Vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná tepelně izolační malířská barva JUPOL Thermo obsahuje speciální tepelně izolační plnivo (duté polymerní mikrokuličky), které v celé ploše vytváří tepelnou bariéru, zajišťující příjemnější pocit tepelné pohody než klasické malířské barvy.

Ještě většího pocitu tepla, izolačních schopností a úspory tepelné energie dosáhneme tím, že před nátěrem použijeme tepelně izolační stěrkový tmel JUBOLIN Thermo. Tepelně izolační barva snižuje pravděpodobnost kondenzace vodních par na povrchu zdiva. V případě, že dojde ke kondenzaci vodních par, tak voda na povrchu zdiva uschne rychleji než na běžné barvě. Tím se snižuje riziko vzniku plísní. Barva se snadno nanáší a je k dispozici v široké škále barevných odstínů s vysokou krycí schopností. Barevný film je odolný proti mokrému oděru, je tedy omyvatelný roztoky běžných čisticích prostředků pro domácnost. Natřené plochy mají plně matný vzhled.

Vhodným podkladem jsou jemné omítky všech druhů, povrchy vyrovnané různými vyrovnávacími hmotami i sádrokartonové a vláknocementové desky, dřevotřísky, neomítnutý beton apod. Možné je také nanášení na starší pevné disperzní nátěry a dobře držící dekorativní omítky. Baleno v plastových vědrech velikosti 5 litrů. Více informací na www.jub.cz.

JUPOL Thermo (zdroj: JUB)JUPOL Thermo se nanáší na suchý, pevný a čistý podklad zbavený uvolněných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot. Před prvním barvením je povinný základní nátěr např. Akryl emulzí, ředěnou vodou v poměru 1 : 1. Samotný finální nátěr se provádí ve třech vrstvách s časovým odstupem 4 – 6 hodin (při teplotě +20 ºC a relativní vlhkosti vzduchu maximálně 65 %) malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken), štětcem, vhodným pro nanášení disperzních malířských barev nebo stříkáním. Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku.

Pokud barvu nanášíme na tepelně izolační stěrkový tmel JUBOLIN Thermo, stačí povést dva nátěry. Každou ucelenou plochu barvíme souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro standardní váleček s dlouhým vlasem nebo stříkací pistoli (kouty, rohy, žlábky, úzké špalety atd.) v každé vrstvě barvy natíráme předem a používáme k tomu vhodný štětec nebo daným podmínkám přizpůsobený menší váleček. Odstranění zakrývacích pásek doporučujeme provést ihned po každé vrstvě. Průměrná spotřeba při třívrstvém nanášení je 350–450 ml/m2, závisí na savosti a hrubosti podkladu. Barva při skladování nesmí zmrznout.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem