Stavba se svými vnitřními prostory, provozními technologiemi i vybavením je během své životnosti vystavena působení mnoha vlivů. Roli hrají účinky přírodních živlů, strukturální změny materiálů, amortizace a přirozená sešlost stářím. Pokud jde o interiér, mění se i módní trendy, potřeby či vkus majitelů. Je čas na změnu…

V souvislosti se změnou stavby se setkáváme s termíny rekonstrukce, revitalizace, adaptace a modernizace. Nejčastěji skloňovaným pojmem je rekonstrukce, která má dvojí význam: uvedení objektu do původního stavu (v památkové péči), nebo stavební úpravy související s nutnými technickými a funkčními změnami (jsou spojené se zásahy do konstrukcí). Patří‑li k vašim snům a přáním vitální i vizuální omlazení interiéru a jeho vybavení, pak vás čeká modernizace.

Doma neznamená pod svícnem

Modernizace zpravidla řeší hlavně vzhledové úpravy interiéru. Rozhodně však nejde jen o kosmetické úpravy (tapety, výmalba, nátěry, obklady, podlahové krytiny), ale často se mění i vnitřní dispozice (pomocí suché výstavby) a s tím spojená výměna rozvodů. Byť se tak děje v útrobách vlastního domu, je třeba dbát platných předpisů a paragrafů stavebního zákona. Ten sice pracuje s obecnějším pojmem „stavební úprava“, právě proto je ale nutné striktně dodržet a nepřekročit praktickou realizaci tohoto pojmu.

Stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje rekonstrukce spočívající ve stavebních pracích, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled ani způsob užívání stavby. Všechno ostatní „kutání“ podle rozsahu vyžaduje buďto ohlášení či dokonce stavební povolení.

Nepřeceňujte své možnosti

Rekonstrukce a modernizace historické nemovitosti často představuje archeologii. Kutání v domku postaveném prapředkem, a to povětšinou svépomocí, může mít fatální následky. Stěny, stropy a podlahy totiž skrývají netušené překážky a stavební, konstrukční i materiálové záhady.

Naštěstí existují moderní stavební technologie a výrobky, které si s ledasčím poradí, přesto je vhodné posoudit stávající kondici vašeho domu nejen statikem, ale i zedníkem, podlahářem, topenářem, elektrikářem, instalatérem, plynařem, a je-li to nutné, také kominíkem, tesařem, pokrývačem… 

Obecné požadavky na výstavbu

Konkrétní požadavky na rekonstrukci zahrnující mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost užívání, ochranu proti hluku a úsporu energií a tepelnou ochranu, a to jak ve vztahu k materiálům, tak ve vztahu ke stavebním postupům, lze nalézt ve vyhlášce ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., v nařízeních vlády ČR č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a v dalších dokumentech.

Pokračování seriálu najdete v této rubrice příští týden.

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem