V posledních desetiletích platila za klíčový ukazatel kvality každé stavby úroveň její energetické úspornosti. Ale jiné, než nanejvýš energeticky úsporné domy, by se už dnes vlastně ani stavět neměly. Takže vedle schopnosti uchovávat teplo, jsou žádané i další kvality. Prvořadě zdravé prostředí uvnitř budov.

Odborníci konstatují, že opatření vedoucí k energetickým úsporám, vedle svých nesporných přínosů, často vedou také ke znehodnocování kvalityovzduší v interiérech. Nahlas se to  neříká, ale statistika alarmuje přesvědčivě: Pro celou Evropu byl v několika minulých desetiletích, tedy právě v době masového a důrazného zateplování staveb, typický pokles objemu větraného vzduchu v budovách. A to až na polovinu někdejších čísel!

Zdravý vzduch dělá zdravé prostředí

Jako zřetelný trend reagující na obecně upadající kvalitu vzduchu v budovách, se před časem vynořil pojem AirComfort. Zjednodušeně lze říci, že jde o souhrn možností, jak řešit potíže vznikající nedostatečným větráním. Obsah pojmu AirComfort zapadá do škály kvalit, které podmiňují zdravý životní styl. Prodejem a instalacemi zařízení upravujících kvalitu vzduchu v budovách, už dlouhodobě v Česku vynikají firmy BEAM ČR a SMART-VAC. Opírají se hlavně o technologie RENSON. Tento věhlasný belgický dodavatel patří mezi giganty, kteří se v rámci filosofie AirComfort angažují globálně.

Je to hlavně zdravý vzduch, co dělá zdravým i vnitřní prostředí budov. Uvědomme si, že dnes podle některých výzkumů trávíme v interiérech až devadesát procent denního času. Nikdy v historii se veškeré aktivity lidstva neodehrávaly v tak vysoké míře uvnitř budov, jako aktuálně. Přičemž také nikdy v minulosti vnitřní prostředí těchto objektů nebylo tak dalece vzdálené klasickým přírodním pochodům obnovy kvality ovzduší, jako je tomu nyní.

Zní to úsměvně, ale ukazuje se, že dříve ony štěrbiny ne zcela doléhajících oken a vstupních dveří budov v sobě měly i leccos přínosného. Dnešní dokonalé konstrukce, uplatňované v rámci fenoménu zateplování staveb, žádný nekontrolovaný vzduch dovnitř nepustí. To je ovšem přínosné jen do okamžiku, než si uvědomíme, že vzduch uvnitř budov bývá mnohdy až pětkrát více znečištěný, než ten venku!

Ve snaze vytvořit kdekoli uvnitř budov zdravé prostředí, musí jít prvořadě o přísun čerstvého vzduchu. Jakýkoli interiér, pokud má být zdravý a zároveň přispívat k šetření energiemi, musí být zcela nezbytně vybaven systémem stálého a řízeného větrání.

Jen málo lidí si uvědomuje, jaký vliv má na pracovní výkonnost a zdraví kvalitamvzduchu. Hlavně jeho čistota, vlhkost a teplota bezprostředně rozhodují o našich schopnostech nejen dobře pracovat, ale třeba také efektivně odpočívat. Zkrátka cítit se za všech okolností ve svém bytě a také v zaměstnání dobře.

Historicky se v procesu větrání využívalo skutečnosti, že ovzduší v interiéru a exteriéru budovy mívá nejen rozdílnou teplotu, ale také různý tlak. Prostě se v místnosti otevřelo okno a už to běželo… Jenomže v souvislosti s moderními domy takový primitivní postup větrání akceptovat nemůžeme. Mimo jiné právě z toho důvodu, že při něm dochází k vysokým energetickým ztrátám.

Kultivovaně i kreativně

Stále populárnějším řešením větrání vlastně jakékoli budovy, se stává mechanická ventilace, chceme-li, tak větrání řízené. Bývá v laických kruzích spojováno převážně s domy vysoce energeticky úspornými. Ale ruku na srdce… Který investor dneska bude programově stavět dům s nedostatečným zateplením a třeba nekvalitními okny? To je jistá cesta k budoucím zbytečně vysokým provozním nákladům! Takže řízené větrání už jen z tohoto důvodu by mělo být vlastně samozřejmostí.

Princip řízeného větrání je jednoduchý: Venkovní vzduch do domu kultivovaně proudí přes obytné místnosti, tedy obývacím pokojem či ložnicemi. Zatímco vzduch znečištěný, je ven z domu odváděn přes místnosti se zvýšenou lokální vlhkostí, jakými jsou koupelny nebo kuchyně. Zastavme se u ventilačních systémů RENSON, produktů belgické firmy, jejíž technologie jsou v oboru řízeného větrání nejdokonalejší. Čerstvý vzduch je v tomto případě přirozeně přiváděn okenními mřížkami dovnitř domu. Centrální řídící jednotka, osazená inteligentními neviditelnými senzory, neustále monitoruje množství vlhkosti, oxidu uhličitého a dalších nežádoucích látek. Svůj výkon pak upravuje tak, aby požadovaná kvalita vnitřního ovzduší byla vždy zaručena.

RENSON garantuje maximální ventilační komfort s minimálními ztrátami tepelné energie. Má řešení pro každý interiér libovolných budov a užívané technologie představují to nejlepší, co dnes v tomto segmentu domovních vybavení na trhu existuje. A například program RENSON Healthbox zásadně posunuje svými kreativními schopnostmi rozhodující limity větracích procesů. Řízeným větráním může “obsluhovat“ až jedenáct místností, ale aktuálně pracuje vždy pouze tam, kde je to v danou chvíli nezbytné. Senzory umístěné v každém z řídících ventilů monitorují klíčové ukazatele kvality vzduchu vnitřního prostředí a podle potřeby zvyšují či snižují objem jeho výměny za čerstvý.

www.beam.cz
www.smartvac.cz

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem