Od nepaměti souvisel život člověka s životem zvířat, nejprve divokých a často i nebezpečných, posléze domestikovaných. Není proto divu, že se zvířecí motivy objevovaly, objevují a pravděpodobně i budou objevovat též v umění a designu.