Společnost Lafarge Cement, a.s. tradiční český výrobce cementů, uvádí na trh nový produkt – Český čížkovický cement. Přináší nové lepší složení, plně využívá trend ekologického zpracování sekundárních paliv a při praktickém použití při stavbě usnadňuje stavebníkům práci. To vše je zabaleno v novém obalu, kladoucím důraz na výrobek plně produkovaný v ČR.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Společnost Lafarge Cement uvádí na trh novou řadu kvalitních cementů Standard Plus pod obchodní značkou Český čížkovický cement. Kromě názvu a nového designu pytlů je to nejdůležitější samozřejmě uvnitř. Jde o kvalitnější cement, který stanovenou normovanou pevnost v tlaku 32,5 MPa po 28 dnech výrazně převyšuje až na hranici 48 MPa. Oproti předchozímu cementu CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R s označením Standard se jedná o navýšení konečné pevnosti cementu o 5 MPa. Dvoudenní pevnosti nového cementu jsou vyšší o 8 MPa. V praxi to znamená, že můžeme dílo např. dříve odbednit nebo že podlaha bude dříve pochozí a celý proces stavby se tak urychlí.

Český čížkovický cement v novém složení se produkuje v klasických 25kg pytlích pro maloodběratele i jako volně ložený v dodávkách pomocí cisteren. Stejně nastavenou laťku kvality tak mohou využívat jak velcí investoři, tak malí stavebníci. Všechny stavby v České republice postavené s Českým čížkovickým cementem bez rozdílu velikosti tak mají při správném výrobním postupu a správné údržbě všechny předpoklady k tomu, aby byly kvalitní s dlouhou životností.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem