Skříně jsou nezbytnou součástí každého domova, ale jejich umístění, vzhled i rozměry mohou být poměrně komplikovanou rovnicí o mnoha proměnných. Složité zadání ovšem s elegancí sobě vlastní řeší vestavěné skříně.