Některé vázy svými křivkami ženské tělo skutečně připomínají. Příbuznost obou tvarů ostatně evokuje i biblické chápání lidského těla jako nádoby hříchu a neřesti. Jistý rozdíl tu ale je - váza v roli nádoby byla vždy oceňována jako krásný a užitečný předmět.