Lupiči jdou téměř vždy cestou nejmenšího odporu, proto kromě nezabezpečených dveří je častým způsobem vniknutí do obydlí také vloupání přes nezajištěná okna.

Obecně nejčastější chybou, kterou lidé dělají, je podcenění zabezpečení oken či balkonových dveří. Ke vniknutí stačí pachatelům nadzvednout okenní křídlo, odemknout šroubovákem obvodové kování, nebo prostě vybít prosklenou tabuli a otočit kličkou.

Řešením může být instalace bezpečnostních fólií na skla oken a balkonových dveří. Toto řešení je nejen účinné, ale také finančně nejméně náročné. Navíc je zde zajištěn moment překvapení, kdy se skleněná tabule okna či dveří nevysype, ale zůstává v rámu a bez značného úsilí a vybavení skleněná plocha v podstatě nejde překonat.

Výhodou fólie je její nenápadnost, takže nepřitahuje nežádoucí pozornost. Alternativou k fóliím může být také tradiční řešení bezpečnostními mřížemi, které mohou být klasické pevné nebo otevírací nůžkové. Nákladnější variantou je pak výměna stávajících oken za bezpečnostní prosklení.

Bezpečnostní sklo

Pro větší zabezpečení oken je vhodné zvolit speciální bezpečnostní sklo. U tohoto typu zasklení je mezi vrstvy skla vložena čirá PVB fólie vyznačující se mimořádnou pevností a přilnavostí, která zaručuje, že úlomky skla při jeho rozbití zůstanou připevněny na fólii a nerozletí se do okolí. Sklo tak lze jen velmi obtížně násilně překonat, díky čemuž jsou okna chráněna před vandalismem nebo vloupáním. Stupeň ochrany se přitom odvíjí podle počtu použitých PVB fólií. Pokud je mezi vrstvy skla vložena pouze jedna bezpečnostní fólie, jsou okna většinou pouze chráněna před vysypáním v případě rozbití, a zajišťují tak ochranu před poraněním. V případě, že jsou mezi vrstvy skla vloženy dvě a více fólií a sklo splňuje potřebné normy, může být kategorizováno do příslušných bezpečnostních tříd, a sloužit tak jako ochrana násilnému vniknutí do domu. O tom, jakou třídu bezpečnosti pro skla vašich oken zvolit, pak rozhodují zejména konkrétní požadavky pojišťoven.

Bezpečnostní kování

Příklad nevypáčitelného bezpečného okenního kování – detail zamykacího bodu (DAFE-PLAST)Jestliže chcete mít okno ještě více chráněné před případnými zloději, nechte vyměnit kování na svém okně za bezpečnostní variantu. Bezpečnostní kování funguje na stejném principu jako klasické kování, liší se však větším počtem uzamykacích bodů a jejich tvarem.

Pokud budou mít okna s klasickým kováním například pouze sedm uzamykacích bodů, okna s bezpečnostním kováním jich budou mít při tom samém rozměru deset. A zatímco u klasického kování se u uzamykacích bodů používají čepy ve tvaru hladkých válečků, u bezpečnostních variant mají čepy hřibovitý tvar, který brání vypáčení oken. Celé překování přitom může být provedeno přímo u vás doma a vy nezůstanete bez okna déle, než je to nezbytně nutné.

Bezpečnostní čidla

Při delších cestách mimo domov možná přemýšlíte, zda jste zavřeli okna, nebo zda se k vám někdo nevloupal. Na trhu jsou dnes k dispozici bezpečnostní čidla, která chrání plášť budovy. Montují se mezi rám a dveřní nebo okenní křídlo a napojují se na bezpečnostní zařízení nebo jsou součástí chytré domácnosti. Čidla je tak možné umístit na vchodové, balkonové nebo posuvné dveře a okna. Pokud jsou čidla zapojena do systému zabezpečení, informují majitele o každém narušení těsnosti křídla k rámu dveří nebo okna. Navíc mohou sloužit i ke kontrole polohy okna, a to zda je otevřené nebo zavřené. Pokud se zloděj snaží vypáčit okenní nebo dveřní křídlo, odvrtat okenní kličku, nebo jakkoli narušit těsnost zavřeného okna nebo dveří k rámu, čidlo to zaregistruje a vyšle signál do zabezpečovacího zařízení.

Zabezpečení vchodových dveří

Nejdůležitější roli při zabezpečení vchodových dveří do domu hraje samotný zámek. Jak plastové, tak i hliníkové dveře pro vstup do domu bývají v dnešní době standardně osazovány bezpečnostními samozamykacími zámky dosahujícími bezpečnostní třídy RC2, které zavírají a uzamykají v jednom kroku, a to hned ve třech bodech – v hlavním zámku a dvou přídavných zamykacích bodech v horní a spodní části dveří.

Všechny tři body jsou automaticky aktivovány již při zabouchnutí dveřního křídla. Tato funkce dokonale utěsní dveřní křídlo a rám současně ve třech bodech a je prevencí proti násilnému otevření dveří. Při uzamčení klíčem se totiž vysune západka v hlavním zámku, která se zasune do odpovídajícího rámového uzávěru a současně se zesílí tlak na střelky v přídavných zámcích.

Pro otevření dveří je nutné otočením klíče odemknout, aby se západka hlavního zámku opět zasunula. Pro dosažení třídy RC3 je nutné volit zámky s hákovými rámovými uzávěry. Nevýhodou těchto zámků je, že uzavírací body jsou ovládány klíčem a nikoli automaticky. Pokud se tedy po každém zavření dveří neotočí klíčem, jsou jištěny pouze hlavní střelkou a nejsou tak bezpečné.

Bezpečnější dveře

Máte ve svém domě již starší vchodové dveře a chtěli byste zvýšit jejich zabezpečení? Pokud to konstrukce vašich dveří umožňuje, můžete posílit jejich zabezpečení doplněním přídavným bezpečnostních prvků. Pomoci může například výměna zámku za bezpečnostní variantu s vyšším počtem zamykacích bodů. Je však třeba počítat s tím, že tato výměna rozhodně nebude jednoduchá. Pro vložení přídavných rámových uzávěrů je totiž nutné v křídle i rámu dveří vydlabat kapsy, což ve většině případů vyžaduje nezbytný zásah do armování dveří.

Další možností je pak využití nejrůznějších závor či přídavných zámků. S využitím této možnosti se ale v současné době příliš nesetkáváme a ani ji nedoporučujeme. Doplnění každého dalšího přídavného prvku totiž výrazně snižuje komfort manipulace s dveřmi, jelikož s každým otevřením či zavřením dveří je nutné kromě stisknutí kliky či otočení klíče v zámku také zamknout či odemknout tento přídavný prvek. Je navíc potřeba si uvědomit, že tyto doplňující prvky většinou přinášejí pouze pocitové zabezpečení a nelze s nimi zvýšit bezpečnostní třídu.

Otevírání bez obav

Rádi byste své vchodové dveře do domu otevírali jednoduše s pomocí číselného kódu, ale máte obavy, že by tento kód mohl případný zloděj snadno uhodnout například podle vytlačených otisků prstů na klávesnici? Tak využijte Door Control System, novou inteligentní jednotku pro otevírání dveří, se kterou vám toto nebezpečí nehrozí! Kódová klávesnice je u jednotky Door Control System umístěna na dotykovém displeji, který umožňuje před každým vstupem změnit pořadí čísel, aby tak nebylo možné rozklíčovat vstupní kód podle případných otisků.

Moduly v ovládacím systému nabízejí možnost si vybrat, zda bude dotykový displej zobrazovat domovní číslo, zvonky se seznamem jmen, numerickou klávesnici či další volitelné funkce. Součástí panelu může být i kamera umožňující komunikaci mezi hostem a rezidentem pomocí dorozumívacího interkomu či zobrazení videa na tabletu nebo chytrém telefonu, a to jak v rámci lokální sítě, tak i kdekoliv na světě přes internet. Door Control System je tak skvělým prostředkem, který vám zajistí komfortní a přitom bezpečné otevírání vchodových dveří.

Text: Adam Krejčík, Foto: Shutterstock, archiv

logo MessengerPoslat Messengerem