Vytápění domů v pasivně energetickém standardu má svá specifika, vyplývající ze zcela odlišných vlastností i požadavků na spotřebiče i provoz.