Vytápění domů v pasivně energetickém standardu má svá specifika, vyplývající ze zcela odlišných vlastností i požadavků na spotřebiče i provoz.

Z celkového objemu letos zahájených novostaveb zahrnují pasivně energetické domy téměř 10 %, což je oproti minulým letům poměrně velký nárůst. To povzbuzuje výrobce k vývoji a výrobě nových stavebních materiálů i stavebních a zařizovacích prvků pro energeticky pasivní domy.

Protože se u tohoto typu stavebnictví točí vše kolem tepelných úspor, vytápění a eliminace tepelných mostů, je třeba pracovat s každým detailem stavby, od základů přes okna až po střechu.

Cílem je tedy dokonale utěsněný dům s minimálními tepelnými ztrátami, kde spotřeba energie na vytápění je minimální (zahrnuje solární zisky z prosklených ploch) a větrání se zajišťuje jiným způsobem než u tradičních domů.

Protože se u tohoto typu stavebnictví točí vše kolem tepelných úspor, vytápění a eliminace tepelných mostů, je třeba pracovat s každým detailem stavby, od základů přes okna až po střechu.

Citlivé vytápění

V pasivních domech se k zajištění tepelné pohody a zdravého vnitřního klimatu využívá jednak řízené větrání s rekuperací tepla, jednak zdroje tepla umožňující citlivou regulaci, rychlý náběh a akumulaci tepla. Jako zdroj energie jsou pro pasivní domy vhodná tepelná čerpadla různých systémů propojená např. se solárně termickými či fotovoltaickými panely.

Tyto různorodé zdroje tepla jsou vzájemně propojeny inteligentními regulačními systémy, které optimalizují činnost zdrojů tepla v souladu s co nejnižšími finančními náklady.

Živý oheň v pasivu

Schiedel Absolut Xpert je komín určený pro využití v pasivně energetických stavbách. Komín má samostatně řešené vedení externího vzduchu, skvěle těsní a na jeho plášti nedochází ke kondenzaci vodních par (SCHIEDEL).Přestože rekuperace a další šetrné zdroje tepla zajistí dostatečnou tepelnou pohodu v pasivně energetických domech, mnoho obyvatel těchto domů touží po živém ohni, například v krbových kamnech. To však vyžaduje speciální krbovou vložku i speciální komín.

Za prvé jde o vzduchotěsnost, kdy komínem ani kamny nesmí do domu během jejich nečinnosti pronikat chlad, za druhé při provozu kamen nesmí docházet k přehřívání interiéru. U instalace komína je třeba vyřešit prostup komínové konstrukce tepelně-izolačními vrstvami domu a zároveň vyřešit přívod venkovního vzduchu do topeniště. Také na samotný tepelný spotřebič jsou kladeny vysoké nároky (pro pasivní domy se vyrábějí speciální krbové vložky s nízkým výkonem).

Plášť krbové vložky musí být dokonale izolován, aby do interiéru proudila přes prosklení jen malá část tepla a zbytek odešel přes výměník do zásobníku teplé vody. Jen tak nedojde k přetopení a teplo ze spalovaného dřeva bude účelně použito ke snížení nákladů na ohřev vody.

Teplo z elektřiny

Skleněný sálavý panel GRT v koupelně (FENIX).Ačkoliv v běžných energeticky marnotratných domech by se elektrické vytápění mohlo prodražit, u pasivních domů je tomu naopak. Elektrické podlahové topení je zde dokonce velmi výhodné a pro jeho volbu hovoří nízké pořizovací náklady, prakticky nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz a především přesná regulace. Uživatelé jsou schopni topný režim systému plně přizpůsobit svým potřebám i měnícím se podmínkám.

Navíc pro elektrické vytápění existují zvláštní tarify, které umožňují používat levnou energii v tzv. nízkém tarifu po 20 hodin denně i pro ostatní spotřebu domácnosti.

Vzhledem k minimální spotřebě je ale nutné podlahové topení v pasivním domě navrhnout tak, aby byl výkon pokud možno rovnoměrně rozložen. Pro pasivní dům bude dostačující podlahové vytápění s minimálním plošným příkonem 40 W/m2, což v praxi znamená podlahu teplou cca 22–23 °C.

Ale nejde jen o podlahy, protože elektrické topné fólie lze umístit i na strop, nebo v podobě topných panelů na stěnu do koupelny.

Hliníkové topné rohože AL MAT jsou vhodné pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy (FENIX).

Text: Adam Krejčík, Foto: Archiv firem, Shutterstock.com

logo MessengerPoslat Messengerem