BLOG DAVIDA MENCLA - Problémem mnoha míst je scházející filozofie zástavby. Koupíte si hezký pozemek, postavíte hezký, do místa patřičný dům a vedle vás soused postaví nějakou „šílenost“. Znehodnotí tak místo všem ostatním. A nejen místo – také majetek.

David Mencl, ředitel Ekonomických stavebPokud vedle vašeho domu někdo postaví něco nepatřičného, sníží hodnotu vašeho majetku i o polovinu. Při návrhu lokality Mcely (viz. minulý blog) jsme věděli od začátku, že tomuto místu chceme přinést jednotnou filozofii a jistotu, že tato lokalita bude krásná a nikdo ji ostatním svým necitlivým přístupem nezkazí. Zároveň však mám husí kůži z takových těch snadných developerských řešení, kdy se v místě postaví všem jeden stejný dům. Pro stavitele snadné. Pro lokalitu však hloupé a sterilní, mrtvé. Domy nemají být úplně stejné. Každý jsme jiný. Každá rodina je trochu jiná. A každý má sobě vybrat dům, který dobře vyhovuje. A stavitelé si jedním typem domu nemají usnadňovat práci.

Vyhrnuli jsme si tedy rukávy a pustili se do práce. S mladými architekty vytvořili sjednocující koncept. Určili jsme hlavní tvary domů, výšky střech. Základní barevnost domů. Stejné ploty, stejné zastřešené stání pro automobily. Využili jsme obrovského množství domů, které v ES máme, a takto vytvořeným filtrem vybrali domy, které se do jednotného konceptu společné lokality hodí. Pracnou cestou jsme tak dali svým budoucím klientům možnost volit svůj dům mezi desítkami možných. Každá rodina dostala možnost svého originálního domova. A zároveň jsme dosáhli efektu, kdy celek složený z různých domů bude působit nádherně se sjednocenou filozofií.

Pohodová stavba +

Ovšem jedna věc je určit, jak má lokalita vypadat, a druhá, aby regulativ všichni dodrželi. Je mnoho příkladů, kdy někdo bezohledně postavil, co chtěl, a všem ostatním to zkazil. Tady nám pomohl program Pohodová stavba. V tomto programu necháme klienta vybrat pozemek a s projektantem na něj upravit svůj dům. Pozemek i celou stavbu zaplatíme a klienti svůj dům odkupují až po úplném postavení. Podařilo se tak najít způsob, kdy svoboda jednoho nebude neštěstím pro druhého. V našem postupu se nestane, že vám radost z domu zkazí váš soused, který postaví dům do místa nevhodný.

Více na www.davidmencl.cz.

Text: David Mencl, ředitel Ekonomických staveb

logo MessengerPoslat Messengerem