Odedávna stojí lidé před problémem, jak zabezpečit a kam ukrýt cenné věci v domě. A jak staletí míjela, okované truhlice se proměnily v nedobytné trezory s důmyslnými zámky a složitými systémy zabezpečení.

Slovo trezor pochází s francouzštiny a v doslovném překladu znamená mnoho zlata. Neznamená to však, že do trezoru se dnes ukládá pouze zlato. Škála cenností, které dnes stojí za bezpečné uložení, v současnosti zahrnuje kromě již zmíněných šperků také důležité osobní a firemní dokumenty, cenné starožitnosti či celé sbírky, zbraně a střelivo, ale také nosiče s elektronickými daty. Podle jakých kritérií však domácí trezor vybírat a čím se od sebe trezory mohou lišit? Anebo jinak: jak při výběru vhodného trezoru nenaletět sladkým slovíčkům prodejce a vědět, co po kvalitním výrobku požadovat.

Ohnivzdorný trezor pro nosiče dat. Cena: 40 až 70 000 Kč bez DPH.Netestované trezory nemusejí být špatné

Trezorů je celá řada, ale pomyslná dělicí čára velmi snadno rozdělí trezory či nedobytné pokladny na dvě základní skupiny: na trezory s testovanou ochranou a na trezory s ochranou netestovanou. Ty netestované trezory jsou výrobky firem, kte­ré nespolupracují se zkušebnou, takže tre­zor není zařazen do žádné bezpečnostní třídy. A co je hlavní - výrobce netestova­ného trezoru vám nic negarantuje, ani bez­pečnost, ani odolnost proti ohni. Zkrát­ka kupte výrobek a zapomeňte. A když vaši nedobytnou pokladnu ze supermarketu čirou náhodou nějaký zloděj napadne a pře­koná, tak máte smůlu. Ale neznamená to, že netestované trezory musejí být zákonitě špatné. I zde jsou rozdíly ve dvou třídách, které se vyjadřují dvěma písmeny: A a B.

Do třídy A patří jedno i víceplášťová netestovaná trezorová skříň, do třídy B zahrnujeme víceplášťový netestovaný trezor s předepsanými prvky odolnosti. Třída B je pochopitelně lepší, ale vzhledem k tomu, že rozdíl v ceně v porovnání s testovanými trezory zde není nijak markantní, určitě bych zvolil trezor testovaný. Už kvůli pojišťovně.

Jak poznat certifikovaný trezor?

Může se stát, že informace, které vám poskytl obchodník, mohou být v rozporu se skutečností. Proto by navzdory sladkým reklamním řečem měly být posledním a konečným kritériem výběru údaje uvedené na štítku uvnitř trezoru. Zde snadno zjistíte konkrétní bezpečnostní třídu a testovanou odolnost proti ohni. Pokud uvnitř trezoru takový štítek není, tak ujišťování prodejce o skvělých vlastnostech trezoru nemá valnou hodnotu.

Nábytkový necertifikovaný trezor Gold-Moby, dodávaný italským výrobcem pro Tresorag.

Co se děje ve zkušebně

Geneze netestovaného trezoru obvykle vypadá takto: výrobce vymyslí jednoduchý jednoplášťový či dvouplášťový trezor, ale nespolupracuje se zkušebnou. Zkušebny jsou po celé Evropě a musí respektovat normu ČSN EN 1143-1 (viz tabulka). Pokud výrobce zkušebnu vynechá, nemá zpětnou odezvu o odolnosti svého výrobku. Takový trezor je vhodný pouze na drobnou domácí hotovost, eventuálně na osobní doklady či jiné dražší předměty. S takovými výrobky se ale u kvalitních obchodníků nesetkáte, protože prodejce by nemohl ručit za kvalitu výrobku a případné vloupání do takové pokladny by vrhlo špatné světlo na prodejce i výrobce.

U testovaných výrobků nový trezor nejprve putuje do zkušebny, kde ho komisaři vystavují obdobným situacím jako při pokusech zlodějů o vlámání. Můžeme říci, že testy ve zkušebně jsou mnohdy drastické a násilí komisařů vůči trezoru bývá mnohem brutálnější než od skutečných zlodějů. Komisaři mají totiž k dis­pozici nejenom kvalitní nástroje (ty mají zloději také), ale na rozdíl od zlodějů disponují potřebným klidem a hlavně výkresovou dokumentací trezoru. Za pomoci složitého vzorce (uvažuje se použití optimálního nářadí, které se indexuje, a čas potřebný k překonání trezoru) je trezor zařazen do určité bezpečnostní třídy. Těch je šest, nultá je nejnižší a šestá pak znamená nejvyšší stupeň odolnosti.

Garance ­odolnosti proti ohni

- S60P - testovaná odolnost proti ohni
je 60 minut pro papírové dokumenty.
Při teplotní zátěži 1 100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C.
- S120P - testovaná odolnost proti ohni je 120 minut pro papírové dokumenty.
Při teplotní zátěži 1 100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C.
- S60DIS - testovaná odolnost proti ohni je 60 minut pro počítačové nosiče dat.
Při teplotní zátěži 1 100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C.
- S120DIS - testovaná odolnost proti ohni je 120 minut pro počítačové nosiče dat.
Při teplotní zátěži 1 100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C.

Elektronický zámek je napájen baterií uloženou buď v trezoru, nebo vně pod číselníkem.Stupně bezpečí

Jsou trezory v bance lepší než ty pro domácí použití? Zájemce uvažující o koupi trezoru by měl vědět, že takto položená otázka je holý nesmysl. Trezory se totiž nedělí podle toho, budou-li sloužit bance, nebo budou-li využity v rodinném domě. Tedy jinými slovy, v rodinném domě můžete mít stejný trezor jako v bance. Zde z hlediska bezpečnosti nezáleží na velikosti trezoru, ale na třídě bezpečnosti.

Oheň vadí!

Zejména při ukládání papírových pokladů (cenných dokumentů, známek, akcií, závětí a darovacích listin) bude hrát schopnost trezoru odolat ohni klíčovou roli. Logickým vyústěním tohoto požadavku je takzvaná testovaná ochrana trezoru proti ohni, která vychází z celoevropsky platné normy ČSN EN 1047-1. Ohnivzdornost se definuje jinak pro papír a jinak pro elektronické nosiče dat. V laboratořích se zjistilo, že papírové dokumenty jsou čitelné do 170 až 180 °C, kdežto nosiče dat mohou ztrácet schopnost uchovávat data už při mnohem nižších teplotách. Proto se trezory také podle toho rozlišují a z hlediska protipožární odolnosti se specializují na ochranu papírových dokumentů a ochranu nosičů elektronických dat.

Ve zkušebně se trezor osadí teplotními čidly a vystaví se ohni, který by mohl vzniknout například při požáru chemické továrny. To se děje v peci při 1 090 °C a po dobu 12 hodin se nechá chladnout. Takto se simuluje situa­ce při požáru v domě, kdy ve žhavých troskách trezor musí uchovat data či papíry neporušené. Další částí testu je, že se trezor šokem vyhřeje na 1 090 °C, vytáhne se ve žhavém stavu jeřábem do 10 m a pustí volným pádem na zem (pádová zkouška odolnosti konstrukce v souvislosti se schopností podržet odolnost proti ohni).

Designový trezor Roobus Office můžete mít v osmi barevných variantách rámů v třídách I. a II. (Tresorag-Firesafe).Pak se trezor znovu ohřeje v peci a teprve poté se zkoumá, co se stalo s daty či dokumenty. Komisaři takto jednoduše simulují situaci, do níž se trezor může dostat: v budově vznikne požár, prohoří podlahy a trezor propadne dolů do přízemí, kde je znovu vystaven plamenům. Kvalitní trezory jsou také opatřeny speciální páskou proti horkým plynům, která v případě zvýšené teploty zvětší svůj objem a vnitřek trezoru hermeticky uzavře.

Trezory do zdi

Mezi lidmi se těší značné oblibě takzvané trezory do zdi. Jedná se většinou o jednoplášťové trezory z poměrně tenkého plechu a pancéřovaná dvířka. Tato kon­struk­ce ale není odborníky doporučovaná. Klade totiž značné nároky na kvalitu zazdění, což může být problém dodržet. Výrobce zde garantuje odolnost části trezoru, která je vidět a není ve zdi. To však zloděje nezajímá a podle poznatků policie se pokusy o vlámání do zazděných trezorů odehrávají podle stále stejného scénáře.

Pachatelé jdou po nejslabším místě a tím jsou nedokonale zazděné boky! Pak stačí několik ran krumpáčem nebo pajcrem. Další nevýhodou trezorů do zdi je, že se poměrně nesnadno přemisťují a mohou působit problémy například při změnách uspořádání bytu. Nejen z těchto důvodů je takzvaný nábytkový trezor (volně stojící) výrazně vhodnější.

Můj dům doporučuje

Co se velikosti trezoru týče, většina výrobců se snaží, aby se i do nejmenšího dal položit předmět o formátu A4. To vyplynulo z požadavků na ukládání dokumentů. V každém případě není ekonomické pořizovat si trezor malý, ale s ohledem na budoucnost je výhodnější pořídit si trezor s větší kapacitou. Nikdy nevíte, nakolik se vám cenná sbírka či jiný majetek rozroste! Čím vyšší bezpečnostní třída, tím masivnější a odolnější pancéřování trezor má. Postavíte-li vedle sebe dva stejně velké trezory, ale každý bude v jiné třídě odolnosti, tak po otevření zjistíte, že u vyšší bezpečnostní třídy padne část vnitřního prostoru na masivnější stěny. Proto se především u trezorů vyšších tříd vyplatí pořídit si trezor co největší.

Nábytkový trezor

Volně stojící trezorové skříně můžeme označit jako nábytkové. Neznamená to však, že se jedná o volně umístěné ocelové krabice, které zloději naloží a rozpářou někde v klidu. Naopak, nábytkové trezory musejí být velmi dobře ukotveny. Na to pamatují i zkušební komisaři ve zkušebně - našroubují kotvy do dna trezoru a pomocí hydraulické pumpy se jej pokoušejí vytrhnout. Trezory se klasicky kot­ví na kovové hmoždinky a výborné zkušenosti jsou s chemickými kotvami.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Trezorové zámky

Používají se tři druhy ovládání: zámek s klíčem, kombinační mechanický a elektronický. Pokud si vyberete trezor v nějaké testované třídě bezpečnosti, je vcelku jedno, jak je zámek ovládán. Je to spíš otázka uživatelského komfortu a požadavků.

Pozor

Sebelepší trezor a sebelepší kotevní prvky nezajistí požadovanou bezpečnost bez důkladné stavební přípravy. Znamená to, že by bylo bláhové kotvit trezor například do sádrokartonu! Nejlepší je s trezorem počítat už při projektování domu, při rekonstrukci nebo při stěhování do nového bydlení a dokud nepřekáží vybavení bytu, vše pro trezor připravit. Například můžete pod část podlahy zalít ocelovou desku s připravenými kotevními otvory či trny pro budoucí uchycení trezoru. Obdobná opatření budou platit i pro stěny. Neznamená to ale, že podobné stavební úpravy nepůjdou vytvořit dodatečně. Nejste-li si jisti, jak přesně by taková stavební příprava měla vypadat, obraťte se na odbornou firmu nebo specialisty na bezpečnost z pojišťovny.

Speciální trezory

V nabídce trezorů nechybí ani výrobky pro speciální účely, například skříně na zbraně nebo trezorové boxy na klíče. V případě skříní na zbraně se jedná o běžný trezor se specifickou vnitřní úpravou v podobě držáků na dlouhé palné zbraně, s uzamykatelnou schránkou na krátké palné zbraně a s oddělenými boxy na munici. Vnitřní výbava skříně na zbraně bývá variabilní podle potřeb zákazníka a v souladem s platným zákonem o zbraních a střelivu.

Trezorové dveře

Velmi elegantním a také stále častěji žádaným řešením bezpečnosti domácích cenností jsou trezorové místnosti. Jedná se o kvalitně a důkladně stavebně realizovanou místnost, která je opatřena pancéřovými dveřmi a jim odpovídajícími speciálními zárubněmi. Dveře a zárubně jsou pochopitelně testovány na odpovídající bezpečnostní třídu. Výhodou je především prostor a finanční úspory, protože kupujete pouze dveře a ne celý trezor. Trezorová místnost je ideální pro majitele rozsáhlejších sbírek, ale také pro ochranu dílen vybavených drahými nástroji či vybavením.

Testovaná ochrana trezoru

Podle celoevropsky platné normy ČSN EN 1143-1 je odolnost proti vlámání rozdělená do bezpečnostních tříd. Úložná částka, pro kterou je trezor v konkrétní třídě určen, je zde pouze orientační. V konečném výsledku záleží na podmínkách pojišťovny a na zabezpečení místnosti, ve které je trezor umístěn (mříže na oknech, ostraha, elektronický zabezpečovací systém).
Orientační úložné částky uvedené v tabulce vznikly zprůměrováním pojistných podmínek pojišťoven na našem území a jejich přiřazení k bezpečnostní třídě vychází z požadavků na bezpečnost. Jedná se ovšem o částky orientační, které se mohou lišit podle konkrétních pojišťovacích ústavů. Některé pojišťovny jsou přísnější, jiné benevolentnější. Uvedené částky vám ale dobře poslouží i v případě, že se na pojištění nechystáte. Tabulka vám však pomůže zorientovat se. Například máte-li sbírku mincí v ceně půl milionu, podle tabulky snadno zjistíte, že této částce odpovídá bezpečnostní třída I.

Skříňový trezor ST 15 se vyrábí v bezpečnostních třídách I. a II. a je uzamykatelný klíčem (T-Safe).Kasař ten tvrdý chleba má

V oboru nedobytných pokladen, zejména v jejich schopnosti odolávat zlodějům, došlo k významnému kvalitativnímu navýšení. Tento jev byl vyvolán vztahem mezi účinností nástrojů používaných zloději a odolností pokladen proti vlámání. Kasaři měli v minulosti k dispozici ruční vrtačku a pajcr. Dnešní zloděj má k dispozici velmi kvalitní akumulátorové vysokootáčkové nářadí vybavené diamantovými nástroji. Na to reagují výrobci trezorů mnoha opatřeními. První problém, se kterým se lupič setká, je například nemožnost rozpoznat pouhým okem bezpečnostní třídu trezoru.

Proto ani neví, jaké pasti na něho výrobci uchystali. Například některé trezory obsahují v horní vrstvě vnějšího pláště látku, která po zahřátí vzniklým při mechanickém narušení (například rozbrusem) začne vytvářet hustý dým znemožňující zloději pokračovat. Další lahůdkou je jemné lanko rozvedené pod pláštěm trezoru (někdy v kombinaci se skleněnou destičkou), které citlivě reaguje na pokus o mechanické narušení. Přerušení citlivého lanka či rozbití skleněné destičky má za následek zablokování mechanismu zámku malou, ale velmi pevnou západkou.

A aby to nebylo tak snadné, bezpečnostní západka se ani u totožného typu trezoru neumisťuje nikdy na stejné místo. Další překážkou pro zlodějské nástroje mohou být slinuté karbidy vmíchané do kompozice pancéřového pláště. Některé trezory mají také kryt zabraňující vložení plastické trhaviny do zámku. A to není výčet pastí znemožňujících zlodějům páchat své rejdy zdaleka ukončen.

text: Adam Krejčík, foto: Isifa a archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem