cihelného zdiva rozlišujeme plné pálené cihly, vápenopískové cihly a termoizolační cihly. Stručně si je představme.

Plné cihly znamenají klasiku, kterou však moderní stavebnictví pomalu opouští. Hodí se pro konstrukce, které nekladou vysoké nároky na tepelný odpor. Jde o materiál všeobecně známý a osvědčený, vysoce trvanlivý a s velmi dobrými akustickými vlastnostmi. Nevýhodou je větší pracnost při stavbě, protože musíte zdít s viditelně promaltovanými spárami. Práce tudíž vyžaduje nejen výrobu malty, ale také precizní provedení. Pokud se nerozhodnete přidat do stěny izolační vrstvu, počítejte s nižším tepelným odporem.
Vápenopískové cihly používali již staří Řekové. Oceňovali na nich především technickou kvalitu a dekorativní vlastnosti. Možnosti jejich použití jsou dnes široké: pro obvodové i vnitřní zdivo, nosné i výplňové dělicí stěny. Navíc je vápenopísková cihla ideálním materiálem také pro vyzdívání vícevrstvých tepelněizolačních obvodových stěn. Jako hlavní přednosti vápenopískových cihel lze uvést vysokou pevnost, vysokou hustotu (umožňuje stavbu úzkých zdí, a tedy úsporu vnitřního prostoru) a rovněž optimální ochranu před ztrátami tepla. Co je nevýhodou? Opět zvýšená pracnost spojená s nutností výroby malty a ve srovnání s plnými pálenými cihlami vyšší cena.

Termoizolační cihly

Nové technologie zdění a především zvýšené požadavky na tepelně-technické vlastnosti staveb daly průchod vzniku nových forem pálených keramických prvků. Mluvíme o tepelněizolačních keramických tvárnicích nebo krátce o termocihlách. Jsou schopny dosáhnout velmi kvalitního parametru tepelného odporu R (u nosných stěn v rozmezí 2,5–3 m2 K/W). Tvarovky mají pero a drážku – při zdění tak ušetří nejen čas, ale i zhruba 30 % malty.
Zatímco vodorovná styčná spára se nadále spojuje maltou, nové řešení svislé styčné spáry promaltování nevyžaduje. Zdění se stává jednodušším a hospodárnějším, ale nejen to: navíc se zvyšuje i jeho přesnost.

Křehkost tvárnic

Mírně zdrsněný povrch pórobetonových příčkovek je ideální pro přilnavost omítky (Xella Porobeton CZ).Termoizolační keramické tvárnice nabízejí vyvážený vztah mezi tepelným odporem a tepelnou setrvačností, objemovou stálost, pevnost, protipožární odolnost a kvalitní parametry zvukové izolace. Mezi nevýhody můžeme zařadit křehkost tvárnic, poněkud vyšší hmotnost a skutečnost, že ani tady se zdění neobejde bez mokrých procesů (vodorovné promaltování).
Výběr cihelného zdiva na tuzemském trhu je opravdu bohatý. Jen namátkou jmenujme hlavní výrobce a jejich ucelené stavební systémy: Wienerberger (značka Porotherm), Tondach (Keratherm), Heluz (Supertherm), Cihelny Kryry (Novatherm). Všechny zmíněné systémy nabízejí cihly a tvárnice různé tloušťky, se speciálními parametry tepelnými nebo akustickými, případně určené pro velmi přesné zdění (broušené cihly).

Běžné příčky mají tloušťku od 11,5 do 14 cm, ale pokud vám jde o úsporu vnitřního prostoru, můžete mít zděné příčky opravdu tenké (např. Porotherm 6,5 P+D, který společnost Wienerberger doporučuje pro přestavbu bytových jader, má tloušťku pouhých 65 mm).

Pórobeton

Dalším významným materiálem pro stavbu příček je pórobeton (hlavní značky Ytong, Hebel, Porynk, KVK). Jakkoli to může znít překvapivě, jsou pórobetonové tvárnice a příčkovky šetrné vůči životnímu prostředí. Jejich základ totiž tvoří přírodní suroviny. Například u Ytongu jsou hlavními komponenty písek a vápenec. Výroba je zde méně energeticky náročná nejen ve srovnání s klasickým (tzv. těžkým) betonem, ale například i s cihelným zdivem. Úspory pokračují také při dopravě, protože tato masivní stavebnina je relativně lehká. Odpad vznikající při výrobě se v plném rozsahu vrací zpět do výrobního procesu. Navíc jde o materiál s kvalitní tepelnou izolací, takže realizované objekty už není třeba dodatečně izolovat. Nízké tepelné ztráty snižují náklady na vytápění, a tím i emise oxidu uhličitého do ovzduší. A aby se ekologický kruh uzavřel, dá se pórobeton bez potíží také recyklovat.
Díky výše zmíněným vlastnostem, jednoduchému opracování a zpracování se dnes pórobetonové tvárnice stávají jedním z nejoblíbenějších stavebních materiálů. Podstata výborných tepelných vlastností pórobetonu spočívá v tom, že má strukturu z makropórů vyplněných vzduchem. Právě vzduch tu účinkuje jako přirozený tepelný izolant a umožňuje dosáhnout u pórobetonového zdiva nadstandardního tepelného odporu.
 
Jaké jsou další výhody pórobetonu? Snadná výstavba bez mokrých procesů (místo malty se používá lepidlo), jednoduché řezání, nízká hmotnost a povrch vyhovující pro omítky. Abychom byli spravedliví, uveďme i nevýhody: vysoká expediční vlhkost materiálu, jeho menší pevnost v tlaku a poruchy dotvarování (mohou se objevit trhlinky).

Liapor a LiaporBeton

Sádrokartonové příčky a podhledy navázané na cihelné nosné stěny (Sádrokartony Matějů).Vylehčeným betonovým zdivem je rovněž LiaporBeton – materiál, jehož základ tvoří lehké keramické kamenivo Liapor (vyrábí Lias Vintířov). To vzniká výpalem přírodních granulovaných jílů a může jak u nosného zdiva, tak i u příček náležitě využít svých vynikajících vlastností. Výpal vytvoří slinuté keramické „perly“ s vnitřní pórovitou strukturou. Díky této struktuře je Liapor lehký, díky tvaru a slinutému povrchu má mimořádnou pevnost. Množství vzduchových pórů v zrnu dává kamenivu schopnost vysoké tepelné izolace. Protože Liapor vzniká ve vysokém žáru, také žáru snadno odolává. Ale nezaskočí ho ani opačný tepelný extrém: vnitřní pórovitá struktura zaručuje zrnům odolnost proti mrazu.

Jak vyznívá srovnání LiaporBetonu (lehkého keramického betonu) s „těžkým“ betonem? Při zhruba stejné pevnosti má až poloviční objemovou hmotnost. Navíc si zachovává schopnost akumulovat teplo, lepší tepelnou a zvukovou izolaci a výrazně lepší opracovatelnost. Pro lidské zdraví je podstatné, že vytváří daleko lepší mikroklima, na dotek hřeje a dá se – podobně jako pórobeton – plně recyklovat.

Zateplená obvodová stěna

LiaporBeton se dodává v podobě velkoplošných montovaných dílců a nabízí svému uživateli vedle rychlosti výstavby ještě jednu zcela mimořádnou šanci: získat z daného prostoru maximální obytnou plochu. Celková tloušťka stěn je totiž výrazně menší než u zděné stavby. Jestliže zateplená obvodová stěna z LiaporBetonu měří na šířku 26 cm (18 cm zdi + 8 cm zateplení polystyrenem), na vnitřní nosné stěny stačí 15 cm a na příčky dokonce jen 10 cm.

Stavební příčka plní různé funkceMůžete ovšem mít rovněž příčky z betonových nebo liaporových tvárnic (tloušťka 7 či 12 cm, výroba Betonové stavby-Group Klatovy). Výhodou těchto příček je minimální nasákavost, výborná pevnost, protipožární odolnost a ekologická nezávadnost. U liaporových příček můžete navíc přičíst snadnou opracovatelnost, nízkou hmotnost a výborné akustické i tepelněizolační vlastnosti.

Sklo

Chcete-li vnést do svého života více světla, použijte pro rozčlenění vnitřního prostoru skleněné dělicí příčky. Jde v podstatě o soustavu pevných, otvíracích, případně posuvných stavebních prvků. Celá soustava musí být na jedné straně ukotvena ve stěně, jednotlivé prvky jsou navzájem spojeny vhodným typem kování.
 
Skleněný předěl může být v určitém prostoru výhodný: nejenže interiér prosvětlí, ale dokáže splnit dva zdánlivě neslučitelné požadavky. Vytvoří vám totiž soukromí pro osobní jednání, a současně vám zajistí dokonalý přehled o tom, co se kolem vás děje.
 
Žádoucí pohledový efekt můžete snadno doladit vhodnou volbou typu skla. Kromě čirého zasklení máte na výběr barevná lepená skla, sítotisk, polopropustná zrcadla nebo dokonce vysoce atraktivní ohýbaná skla. Atraktivitu pak samozřejmě poznáte i na ceně příčky. Pokud máte požadavky na odhlučnění prostoru, ani to není zásadní problém: lze použít lepené sklo se zvukově izolační fólií.

Akustické příčky

Řada firem vyrábí protihlukové desky nebo panely pro vytvoření akustických příček. Mohou být z různých materiálů. Všeobecně známé jsou akustické kvality korku: jednak zvukově izoluje, jednak zachovává uvnitř prostoru zvukovou plasticitu. Proto se korkové desky využívají mimo jiné i k obkladu nahrávacích studií.
S protihlukovými deskami a panely vytvořenými stavebním systémem VELOX pracuje už léta společnost Hoffmann. Základ těchto desek tvoří směs dřevité štěpky, cementu a vodního skla. Akusticky účinná plocha desky je profilována do tvaru vln. Aby měl zákazník na výběr širší sortiment, vyrábí firma VELOX ještě tvar s prolisovanými trny. Svými vlastnostmi umožňují desky i použití do venkovního prostředí (např. k akustické izolaci plotu). Zaručují odolnost jak proti vodě, soli, námraze, tak i proti trouchnivění a mechanickému poškození.

Akustický izolační systém VELOX dovádí k dokonalosti protihlukové panely. Panel má dřevěný nosný rám, který je tlakově impregnovaný proti hnilobě a plísním Wolmanitem s dlouhodobou účinností. Spoje rámu jsou provedeny pozinkovanými vruty a hřebíky. Celý rám je pak z obou stran opláštěn výše zmíněnými deskami VELOX s vysokou pohltivostí hluku.

Posuvné a přestavitelné příčky

Nejen v kancelářských prostorách, ale také v moderním bytovém interiéru najdou uplatnění elegantní a praktické mobilní příčky. Mohou být buď posuvné, nebo dokonce zcela přestavitelné (potom jsou schopny vytvořit prakticky libovolné dispoziční řešení prostoru).
Mobilní příčky mohou mít pro interiér leckdy vyšší hodnotu než pevné stěny. Jejich výhodou je na jedné straně variabilita prostoru, na druhé straně úspora stavebních, provozních a energetických nákladů. Vhodně zvolená mobilní příčka vám nahradí pevnou stěnu, ale není pouhou náhražkou. Nabízí totiž vysokou stabilitu a vzduchovou neprůzvučnost, která je s pevnou stěnou srovnatelná. Navíc můžete prostor kdykoli otevřít a nechat do něj proudit vzduch i světlo. Specialistou na posuvné příčky s více než stoletou tradicí výroby je firma Nüsing, u přestavitelných příček lze jmenovat designovou společnost Linstram.

Jako bonbonek na závěr zmiňme ještě balkonové stěny. Ty nabízí například firma Stavona, jinak specialista na okenní systémy. Mohou využívat systém dveří odjíždějících, lomených, odstavných či posuvných. Volba je jen na vás. V neposlední řadě užívá firma bezbariérový systém HST. Ten lze přirovnat k pojezdu dveří v zabudovaných skříních. Hodí se tehdy, když potřebujete velké rozměry křídel nebo bezbariérový přístup (zcela bez prahů). 

logo MessengerPoslat Messengerem