Skříně jsou nezbytnou součástí každého domova, ale jejich umístění, vzhled i rozměry mohou být poměrně komplikovanou rovnicí o mnoha proměnných. Složité zadání ovšem s elegancí sobě vlastní řeší vestavěné skříně.

Systém posuvných dveří najde své uplatnění i v kuchyni: šetří místo a vypadá hezky (DELFI).Pořízení komfortního bydlení za přijatelnou cenu je vždy tak trochu uměním a bojem o každý centimetr. V této bitvě sehrávají právě vestavěné skříně nezaměnitelnou a často i neocenitelnou roli. Dokážou prostor nejenom šetřit - oproti klasickým skříním to může být i několik metrů, ale i výrazně esteticky a architektonicky ovlivnit.  Vestavěným skříním bychom ale křivdili, kdybychom jejich význam redukovali jen na úsporu prostoru a uplatnění pouze ve stísněných podmínkách. Naopak - tyto skříně jsou díky ojedinělým konstrukčním a materiálovým možnostem zajímavé pro jakýkoli interiér, i pro rozměrově velkorysý, a velikost přitom není hlavním rozhodujícím faktorem.

„Nemožnosti" na mnoho způsobů

Charakteristickou vlastností tohoto druhu nábytku totiž je přizpůsobivost v podstatě jakémukoliv atypickému požadavku v oblasti úložných prostor. Tomu by měl odpovídat i postup při výběru, který by měl být „opačný" než u klasických skříní. To znamená, že si takovou skříň nevybíráme v obchodě podle pravidla „ta by se nám asi hodila nejvíce", kdy každá volba je tak trochu kompromisem mezi našimi požadavky, prostorovými možnostmi a nabídkou trhu.

Ukázka esteticky zdařilého řešení, kdy šatní skříň sousedí přímo s obývací místností (KOMANDOR).Vestavěné skříně by se naopak mě­ly přizpůsobit našim prostorovým a este­tickým představám, a to beze zbytku. V praxi to znamená nejenom obrovskou prostorovou variabilitu, ale i možnost vý­běru materiálu a jeho finální úpravy. Chcete-li mít například vestavěné skříně, z jejichž dveří na vás budou shlížet oblíbené fotografie z dětství vašeho po­tomka, není to problém. Stejně tak jako použití nejrůznějších dalších výplní: skel čirých i barevných, lakovaných, kalených, s bezpečnostní folií, se zrcadly, laminovaných desek barevných i s dřevodekorem, dýh, ratanů, bambusů, lakovaných desek, výplní žaluziových i kazetových a dále pak matných, lesklých, plastických i s různými polepy foliemi atd.

Časté jsou také kombinace různých materiá­lů na jednotlivých dveřích. V tomto smyslu nás odborníci ujišťují, že je již zkrátka a dobře možné skutečně vše!

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz.

Kde všude mohou být

Jen jen na vás, jakým způsobem bude vyřešeno vnitřní členění šatní skříně – možných variant je nepřeberné množství (KOMANDOR).Jak již bylo řečeno, vestavěné skříně lze umístit kamkoli, tedy nikoli jen do předem stavebně připraveného výklenku. Mo­hou být z nejrůznějších materiálů s různými povrchovými úpravami a mít prak­ticky jakékoli rozměry. Vzhledem k to­mu, že jsou vždy vyrobené na míru, jsou tím nejpraktičtějším úložným prostorem, jaký si lze představit. Takový soubor výhod vám žádný jiný typ nábytku prostě nenabídne. Vestavěné skříně nejčastěji na­jdeme v šatnách, předsíních, chodbách, ložnicích, dětských pokojích apod. Flexibilní přednosti tohoto druhu nábytku ovšem nejlépe vyniknou v atypických podkrovních prostorech. Vestavěné skříně tu dokáží prostor nejenom šetřit, ale i velmi výrazně utvářet a dotvářet.

S jejich po­mocí - a to nejenom u podkrovních prostor - můžeme také vytvářet příčky a další účelové dělení místností. Moderní systémy posuvných dveří zvládnou zaplnit celou světlou výšku místnosti až do maximální výšky 3,2 metru. Můžeme tak například vytvořit bez stavebních úprav šatnu s prosklenými dveřmi, které ji budou přirozeně osvětlovat. Lze jimi řešit variabilní propojení kuchyně s obytnou částí místnosti. Vestavěné skříně ale najdeme i jako výplň výklenků či mezi dalšími kusy nábytku. Mimo obytné prostory se s nimi nejčastěji setkáme v garážích, dílnách, kancelářích nebo skladech.

Jak vestavěné skříně fungují

U dnešních vestavěných skříní se z devadesáti procent nepoužívají záda, dno, ani strop. V ideálních podmínkách, kdy je skříň vbudována do niky, to v podstatě znamená dvě bočnice, na zemi zůstává původní krytina - parkety, dlažba, lino apod. Na ni se pouze připevní pojezdový systém, do něhož se zasadí dveře, do stropu se pak zašroubuje vodicí dvoukolej, ve které dveře jezdí. Vestavěná skříň je přikotvená k zadní stěně. Díky tomu se vestavěné skříně dělají prakticky na milimetr přesně do daného prostoru a nevznikají tak „hluchá" místa, kde by se ukládal prach a nečistoty. Variantou jsou pak vestavěné skříně stavěné ode zdi do prostoru, jak je důvěrně známe z panelové výstavby, tedy s bokem z jedné strany.

Ocel, hliník a dveře

Do vestavěné skříně můžeme „uzavřít“ i podkrovní ložnici (DELFI).Pojezdové systémy dveří se v zásadě dě­lí na dva typy: ocelové a hliníkové. Ocel byla ještě před zhruba deseti lety šlágrem, zejména pak proto, že hliník byl velmi drahý. Dnes je už situace podstatně jiná a oba systémy jsou v podstatě stejně drahé. Obrovskou výhodou hliníku oproti oceli je to, že z něj lze udělat oboustranné pohledové dveře, což u systému z oceli nelze. Ocelové rámy dveří tvořily dva stejné vodorovné profily, což bylo výrobně jednodušší, levnější a snad­nější na montáž. U dolního se pak z vnitřní strany přišroubovala kolečka, která umožňovala pohyb dveří.

Nevýhodou těchto ocelových rámů je především to, že jsou z druhé strany vidět kolečka, o která se také může zachytit kus oděvu nebo předmět ve skříni. Tyto systémy jsou - nehledě na svou konstrukční jednoduchost - také náročnější na údržbu. Pro hliníkové rámy je charakteristický užší horní profil a o něco širší - zhruba pěticentimetrový profil dolní, do kterého jsou skryta pojezdová kolečka. Z rámů lze udělat oboustranně pohledový systém.

Posuvné dveře

Dalším charakteristickým prvkem vestavěných skříní jsou jejich posuvné dveře, kterými se tyto skříně vybavují v devadesáti devíti procentech případů. K poněkud opomíjeným možnostem patří otočné a skládací dveře. Jednotlivé typy dveří jsou omezeny svou velikostí. Například u posuvných dveří můžeme volit šířku jednotlivých dveří od 1,20 m po 1,60 m, a to v závislosti na váze výplně. U otočných dveří - tedy těch klasických, zavěšených na jedné straně na čepu - jsou možnosti omezeny čtyřiceti kilogramy zátěže, resp. maximálně šedesáti centimetry šířky.

Například tam, kde máme úzký prostor (nika, výklenek apod.) a po­suvný systém se tam nevejde, můžeme na stejném rámu použít dveře otočné. Není to sice z technického hlediska ideál­ní systém, ale umožňuje i využití prostor, které by jinak zůstaly ladem. Shrnovací dveře jsou výhodné všude tam, kde potřebujeme využít maximální šíři vstupního prostoru. Tím, že dveře shrneme na jednu stranu, se nám otevře 90 % šíře plochy.

Umí to a ještě tohle

Když budeme vycházet z typů systémů rámů a dveří, základních systémů je šest. Možností kombinací a adaptací těchto systémů je ale podstatně více. Renomovaní výrobci, jako například firma Delfi, ve svých katalozích uvádí až třináct systémů.

Vestavěná skříň ušetří v úzké garáži spoustu místa (DELFI).Jako zajímavý příklad lze uvést třeba možnost pouze horního zavěšení posuvných dveří. Vypadají a chovají se stejně, mají stejné profily a stejné rámy jako ty obvyklé. Jejich nemalou výhodou ale je, že zcela odpadá dolní lišta, resp. dolní kolej. Tento „zdánlivý" detail je velkým přínosem pro hendikepované a starší lidi, kteří mohou bez potíží zajet s vozíkem do šatny nebo skříně. Možností a technických vychytávek, které nejsou prostým okem zachytitelné, je mnohem více.

Pokud si například budete přát nějakou speciální, velmi těžkou výplň do posuvných dveří, umí dnešní renomované firmy udělat vynesení jak v dolní, tak i horní části. Tím se váha dveřní výplně, která by jinak byla pro systém příliš velká, dokonale roznese a ne­přetíží posuv.

text: Stojan Černodrinski, ilustrace: Helena Paz, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem