V našem rozhovoru s architektem Adamem Lencem se dozvíte o jeho unikátním projektu domu, který vznikl z přátelského zadání. Lenc popisuje výzvy atypického pozemku a finanční omezení, zatímco zdůrazňuje důležitost ekologické udržitelnosti a ekonomické efektivity v designu. Přečtěte si, jak tento domov s "ženskou energií" přešel od ideje k realizaci.

Jaký byl začátek příběhu tohoto domu? Jak si vás investoři našli a vybrali? 

Investorka byla a je má kamarádka, takže se na mě přirozeně obrátila v situaci, kdy potřebovala navrhnout svůj dům.

Vzpomenete si na přesné zadání od investorů? Měli už konkrétní představu o všech důležitých aspektech domu nebo vám nechali volné pole?

Adame, mám takový složitý pozemek – je to celkem úzká nudle na nároží ulic, s krásným výhledem na sever a k jižní hranici nalepeným sousedovo domem, půjde to nějak vymyslet..?

Vyskytly se při návrhu domu nějaká specifika, která stojí za zmínku? Jak jste je řešil?

V podstatě investorka schválila první verzi studie. Proti studii se z finančních důvodů zredukoval rozsah dřevěného obkladu pouze na severní stěnu u hlavního vstupu, obklad byl původně navržen v rozsahu jižní i západní stěny pod přesahy střech, což by domu vizuálně výrazně prospělo.

Přemýšleli jste při návrhu domu také nad jeho provozními náklady a dopadem na životní prostředí? 

V dobrém slova smyslu nás svazují tepelně-technické předpisy, které úplně nedovolí navrhnout provozně náročný dům, jeho velikost je relativně skromná, což spolu s technologií dnes již standardních tepelných čerpadel rovněž přispívá ekonomickému provozu.

Architekt Adam Lenc

Proč jste se rozhodli pro stavbu z cihel? 

Protože je to tradiční materiál s výbornými stavebně fyzikálními vlastnostmi, současně nevyžadující speciální odbornost stavební firmy a vlastní návrh domu umožnil bezproblémové použití této technologie.

Jakým stavebním materiálům dáváte vy osobně přednost? Proč?

Nejsem vyhraněný a každý druh stavby může být specifický do té míry, že pro něj bude vhodné využití jiné stavební technologie.

Jaké možnosti poskytuje projektantovi navrhování z cihel? 

Technologie výstavby z cihel do jisté míry projektanta nijak nesvazuje a dá se z nich komfortně navrhnout téměř cokoli a v místech staticky exponovaných nebo konstrukčně nevhodných pro tento typ výstavby si lze téměř vždy pomoci železobetonovými nebo ocelovými konstrukcemi. 

Ovlivnila nějak návrh stavby a výběr materiálu orientace pozemku? Museli jste stavbu hodně přizpůsobovat jeho dispozici?

Výběr materiálu stavbu neovlivnil, vlastní pozemek zcela zásadně, jelikož je nárožní vymezený dvěma ulicemi, pohledově exponovaná strana je severní, na jižní hranici je nalepen sousedův dvoupatrový dům.

Prováděli jste v průběhu stavby autorský dozor? 

Ano. Je to předpoklad, aby stavba byla realizována dle projektu a včas se odhalily případné problémy.

Na jaký typ rodinných domů se váš ateliér zaměřuje a kolik jich v průměru ročně realizujete?

Nejsme vyhraněni jakýmkoli směrem, vždy se snažíme o splnění klientových požadavků, jsou-li uměřené, respektování místa a klientovi peněženky.

Architekt Adam Lenc

Jak dlouho obvykle trvá projekce rodinného domu od studie až po stavební povolení? Zajistíte klientům také další potřebnou dokumentaci? 

Půlroku až rok. Naše služba je komplexní a zajistíme klientovi všechna potřebná povolení.

Co by si měl klient promyslet a ujasnit předtím, než vás osloví?

Stručně by si měl vyjasnit své životné potřeby a očekávání, své finanční možnosti nejenom realizační, ale i provozní, měl by zkusit vidět trochu do své budoucnosti.

Mění se v posledních letech požadavky klientů s ohledem na velikost domu, materiály, specifické požadavky nebo udržitelnost?  

Naši klienti jsou velmi poučeni, často mají i kultivovaný vkus, cestují po světě, leccos už viděli a jsou ochotni akceptovat místo stavby, nesnaží se exhibovat. Chtějí stavět provozně nenáročné domy, jsou ochotni občas zaplatit i za nějakou osobitost, která přestože není racionální, přinese jim potěšení. 

 

Více o domě, více fotografií najdete zde.

logo MessengerPoslat Messengerem