Soukromá plovárna přináší zdraví a relaxaci. Její pořízení zvyšuje komfort a užitnou hodnotu nemovitosti, výsledný efekt je ovšem vykoupen pravidelnou péčí a údržbou.

Zahradní bazény dnes patří k běžnému standardu. Přestaly být sezonní kratochvílí a za určitých podmínek je lze užívat celoročně. Zmíněné stavební martyrium se však rozhodně netýká jen barevných dlaždic, chrličů, trysek či umělého vlnobití. Pokud se nespokojíte s nafukovacím plivátkem nebo fóliovou stavebnicí a budujete poctivou a do terénu zapuštěnou vanu, pak počítejte s tím, že jde o projekčně i konstrukčně poměrně náročné dílo.

Na velikosti záleží

Většina venkovních bazénů, ať už montovaných z jednotlivých dílů nebo dodávaných jako kompaktní monoblok, jsou v podstatě typizované, katalogové výrobky. Zde je třeba kromě způsobu uložení počítat se statickým zabezpečením a ochranou proti okolním vlivům. Nádrž pro plavání by neměla mít menší rozměry než 600 × 250 cm s minimální hloubkou 120 cm. Velikost bazénu logicky souvisí s množstvím vody. Uvážíte-li, že 1 dm3 vody = 1 litr = 1kg, pak při uvedené velikosti jde o objem 18 000 litrů = 18 000 kg (bezmála 20 tun), kde na ploše 15 m2 tlačí na jediný m2 více než tunová zátěž!

Zanedbatelná není ani hmotnost samotného bazénu, což v případě betonové vany (skořepiny), představuje až 25tunové těleso. Důležitá je i volba materiálu, přesněji všech použitých materiálů. Vsadíte-li totiž plastovou skořepinu do železobetonového stavebního lože, mohou nastat problémy s odlišnou roztažností plastu a stavebních konstrukcí (až desetinásobná), ale i s rozdílnou životností jednotlivých materiálů, s jejich případnou výměnou atd. Roli hraje i tvarové omezení apod.

Šest dobrých rad

Františka Všetečky, bazénového specialisty z Mountfieldu

1) Při plánování stavby bazénu se vždy vyplatí obrátit se na renomovanou bazénovou firmu. Nejenže stavba bazénu v podání zkušených montážních posádek je výrazně jednodušší a rychlejší (i u těch technologiemi nejvybavenějších bazénů zabere 1, maximálně 2 dny), ale výrazně si ulehčíte život i při plánování stavby, následné přípravě místa pro instalaci bazénu, která je nutná před samotnou stavbou a někdy také při finálních úpravách zahrady.

2) Neváhejte požádat bazénářskou společnost o příjezd jejich specialisty na váš pozemek pro konzultaci vašeho záměru. Rady, které získáte při takovéto návštěvě, mohou být někdy k nezaplacení a eliminovat případná budoucí rizika špatného rozhodnutí a také vést k zásadním úsporám při takovéto stavbě. Nejde jen o výběr typu bazénu vhodného pro váš pozemek (v závislosti na velikosti zahrady, geologickém podloží, výskytu spodní vody apod.), ale také o praktické rady týkající se dopravy a uložení bazénu.

3) Stavební připravenost většinou znamená jednoduše výkop pro bazén a úpravu dna betonovou deskou či „věncem“ nebo pouze štěrkovým podsypem podle typu bazénu. Zvládnout jednoduše stavební přípravu usnadní nejen stavební dokumentace, kterou u každé solidní bazénářské firmy obdržíte, ale také průběžné konzultace s bazénovým specialistou. Ptejte se vždy, v jakém rozsahu se vám během této etapy přípravy stavby bude věnovat a také jestli přijede osobně vše zkontrolovat před samotnou montáží bazénu.

4) Montáž bazénu je plně v režii bazénové společnosti. Na připravený podklad se osadí již hotový bazén nebo se na něj bazén smontuje z připravených komponentů. Poté se stěny bazénu osadí skimmerem a tryskami, světly, případně hlavou zabudovaného protiproudu. Bazén se potrubím propojí s připravenou strojovnou, která by neměla být pokud možno v šachtě. Důležité je vždy myslet na to, aby filtrace a ostatní příslušenství bylo během provozu bazénu pro uživatele dobře přístupné. Po zapojení všech komponentů se bazén částečně napustí vodou a připojená technologie se odzkouší.

5) Následné dokončovací práce spočívají v obsypu zprovozněného bazénu za souběžného dopouštění vodou a v následném provedení finálních terénních úprav. I v této fázi lze ušetřit čas a peníze. U nás jsme například zákazníkům vyjednali ve spolupráci s renomovanými výrobci bazénových lemů, dlažeb a teras dodatečné slevy, které jim umožní z bazénu vytvořit skutečný klenot jejich zahrady.

6) Nezapomeňte si nechat od bazénářů poradit s pravidelnou údržbou vody v bazénu. Dnes už lze skoro všechno „zautomatizovat“ pomocí vhodného bazénového příslušenství. Před výběrem bazénové společnosti, u které si bazén pořídíte, je vhodné také zeptat se na dostupnost jejich servisu a asistenci při zazimování bazénu a jeho následné odzimování před další koupací sezonou.

Papírové nezbytnosti

Budování bazénu má také své úřední zákonitosti. Podle § 103, odst. 1 písm. d) bod 5 stavebního zákona bazény do 40 m2 plochy nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, vyžadují však územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Je potřeba vyplnit Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a podat jej na stavební úřad. Ten je povinen do 30 dnů vydat souhlas, pokud je ovšem záměr v souladu se zákonem.

V opačném případě doporučí opatření vedoucí k jeho splnění. Pro bazén větší než 40 m2 je potřeba stavební povolení. To učiníte vyplněním formuláře Ohlášení stavby a dodáním nezbytných příloh. Příslušný stavební úřad má pak zhruba měsíc na to, aby stavbu povolil nebo zamítnul. A ještě „drobnost“ – vaše budovatelské nadšení musí sdílet také sousedé, případně další dotčení.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Materiál, typ a tvar bazénu

Nejlevnější variantu představují do země zapuštěné fóliové bazény (ve výkopu s betonovou podkladní deskou se postupně montuje nosná část stěny z tenkého plechu, zevnitř se pak natáhne PVC fólie a vana se pomocí suchého betonu spojí s terénem). Rozšířenějším typem jsou laminátové bazény (typové i na zakázku) a polypropylenové samonosné bazény, vyráběné svařováním.

Montáž bazénové vany z termoplastických obvodových panelů a vinylové fólie (MOUNTFIELD).Kombinaci betonových a plastových bazénů jsou polystyrenové stavebnice z tvárnic na zámky a sestavených na základové desce. Obdobnou variantou jsou pak bazény tvárnicové. Nejvýhodnější řešení představují železobetonové konstrukce z vodostavebního betonu do předem zhotoveného bednění s ocelovou výztuží. Vodotěsnost garantují kromě správné technologie přípravy betonu také dilatační spáry, usazení prostupových kusů a speciálních tvarovek a povrchová úprava hotového díla.

Přece jen starost

Kromě běžné péče a doplňování bazénu je nutné kalkulovat s vodou jako takovou. Zmíněných 18 m3 (tisíc litrů) je občas třeba – před zimou, při nutné opravě nebo kvůli čištění – vypustit. Pokud bazén nemá dnovou výpust s napojením na veřejnou kanalizační síť (platí podmínky kanalizačního řádu), pomůže čerpadlo (vypouštění do blízkého toku však musí povolit jeho správce v rámci vodoprávního řízení). Vyčerpání vody na pozemek je rovněž možné (technické řešení do značné míry ovlivňuje způsob ochrany přilehlých nemovitostí, tedy i domu), tento krok ovšem vyžaduje přerušení chlorování a voda nesmí obsahovat těžké kovy ani algicidy. Jinak si přinejmenším zničíte zahradu.

Klasické zapuštěné bazény

Pomineme-li všelijaká ta nafukovací a jiná nadzemní „osvěžovadla“ z krabice a budeme-li se zabývat výhradně zapuštěnými bazény, nabízí se velmi pevné sklolaminátové monolity, z vnější strany opatřené silnou vrstvou polyuretanového nástřiku. To jim dává do vínku i žádoucí tepelněizolační vlastnosti. Nespornou výhodou sklolaminátových bazénů (oproti svařovaným plasťákům) je také naprosto hladký vnitřní povrch a kompaktní provedení bez spojů a svarů. K top výrobkům se pak řadí bazény z keramiky, kde keramická vrstva dává bazénu jedinečnou pevnost a slouží také jako vysoce efektivní tepelná izolace. A konečně jsou tu tzv. kompozitní bazény se speciální konstrukcí a z panelů, umožňujících sestavení bezpočtu tvarů. Oblíbené jsou pro dvojúrovňové řešení hloubky dna – mělčina pro děti a hlubší část s možností skoků do vody.

text: Petr Saulich, foto: Mountfield a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem