Betonové a liaporbetonové tvárnice značky LIVETHERM jsou v současné době jediným stavebním materiálem, se kterým lze dosáhnout zajímavé betonové struktury povrchu v interiéru i exteriéru, v případě obvodového zdiva i požadovaných tepelněizolačních vlastností (realizace nízkoenergetických staveb).

(Komerční prezentace)

Je zažito, že se beton hojně využívá ve stavebnictví do základů a samotné betonové tvárnice pro svoji pevnost, jednotný a hladký povrch pak při výstavbě zejména nebytových prostor (sportovišť, škol, průmyslových staveb aj.), kde je řešena úspora absencí omítek. Dnes je však možné díky tvárnicím systému LIVETHERM realizovat pohledové provedení zdiva nejen v interiéru, ale i na fasádě domu, použít je jak v komerční, tak i bytové výstavbě (s omezením do max. 4–6 podlaží).

Tvárnice stavebního systému LIVETHERM od českého výrobce BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s. r. o., doznaly v roce 2016 velkých změn, které značně rozšířily možnosti jejich využití, navíc i pomohly zjednodušit práci s nimi.

Betonové a liaporbetonové tvárnice značky LIVETHERM jsou v současné době jediným stavebním materiálem, se kterým lze dosáhnout zajímavé betonové struktury povrchu v interiéru i exteriéru, v případě obvodového zdiva i požadovaných tepelněizolačních vlastností (realizace nízkoenergetických staveb). (Foto: BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o.)

Základní charakteristika

Zdicí prvky LIVETHERM jsou betonové či liaporbetonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo nízkoenergetických domů tl. 400 mm, určené pro stavby s požadavkem na vysoký tepelný odpor (R = 4,83 m2K/W – neomítnutá konstrukce) a tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva, zajišťující max. využití obestavěného prostoru. Zdicí prvky LIVETHERM jsou dokonale přesné, což zajišťuje možnost zdění na maltu pro tenké spáry (lepidlo).

V rámci systému jsou kromě běžných rovných tvárnic vyráběny i tvárnice doplňkové – rohové, překladové či věncové, což umožňuje možnost řešení i členitých půdorysů staveb, s důrazem na eliminaci jakýchkoliv tepelných mostů. Pro návrh pohledových konstrukcí má navíc společnost připravenu řadu doplňkových řešení v oblasti parapetů, ostění atd.

Stavby ze zdicího systému LIVETHERM jsou tepelně úsporné, masivní, s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárnice. Vnější betonová či liaporbetonová skořepina dokonale chrání integrovanou izolační vložku – jednak proti povětrnosti, ale zejména proti mechanickému poškození (včetně napadení ptactvem). Celý systém obvodového i vnitřního zdiva včetně příček je sladěn jednotnou výškou, navíc je vhodně doplněn též o systém stropních konstrukcí LIVETHERM, komínové systémy BLK a PLEWA, bednicí dílce atd.

Realizace zdiva (RD Rtyně v Podkrkonoší)

Klíčová úprava tvárnic LIVETHERM

V návaznosti na již proběhlé realizace staveb a díky zpětné vazbě prováděcích firem a projekčních kanceláří jsme v roce 2016 provedli konstrukční změny při výrobě tvárnic.

Jednou z hlavních úprav jsou prolisy tepelněizolační vložky, díky kterým je možné tvárnice maltovat celoplošně (použitím hřebenových hladítek), ale hlavně tím je dosaženo utěsnění ložné spáry proti pronikání vody do vnitřní konstrukce. Právě tato úprava je proti původnímu provedení klíčová. To je důležité nejen při pohledovém provedení zdiva, ale i v samotném průběhu výstavby vzhledem k současným požadavkům na rychlou výstavbu a vysychání stavby.

Prolis spodní hrany

Obvodové tepelněizolační, nosné i příčkové tvárnice systému LIVETHERM jsou, jak již bylo zmíněno, určeny ke zdění na tenkovrstvou maltu (lepidlo). Před úpravami (do roku 2015) netvořily při požadavku na pohledové provedení rovnoměrný rastr, protože svislé spáry byly znatelnější než vodorovné. Od roku 2016 jsou však všechny tvárnice vyráběny s tvarovým prolisem spodní hrany, a tak vodorovná i svislá spára mají shodnou kresbu (obdélníkový tvar 20 x 30 cm). Tato úprava platí pro obě strany tvárnic a pohledové zdivo je tak možné provést jako fasádu domu i stěny v interiéru.

Pohledové provedení betonových tvárnic

Spárování zdiva, především u vnějších povrchů, provádíme strojním spárovacím přípravkem a následně povrch ošetříme hydrofobním čirým nebo tónovaným nástřikem. V interiéru je možné stěny rovněž vymalovat do požadované barevnosti. Volba nástřiku barvy (pro barevnost i ve spárách) nebo aplikace válečkem (pro zvýraznění spár tvárnic) je již na vkusu každého stavebníka.

Pohledové provedení betonových tvárnic je stále častěji využíváno pro svůj originální vzhled, ale je také volbou pro investory, kteří staví z vlastních omezených zdrojů. Celé roky pak mohou mít zateplený dům neomítnutý nebo dodatečně mohou na betonovou skořepinu nalepit kamenné či cihlové obklady. Provedenou kalkulací zdiva bez omítek (včetně započtení spárování a nástřiku) a zdiva s omítkou lze snížit náklady na provedení finální konstrukce o cca 350 Kč/m2.

K celému stavebnímu systému LIVETHERM společnost BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s. r. o., nabízí max. poradenský a technický servis. Zároveň je připravena stavby z tohoto systému realizovat vlastní stavební kapacitou.

Realizace vnitřního pohledového zdiva (RD Chrustenice)

Kontakt

BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s. r. o., tel.: +420 376 360 112, e-mail: info@betonstavby.cz

www.livetherm.czwww.betonstavby.cz

01

02

03

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem