Tvarovat si prostor interiéru podle svých představ a potřeb, taková vize musí nadchnout snad každého. V ideálním případě by to mělo být stavebně jednoduché a za nevelké peníze.

Trendy v bydlení dnes jednoznačně dávají přednost otevřenému prostoru. Ať už jde o panelový byt, garsonku, příbytek ve starém činžovním domě, či ultramoderní loftový byt, všude je viditelná snaha podpořit prostor, vzdušnost, otev­řenost, nezakrytost, propojenost a trans­parentnost. Staví se tak nové domy, rekonstruují se podle těchto požadavků starší činžovní byty, podkroví či často velmi nápaditě upravují jinak fádní panelové byty. Touha po otevřeném prostoru jde občas tak daleko, že na návštěvě ne­můžete najít dveře ani do koupelny, pak zjistíte, že tato místnost nemá dokonce ani všechny stěny. V takovém obytném prostoru si zkrátka musíte zvyknout žít trochu jinak.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Možnost vnitřní variability interiéru

Obývací pokoj lze za pomoci lehkých posuvných panelů oddělit od kuchyňské části.Ať už vlastníme rodinný dům či byt postavený „po staru" s mnoha zděnými příčkami, či byd­líme v moderně pojatém otevřeném interiéru, většinou jde o prostor daný, neměnný, jinými slovy dále nepřestavovatelný. Největší variabilitou, o jaké si můžete nechat zdát, je stěhování nábytku. Na tom není obvykle nic špatného do chvíle, než se například narodí děti a zač­nou dospívat. Nebo než třeba začneme pra­covat doma. Pak zcela jistě oceníme větší možnost vnitřní variability interiéru, stejně jako v případě návštěvy, kte­rá se hodlá zdržet poněkud déle.

To vše - a ještě mnoho dalšího - umožňují mobilní dělicí prvky interiéru. Na rozdíl od našeho „těžkého" evropského stylu jsou například japonské příbytky etalonem „ne­konečných" možností proměn interiéru - lehké, vzdušné a pohyblivé příčky, které vzhledem k životnímu stylu, tradicím a pod­nebí v Japonsku tvoří ideální řešení. Pokud přijmeme tato „pohyblivá" řešení za své, získáme možnost maximální individualizace obytného prostoru bez závislosti na jeho velikosti.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Od­izolovat schodiště do­mu

Oddělení ložnice od koupelny (ROLDOR)Příklady využití mobilních příček jsou velmi široké. Můžeme jimi rozdělit po­koj dorůstajících dětí na dívčí a chlapeckou část. Nebo vyčlenit prostor obývaný ko­jencem od ostatní obytné plochy a tím zajistit větší klid pro ostatní členy rodiny i spokojený spánek dítěte při puštěné televizi. Jednoduše lze také od­izolovat vnitřní schodiště rodinného do­mu od ostatních prostor.

Pokud pracujeme do­ma, lze si pomocí posuvných či mobilních elementů vy­tvo­řit dočasnou pracovnu, v níž bude klid a možnost soustředění. Večer pak mů­žeme pracovnu jednoduchým odsunutím mobilní stěny opět spojit například s obývacím prostorem. V samostatné pra­covně pak můžeme posuvnou stěnou rozdělit prostor na dvě zóny - v jedné můžeme pracovat a v druhé například přijímat návštěvy, aniž bychom mu­seli spěšně uklízet ze stolu, vy­pínat počítač apod.

Odsunout, složit, či shrnout

Pohyblivé příčky můžeme podle mobility dělit na posuvné, skládací a shrnovací:
- Posuvné příčky jsou vytvořeny jedním dílem nebo více díly příčky a jednotlivé díly jsou zavěšeny v kolejnici nejčastěji u stropu. Závěsy jsou opatřeny jednodílnou nebo dvoudílnou kladkou, umožňující posun příčky. V podlaze jsou díly vedeny ve vodicí liště.
- Skládací příčky se dělí na příčky skládané podél svislé hrany a na příčky skládané pomocí kloubových závěsů. Oproti posuv­ným příčkám jsou výhodnější, ale nároky na jejich zhotovení jsou vyšší a vyšší je pak i výsledná cena.
- Shrnovací příčky lze charakterizovat ja­ko příčky harmonikového typu s nůžkovým skládacím mechanismem, případně bez něho. Vyrábějí se jako jednokřídlové nebo dvoukřídlové, u podlahy bez vedení, nebo s vodicí podlahovou drážkou. Kost­ra je z ocele a povrchy jsou z textilu nebo plastu. Může být také vyrobena ze svislých sloupků z vrstvených dřevěných prvků zavěšených na jezdci, mezi nimiž bývá upevněn potah z koženky. Shrnovací příčky jsou snadno ovladatelné a umožňují prostor variabilně využít, nevýhodami mohou být horší tepelnětechnické a zvu­kověizolační vlastnosti.

Jak posuvné stěny fungují

Vzhled příčky je možné buď přizpůsobit ladění celého interiéru, nebo z ní lze vytvořit jeho dominantu.Princip je jednoduchý: pomocí kovových kolejnic upevněných v podlaze nebo na stropě můžeme snadno pohybovat jednotlivými panely ze skleněných, dřevěných nebo lamelových desek.

Konstrukce posuvných stěn se v podstatě neliší od konstrukce posuvných dveří. Tvoří ho následující základní prvky: sa­mostatná posuvná plocha jako u dveřního křídla, která je upevněna v horní vodicí kolejničce se zabezpečením proti bočnímu pohybu. Počet ko­lejnic se pohybuje od jedné do pěti. Vrchní vedení mů­že být uchyceno ve stropě ne­bo zavěšeno a upevněno v bočních stěnách. Po­suvné stěny nebo dveře se po podlaze pohybují na malých kolečkách, nebo po­mocí vodicího trnu (jazýčku). Maximální nepřerušená délka kolejnice může být až 6 metrů.

Kartáčkové těsnění

Ani jedno z těchto řešení není viditelné, protože je z větší části překrývá konstrukce v mělké drážce. Na spodní hraně a bocích rámu je pak upevněno kartáčkové těsnění, bránící pronikání prachu.

 Posuvné příčky a dveře dokážou obytný prostor změnit, dodat mu eleganci a útulnost (CZECOBS).Na trhu existují také řešení bez spodního vedení. Jejich výhodou je to, že ne­narušují estetický dojem vytvářený podlahou, jsou bezbariérové a snadno ovladatelné. Pokud se s pohyblivou příčkou počítá předem, dají se vrchní i spodní lišta schovat do konstrukce stropu a do podlahy. Jestliže se ale tento prvek instaluje dodatečně, pak je varianta bez spodního vedení velkou výhodou.

Rámy a výplně

Opticky nejvýraznějším prvkem mobilních stěnových systémů jsou pochopitelně samotné posuvné panely, tvořené rámem a výplní. Hliníkové rámy se vy­značují nízkou hmot­ností a vysokou pev­ností, dřevěné rámy zase interiér zútulní. Šířka rámů se volí podle prostorových možností, typu pohyblivé stěny, výplně a dal­ších požadavků, jakými jsou například zvuková izolace, a většinou se po­hybuje v rozmezí 4, 6 a 12 cm.

Pro výrobu výplně se nejčastěji používají dřevovláknité desky s různými povrchovými úpravami, od dýhovaných přes laminované po lakované. Jako výplně lze použít i nejrůznější de­ko­rativní textilie, které jsou na rámy panelů přichycovány praktickými suchými zipy a jejichž údržba je pak jednoduchá. Mezi výplněmi však najdeme i materiály méně obvyklé, na­pří­klad plasty či nerezovou ocel.

Dodatečná zvuková izolace

Mobilní stěnové systémy se také dají uplatnit jako dodatečná zvuková izolace. Neprůzvučnost se v závislosti na po­užitém materiá­lu a tloušťce příčky může pohybovat od několika decibelů až po úctyhodných 50 dB (A).

Příčka bez spodního vedení (CZECOBS)Nabízí se i možnost jejich využití jako tepelné izolace či ke stínění interiéru. Posuvnou stěnou může­me třeba prakticky zastínit velké francouzské okno.

Sklo v mnoha podobách

Módním materiálem pro výrobu mobilních stěn je sklo v nejrůznějších podobách. Používá se především tam, kde chce­me rozdělit prostor, ale musíme v druhé části místnosti zabezpečit dostatek světla. Chceme-li opticky zvětšit prostor, pak můžeme zvolit výplň tvořenou na vnějších stranách zrcadly. Zajímavou novinkou v této oblasti je světelné sklo - Power Glass, kte­ré je prvním úspěšným spojením světelných čipů a průhledné struktury uvnitř laminovaného skla.

Maximální výška běžných výplní může být podle profilu rámu a druhu výplně přibližně 270 až 320 cm, maximální šířka za určitých podmínek až 150 cm. Problém je s váhou - velké panely vypadají nejlépe, ale obtížně se posunují.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem