V oblasti světelných zdrojů došlo v posledních několika letech k poměrně razantnímu nástupu moderních úsporných technologií. Ať už šlo o úsporné zářivky nebo, dnes v hojné míře používané, LED žárovky. Jelikož prvotním cílem těchto nových světelných zdrojů byla samozřejmě úspora elektrické energie, nebral se na jejich design příliš ohled a vše se podřizovalo hlavně funkčnosti světelného zdroje...